PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 07 |

Tytuł artykułu

Flora nowo budowanych szlaków komunikacyjnych na przykładzie zurbanizowanych obszarów rolniczych Oporowa (Wrocław)

Warianty tytułu

EN
Flora of newly built transportation corridors on urbanized agricultural land in Oporów (Wrocław), Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
In 2009 and 2010, floristic research was carried at two sites in Wrocław, Poland. The first site was along 3.5 km stretch of the newly built city ring road between Bielany and Oporów. The second site was along a newly built road near the post office in Oporów. The aim of the study was to determine whether spatial and technical urbanization in the area has favored the development of a variety of segetal and ruderal communities. The sites examined were divided into four parts. Part 1 comprised the 2 to 3 meter wide zone immediately adjacent to the road. Part 2 comprised the 10 to 15 meter wide zone which had been used to load soil when the road was being built. Part 3 comprised wastelands, and Part 4 comprised cultivated fields. 11 species were found in Part 1, 64 in Part 2, 42 in Part 3, and 17 in Part 4. The appearance of different species did not last long because during construction, the soil screes in Part 2 were eliminated and the plants growing there were damaged. For two or three years after road construction was finished, many species were found in Parts 1 and 3, which increased the richness of the flora along the the Wrocław ring road.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Opis fizyczny

s.139-152,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul.Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
autor
autor

Bibliografia

 • ANIOŁ-KWIATKOWSKA J. 2008. Zbiorowiska segetalne miasta Wrocławia. - Acta Bot. Siles. 3: 5-26.
 • ALDRICH R.J. 1997. Ekologia Chwastów w Roślinach Uprawnych. Podstawy Zwalczania Chwastów. - Wyd. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole, 461 ss.
 • BOCHENEK A. 1998. Ekofizjologiczne uwarunkowania dynamiki glebowego banku nasion chwastów. - Post. Nauk. Rol. 6(276): 83-100.
 • BOCHENEK A. 2000. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów. - Post. Nauk. Rol. 2(284): 19-29.
 • BUDNER W.W. 2008. Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce. - Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 7(1): 5-16.
 • HARRINGTON J.A. 1991. Survey of landscape use of native vegetation on Midwest highway rights of way. Transport. - Res. Rec. 1326: 19-30.
 • HEŁDAK M. 2010. Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast. - Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 9(1): 37-46.
 • JAŁOWIECKI B. 1999. Metropolie. - Wyd. WSFiZ, Białystok, 54 ss.
 • JACKOWIAK B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. - Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniw. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8, Poznań, 227 ss.
 • KORNAŚ J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. - Wiad. Bot. 25(3): 165-182.
 • KOZŁOWSKI S., ZIELEWICZ W. 2007. Problem z perzem. - Farmer 24: 36-37.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 ss.
 • PAWŁOWSKI B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich ba¬dania. - W: SZAFER W., ZARZYCKI K. (red.), Szata roślinna Polski. T. 1. - PWN, Warszawa, 237-269.
 • RATYŃSKA H. 203. Pokrywa roślinna przydroży, funkcje, różnorodność i przyrodnicze zagospodarowanie. - Tow. Ekologiczno-Kulturalne, Bobolice, Biul. 4: 37-48.
 • RATYŃSKA H. 2011. Szata roślinna towarzysząca szlakom komunikacyjnym. - Ekologia i Technika 19(3A): 5-15.
 • ROLA J. 1995. Ekologiczno-gospodarcze skutki ugorów i odłogów w Polsce. - Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 418: 37-44.
 • ROLA J., ROLA H. 2000. Problem odłogów na gruntach porolnych i perspektywy ich racjonalnego zagospodarowania. - Pam. Puł. 120: 361-367.
 • ROLA J., ROLA H., BADOWSKI M. 2000. Zbiorowiska segetalne na polach gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych Dolnego Śląska. - Pam. Puł. 122: 21-30.
 • ROLA H., DOMARADZKI K., ROLA J. 2003. Skład florystyczny zbiorowisk chwastów pól uprawnych na różnych kompleksach glebowych w rejonie Wrocławia jako bioindykator właściwości siedlisk. - W: Rośliny segetalne. Bioindykacja - Chorologia - Zmienność. -Wyd. PAP, Słupsk, s. 79-90.
 • ROLA J. SEKUTOWSKI T., BADOWSKI M. 2006. Wpływ sposobu użytkowania gruntów rolnych na zbiorowiska segetalne. - Pam. Puł. 143: 134-144.
 • ROLA J. ROLA H. 2010. Solidago spp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. - Fragm. Agron. 27(3): 122-131.
 • ROLA J. SEKUTOWSKI T., ROLA H. 2011. Urbanizacja obszarów rolniczych a bio- różnorodność zbiorowisk segetalnych. - Ekologia i Technika 19(3A): 22-29.
 • SEKUTOWSKI T., ROLA H. 2009. Glebowy bank nasion jako niewyczerpalne źródło diaspor chwastów. - W: HARASIM A. (red.), Produkcyjne i środowiskowe aspekty współczesnych metod nawożenia i regulacji zachwaszczenia. - wyd. IUNG-PIB Puławy, 18: 137-150.
 • SIENKIEWICZ J. 2010. Koncepcje bioróżnorodności - ich wymiary i miary w świetle literatury. - Ochr. Środ. i Zasob. Natur. 45: 7-29.
 • STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ E., STĘPNIK K., LEPIARCZYK A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. - Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2): 235-245.
 • SZYMANKIEWICZ K., JANKOWSKA D., DERYŁO S. 2003. Wpływ płodozmianu i mono¬kultury oraz sposobu uprawy roli na bioróżnorodność flory zachwaszczającej pszenżyto ozime. - Acta Agroph. 1(4): 69-76.
 • WESOŁOWSKI M., JĘDRUSZCZAK M. 1987. Nasiona chwastów w kompleksach przydat¬ności rolniczej gleb w makroregionach południowo-wschodnim i środkowym Polski. - Ann. UMCS 8(42): 73-81, Lublin-Polonia.
 • WĘGRZYNEK B. 2011. Zbiorowiska chwastów segetalnych na zurbanizowanych terenach Wyżyny Śląskiej. - Ekologia i Technika 19(3A): 42-48.
 • WRZESIEŃ M. 2011. Chwasty pól uprawnych we florze spontanicznej terenów ko¬lejowych środkowo-wschodniej Polski. - Ekologia i Technika 19(3A): 30-36.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0254f2e5-586e-47d3-962c-ddfcaf94d1d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.