PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 6 |

Tytuł artykułu

The occurrence of aphids on sweet maize in south-eastern Poland

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Występowanie mszyc na kukurydzy cukrowej w południowo-wschodniej Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
In Poland sweet maize is a small-acreage crop, and because of this no complex plan for the protection of this plant against pests and other harmful organisms has been developed. Since the enforcement of integrated pest management (IPM) in the EU in 2014 the use of chemical control methods has to be supported by relevant data on the biology of the controlled pest. A very limited number of studies have been carried out in Poland on the harmful entomofauna of sweet maize, including aphids. Studies were carried out in 2009–2014 on a field of sweet maize (Zea mays L. var. saccharata), ‘Candle’ cultivar, in south-eastern Poland. In the study years the infestation with aphids was from very low to moderately high. Seven aphid species were identified on sweet maize. The above-ground plant parts were infested with Rhopalosiphum padi L., Metopolophium dirhodum Walk., Sitobion avenae F., Rhopalosiphum maidis Fitch., Aphis fabae Scop. and Myzus persicae Sulz. A small number of individuals representing Tetraunera ulmi L. were found on the root systems of plants. R. padi was the dominant aphid species in all study years.M. dir-hodum and S. aveane occurred in lower numbers, while other aphid species formed single colonies. Aphids began to infest maize plants from the last ten days of April or from May, and ended feeding at the end of September or in the first half of October. Two or three peaks of mixed-species aphid populations were observed on sweet maize plants, with the first peak being the most abundant. Individual aphid species had from one to three population peaks on plants, but the general dynamics of insect occurrence was affected mainly by the two most abundant species: R. padi and M. dirhodum.
PL
Kukurydza cukrowa zaliczana jest w Polsce do upraw małoobszarowych, co ma swoje konsekwencje w braku kompleksowo opracowanego programu ochrony tej rośliny przed organizmami szkodliwymi, w tym przed szkodnikami. W związku z koniecznością stosowania od 2014 r. zasad integrowanej ochrony roślin (IPM), zastosowanie metody chemicznej musi być podparte znajomością biologii zwalczanego gatunku. Dotychczas w Polsce wykonano niewiele badań nad szkodliwą entomofauną kukurydzy cukrowej, w tym nad mszycami. Badania własne wykonano w latach 2009–2014 w południowo-wschodniej Polsce na kukurydzy cukrowej (Zea mays L. var. saccharata) odmiany Candle. W latach badań mszyce występowały w nasileniu od bardzo niskiego do średnio wysokiego. Zidentyfikowano siedem gatunków mszyc występujących na kukurydzy cukrowej. Nadziemne części roślin zasiedlały mszyce: Rhopalosiphum padi L., Metopo-lophium dirhodum Walk., Sitobion avenae F., Rhopalosiphum maidis Fitch., Aphis fabaeScop. oraz Myzus persicae Sulz. Na systemie korzeniowym roślin stwierdzono obecność nielicznych osobników Tetraunera ulmi L. Gatunkiem dominującym we wszystkich latach była mszyca R. padi. Mniej licznie wystąpiła mszyca M. dirhodum oraz S. aveane, natomiast pozostałe gatunki żerowały w pojedynczych koloniach. Mszyce zasiedlały ro-śliny od trzeciej dekady kwietnia oraz od maja, a kończyły żerowanie pod koniec września lub w pierwszej połowie października. W rozwoju mieszanej populacji mszyc na ku kurydzy cukrowej zaobserwowano występowanie dwóch oraz trzech szczytów liczebności owadów na roślinach, z których pierwszy był najliczniejszy. Poszczególne gatunki mszyc rozwijały od jednego do trzech szczytów liczebności na roślinach, przy czym na ogólną dynamikę występowania owadów wpłynęły głównie dwa najliczniejsze gatunki: R. padioraz w niejszym stopniu M. dirhodum.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

6

Opis fizyczny

p.39-54,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Plant Protection, National Research Institute in Poznan, Regional Experimental Station in Rzeszow, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszow, Poland

