PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 342 |

Tytuł artykułu

Wydajność i udział sadzeniaków w plonie w zależności od poziomu nawożenia azotem i gęstości sadzenia

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Production and share of seed potatoes in the yield depending on the nitrogen fertilization level and planting density

Języki publikacji

PL

Abstrakty

RU
В 1971-1973 гг. в 7 опытных станциях Института картофелевод ства и в сельскохозяйственных академиях проводились опыты с серией сортов Краб, Нотець, Ныса и Просна по влиянию уровней удобрения азотом (40, 80 и 120 кг/га) при соотношении N:Р:К как 1:1 : 1,5 и густоты посадки (через каждых 20, 30 и 40 см в рядку) на общий урожай клубней и продуктивность саженцев. Самый высокий общий уро­жай и урожай саженцев, а также коэффициент размножения (средний для сорта) были получены при дозе азота 80 кг/га. Повышение дозы азота до 120 кг/га не приводило к снижению общего урожая, тогда как урожай саженцев сократился на 0,4 т/га в связи с повышением участия крупных клубней в урожае. Повышение густоты растений в рядку на 10 см приводило к существенной прибавке общего урожая на 1,1-1,4 т/га, а также к повышению фракции мелких клубней в урожае.Это выразилось в существенном повышении урожая саженцев на 3,5 т/га и коэффициенва размножения. Не установлено существенное влияние (и даже тенденция) взаимодействия уровней удобрения и густоты посадки на общий урожай и продукцию саженцев.
EN
The experiment with the series of the Krab, Noteć, Nysa and Prosną varieties on the effect of nitrogen fertilization levels (40, 80 and 120 kg/ha) at the pro­portion of N:P:К as 1:1:1.5 and the planting density (spacings of 20, 30 and 40 cm in the row) on the total yield of tubers and productivity of seed potatoes' were carried out in 1971-1975 at 7 Experiment Stations of the Institute for Potato Re­search and of Agricultural Universities. The highest yield total and of seed po­tatoes as well as the highest reproduction coefficient (mean for varieties) were reached at the N rate of 80 kg/ha. An increase of the nitrogen rate .up to 120 kg/ha did not increase the total yield, leading to a decrease of the seed potato yield by 0.4 t/ha due to a growth of the share of big tubers in the yield. Higher den­sity of plants in the row (10 cm spacing) resulted in a significant increase of the tuber yield by 1.1-1.4 t/ha and in a higher number of small tubers in the yield. This manifested itself by a significant increase of the seed potato yield by 3.5 t/ha and of the reproduction coefficient. No significant influence (even any tendency) of interaction of fertilization levels with the planting density on the total yield and productivity of seed potatoes has been proved.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

342

Opis fizyczny

s.163-168,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Ziemniaka, Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji w Jadwisinie, Jadwisin
autor
  • Instytut Ziemniaka, Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji w Jadwisinie, Jadwisin

Bibliografia

  • 1. Bodleander K. В., Reestman A. J.: The interaction of nitrogen supply and plant density in potatoes. Neth. J. Agric. Sci., 16, 165-176, 1968.
  • 2. Burg P. F. J. Van.: Relation of rate of nitrogen fertilization seed spacing and size to yield of potatoes. Neth. Nitrogen Techn. Bui., 7, 1976.
  • 3. Mazur Т., Ciećko Z.: Wpływ nawożenia i gęstości sadzenia na plon i jakość bulw ziemniaka. Cz. I. Plon i wielkość bulw, oraz zawartość suchej masy i skrobi. Roczn. Nauk Roln., A, 101, 4, 147-163, 1976.
  • 4. Roztropowicz S.: Badania wstępne nad wpływem kształtu powierzchni gleby przez­naczonej pod roślinę ziemniaka odmiany Wyszoborski na jej plonowanie. Ziemniak, 203-217, 1972.
  • 5. Sobiech S.: Wpływ rozstawy, nawożenia i usuwania naci na plon sadzeniaków ziem­niaka. Zesz. Nauk. WSR Poznań, 30, 1966.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02263d92-437d-45e3-a420-aee3fd01fda9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.