PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 451 |

Tytuł artykułu

Udział w runi, zagęszczenie pedów i plonowanie odmian gatunków traw

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań było poznanie zależności między udziałem w runi, zagęszczeniem pędów i plonowaniem 21 odmian 6 gatunków traw powszechnie stosowanych w mieszankach łąkowych. Badania prowadzono w latach 1993 (rok siewu) -1996 na glebie mineralnej, średnio wilgotnej. Do gatunków i odmian, które najlepiej utrzymywały się w runi w ciągu czterech lat należały: Dactylis glomerata - odmiany Nera, Rada i Amera, Festuca rubra - zwłaszcza odmiana Areta oraz Po a pratensis - odmiana Duna, najgorzej zaś - odmiany Arrhenatherum elatius i Lolium perenne, prawdopodobnie ze względu na ich wrażliwość na warunki pogodowe. Zagęszczenie pędów nie zawsze było zgodne z udziałem odmian w runi np. u odmian Dactylis glomerata: Nera, Rada i Amera. Plony odmian nie zawsze zależały od zagęszczenia pędów np. u odmian Dactylis glomerata, natomiast w większym stopniu zależały od ich udziału w runi. U odmian Arrhenathemm elatius i Lolium perenne występowała zależność między udziałem w runi, zagęszczeniem pędów, a ich plonowaniem.
EN
The goal of the studies was to find out the dependences among proportion in sward, tiller density and yielding for 21 cultivars of 6 grass species which are commonly used in meadow mixtures. The studies were carried out on mineral moderately wet soil during 1993 (sowing year) - 1996. Dactylis glomerata cvs. Nera, Rada and Amera, Festuca rubra cv. Areta and Poa pratensis cv. Duna belonged to the best species and cultivars which remained in sward during four years while the worst were the cultivars of Arrhenatherum elatius and Lolium perenne, probably due to their susceptibility to weather conditions. Tiller density was not always in agreement with the proportion of cultivars in sward e.g. Dactylis glomerata cvs. Nera, Rada and Amera. Yields of cultivars did not always depend on tiller density e.g. cultivars of Dactylis glomerata while they depended in great extent on their proportion in sward. In case of Arrhenatherum elatius and Lolium perenne cultivars the dependence was found among the proportion in sward, tiller density and yielding.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

451

Opis fizyczny

s.255-262,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Łąkarstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
  • Katedra Łąkarstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bibliografia

  • [1] Jankowska-Huflejt H., Niczyporuk A. 1995. Wpływ wieloletniego różnego nawożenia na zadamienie łąki oraz skład botaniczny i plonowanie runi. Ogólnopolska Konferencja Łąkarstwa „Kierunki rozwoju łąkarstwa na tle aktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jego działach”, Warszawa 27-28.09.1994, Wyd. SGGW, Warszawa: 194-200.
  • [2] Jewiss O.R. 1972. Tillering in grasses its significance and control. J. Brit. Grassld. Soc. 2.
  • [3] Kostuch R. 1977. Wskazówki do szacowania produkcji łąk. GUS PIPR, Warszawa: 1-9.
  • [4] Prończuk S. 1993. System oceny traw gazonowych. Biul. IHAR 186: 127-131.
  • [5] Rutkowska B. 1969. Wyniki doświadczeń z odmianami traw gazonowych w latach 1961-1965. PWRiL, Warszawa, Ser. B, Tom LI: 1-90.
  • [6] Rutkowska B., Janicka M., Lewicka E. 1994. Rozwój i wzrost odmian traw oraz roślin motylkowatych w roku siewu w siewach czystych i w mieszankach łąkowych w zależności od poziomu nawożenia azotem. Genet. Pol. 35A: 291-298.
  • [7] Rutkowska B., Kozłowski S., Stypiński P., Janicka M. 1995. Ocena dorobku hodowli traw i roślin motylkowatych na podstawie wyników badań łąkarskich w latach 1945-1994. Ogólnopolska Konferencja Łąkarstwa „Kierunki rozwoju łąkarstwa na tle aktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jego działach”, Warszawa 27-28.09. 1994, Wyd. SGGW, Warszawa: 74-91.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02605f23-fe1e-4677-b878-e5867a3c5bfb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.