Bibliografia

 • Adamczewski, K., Matysiak, K. (2011). Kukurydza. In: Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH. Wyd. III. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 27–30.
 • Asin, L., Pons, X. (1999). Effects of soil insecticide treatments on maize aphids and aphid preda-tors in Catalonia. Crop Prot., 18, 389–395.
 • Bereś, P.K. (2011). The occurrence of aphids (Aphididae) on maize (Zea mays L.) in Krzeczowice near Przeworsk (south-eastern Poland) in 2005–2008. Acta Sci. Pol. Agricultura, 10(1), 3–12
 • Bereś, P.K., Pruszyński, G. (2008). Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w integrowanej pro-dukcji. Acta Sci. Pol. Agricultura, 7(4), 19–32.
 • Bunn, B. (ed.) (2014). Utah vegetable production and pest management guide 2014. Utah State University Extension, Utah, 123 pp.
 • Capinera, J.L. (2001). Handbook of vegetable pests. Academic Press, New York, 729 pp.
 • Carena, M.J., Glogoza, P. (2004). Resistance of maize to the corn leaf aphid: a review. Maydica, 49, 241–254.
 • Changying, L. (2011). Commercial sweet corn production in Georgia. University of Georgia Cooperative Extension Bulletin, 1388, 48 pp.
 • Eizaguirre, M., Albajes, R. (1989). Present situation of arthropod pests in maize in the Northeast of Spain. Acta Phyt. Entomol. Hung., 24(1–2), 77–80.
 • GUS (2013). Wyniki produkcji roślinnej w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 112 pp.
 • Jürgens, D. (1989). Auswirkungen eines großflächigen einsatzes von deltamethrin im mais auf spezifische prädatoren von blattläusen. Gesunde Pfl., 41(9), 320–325.
 • Kania, C. (1962a). Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. I). Pol. Pismo Entomol., ser. B, 1–2(25–26), 53–69.
 • Kania, C. (1962b). Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. II). Pol. Pismo Entomol., ser. B, 3–4(27–28), 183–216.
 • Kot, J., Bilewicz-Pawinska, T. (1989). Preliminary investigation of the maize entomofauna in the Warsaw region. Acta Phyt. Entomol. Hung., 24(1–2), 141–144.
 • Krawczyk, A., Hurej, M., Twardowski, J. (2008). Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) /Hemiptera, Aphidoidea/ anholo- and holocyclic forms’ caught in yellow water traps. Aph. Other Homopt. Ins., 14, 129–134.
 • Kunicki, E. (2003). Uprawa kukurydzy cukrowej. Plantpress, Kraków, 95 pp.
 • Leisner, A., Ohnesorge, B., Wiener, G. (1987). Nebenwirkungen der deltamethrin-frühapplikation in mais zur bekämpfung des maiszünslers. Gesunde Pfl., 39(5), 174–183.
 • Lisowicz, F. (1992). Występowanie i efekty zwalczania mszyc (Aphididae) na kukurydzy (Zea mays L.) w rejonie Przeworska. Mat. XXXII Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 1, 143–150.
 • Lisowicz, F. (1996). Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie kukurydzy przed szkodnikami. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 36(1/2), 5–46.
 • Lisowicz, F. (2001). The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland. J. Plant Prot. Res., 4(3), 250–255.
 • Mazurek, J., Hurej, M. (2000). Aphids infesting sweet corn. Aph. Other Homopt. Ins., 7, 89–93.
 • Michalski, T. (2015). Uprawa kukurydzy doskonale się rozwinęła. In: Kukurydza – do niej należy przyszłość. Poradnik dla producentów. Wyd. VIII. Agroserwis, Warszawa, p. 3–8.
 • Mrówczyński, M., Boroń, M., Wachowiak, H., Zielińska, W. (2004). Atlas szkodników kukurydzy. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 78 pp.
 • Nawrocka, B., Szafranek, P., Rybczyński, D., Wieprzkiewicz, A. (2011). Efektywność biologicz-nego środka ochrony roślin opartego na Bacillus thuringiensis var. kurstaki w zwalczaniu omacnicy prosowianki Ostrinia nubilalis Hübner na kukurydzy cukrowej. Now. Warzywn., 52, 25–31.
 • Pieńkosz, A., Leszczyński, B., Warzecha, R. (2005). Podatność kukurydzy na mszyce zbożowe. Prog Plant Prot/Post. Ochr. Roślin, 45, 989–992.
 • Plewka, T., Pankanin-Franczyk, M. (1989). Aphids and aphidophages on maize in Central Poland. Acta Phyt. Entomol. Hung., 24(1–2), 169–171.
 • Pons, X., Comas, J., Albajes, R. (1989). Maize aphids in the North-east of Spain. Acta Phyt. Entomol. Hung., 24(1–2), 173–176.
 • Pons, X., Asin, L., Comas, J., Albajes, R. (1994). Las especies de pulgones del maiz. Investi-gacion Agraria. Producc. Protecc. Veget., Fuera de Serie, 2, 125–129.
 • Pons, X., Lumbierres, B., López, C., Albajes, R. (2005). Abundance of non-target pests in trans-\genic Bt-maize: a farm scale study. Eur. J. Entomol., 102, 73–79.
 • Ruszkowska, M., Strażyński, P., Wachowiak, H. (2012). Preferencje pokarmowe mszyc na wybranych gatunkach zbóż. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(4), 849–853.
 • Ruszkowska, M., Strażyński, P. (2015). Jesienna fauna mszyc na kukurydzy wskaźnikiem zmian środowiskowych. Prog. Plant Prot., 55(1), 83–86.
 • Stoetzel, M.B., Miller, G.L. (2001). Aerial feeding aphids of corn in the United States with reference to the root-feeding Aphis maidiradicis (Homoptera: Aphididae). Florida Entomol., 84, 83–98.
 • Strażyński, P. (2008). Aphid fauna (Hemiptera, Aphidoidea) on maize crops in Wielkopolska – species composition and increase in number. Aph. Other Homopt. Ins, 14, 123–128.
 • Szelegiewicz, H. (1968). Katalog fauny Polski. Mszyce. Aphidodea. PWN, Warszawa, 307 pp.
 • Sytykiewicz, H., Czerniewicz, P., Sprawka, I., Krzyżanowski, R. (2013). Chlorophyll content of aphid-infested seedling leaves of fifteen maize genotypes. Acta Biol. Cracov. ser. Bot., 55(2), 51–60.
 • Tu, J.C., Ford, R.E. (1971). Factors affecting aphid transmission of maize dwarf mosaic virus to corn. Phytopathol., 61, 1516–1521.
 • Waligóra, H., Skrzypczak, W., Szulc, P. (2008). Podatność odmian kukurydzy cukrowej na ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) i omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.). Prog. Plant. Prot./Post. Ochr. Rośl., 48(1), 150–154.
 • Waligóra, H., Weber, A., Skrzypczak, W., Szabelska, A. (2011). Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.). Nauka Przyr. Technol. 5, 2, #10.
 • Warzecha, R., Malinowski, J. (2015). Do przetwórstwa i na świeży rynek. In: Kukurydza – do niej należy przyszłość. Poradnik dla producentów. Wyd. VIII. Agroserwis, Warszawa, 33–34.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0245f3fe-56e7-4fee-8344-1ded77427cea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.