PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/III |

Tytuł artykułu

Pozyskiwanie naturalnych zbiorników wodnych na podstawie numerycznego modelu rzeźby terenu i narzędzi GIS

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The method of gaining natural water basins using digital terrain model and GIS tools

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Ochrona wód i gruntów, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych zależnych od wody, które oceniano wszędzie jako dobro narodowe, nakazuje wprowadzenie obowiązku zrównoważonego gospodarowania ich zasobami, między innymi poprzez zapobieganie degradacji i ochroną przed pogarszaniem się ich stanu. Prowadzenie badań miało na celu ocenę możliwości wykorzystania nowoczesnych danych geoprzestrzennych w postaci NMT, zdjęć lotniczych i obrazów cyfrowych i ich wizualizacji za pomocą narzędzi GIS do pozyskiwania naturalnych zbiorników wód powierzchniowych i obszarów zagrożonych podtopieniem z uwzględnieniem ich zanieczyszczenia związanego z powierzchniowymi oraz gruntowymi spływami wód w tym z terenów rolnych. Badania prowadzono na obiekcie w granicach miasta Koszalina w terenie typowym dla zabudowy miejskiej i podmiejskiej. Wyniki badań pokazują, że opracowane metody są bardziej efektywne ekonomiczne i mniej pracochłonne w porównaniu z tradycyjnymi oraz charakteryzują się wysoką dokładnością wyznaczania granic obszarów.
EN
Protection of water and land, terrestrial ecosystems and wetlands depend on water which are regarded as a national treasure, requires the establishment the sustainable management of resources, including preventing degradation and protection against the deterioration of their condition. The research are aimed at evaluating the possibility of using modern geospatial data such as DTM, aerial photography and digital images and their visualizations using GIS tools to acquire natural surface water, areas at risk of flooding and pollution associated with ground water and surface runoff including agricultural land. The study was conducted within the city of Koszalin in the typical urban and suburban development. The results show that the developed methods are more cost effective and less labor intensive than traditional, and characterized by high accuracy of determining the boundaries of areas.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.151-164,fot.,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Geoinformatyki, Politechnika Koszalińska, ul.Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
autor
 • Katedra Geoinformatyki, Politechnika Koszalińska, ul.Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Bibliografia

 • Bundela D.S. Influence of Digital Elevation Models Derived from Remote Sensing on Spatio-Temporal Modelling of Hydrologic and Erosion Processes National Soil Resources InstitutePhD Thesis 2004, Cranfield, UK 2007
 • Hejmanowska B. Analiza NMT w postaci GRID i TIN na przykładzie danych z OKI, Archiwum Fotogra-metrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, Warszawa 2007, s. 281-289
 • Hiscock K. Hydrogeology, Principles and Practice, Blackwell Publishing, Malden, USA, Oxford, UK 2005, s. 389
 • Jarosiewicz A. Proces samooczyszczania w ekosystemach rzecznych. Słupskie Prace Biologiczne, 4, Słupsk 2007
 • Kozioł K. Zastosowanie wybranych atrybutów nmt w przybliżonym określeniu granic wysokościowych pięter roślinnych na przykładzie nadleśnictwa Piwniczna Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Telede-tekcji, Vol. 20, Warszawa 2009, s. 215-226
 • Li Z., Zhu Q., Gold C., Digital Terrain Modeling. Principles and Methodology. CRC Press. London, UK 2005
 • Mielcarzewicz E. Melioracje miejskie i przemysłowe, Warszawa-Wrocław 1970
 • Mioduszewski W. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych krajobrazie rolniczym, Wyd. IMUZ, Falenty1999.
 • Nita J. Wykorzystanie modeli numerycznych powierzchni terenu i zdjęć lotniczych w ocenie form morfo-logicznych dla potrzeb waloryzacji krajobrazu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografiii Teledetekcji, Vol. 12a, Warszawa 2002, s. 275–281.
 • RDW 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council. EN 23.10.2000.
 • Younger P. Groundwater in the environment: an introduction. Blackwell Publishing, Malden, USA, Ox-ford, UK. 2007, s. 297
 • Rzeszewski M., Jasiewicz J. Konstrukcja cyfrowych modeli rzeźby na obszarach problemowych w strefie wybrzeża.” [W:] Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki. Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk, M. (red.), Poznań 2008, s 113-118.
 • Wytyczne TBD_ver1.0 - uzupelniona_ Czesc2_ Specyfikacja_danych, http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0015/25152/1055_wytyczne_tbd_2008_uzupelnione.zip [dostęp: 20.12.2012]
 • http://www.zanieczyszczeniegleby.wiedza.radom.pl/ [dostęp: 20.12.2011]

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-027b27c4-0cc9-4fbc-9701-9126c36f5303
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.