PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 3 |

Tytuł artykułu

Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assessment of content of selected chemical components in hen eggs depending on their production cycle

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach pochodzących od czterech ras kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych, w zależności od cyklu ich nieśności. Materiał do badań stanowiły jaja pobrane od Zielononóżki kuropatwianej (Z-11), Żółtonóżki kuropatwianej (Ż-33), Sussex (S-66), Leghorn (G-99) oraz zestawu towarowego o handlowej nazwie Hy-Line Brown. Nioski utrzymywane były w fermie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki – PIB w Chorzelowie k. Mielca. Analizy chemiczne jaj wykonano w 33. i 83. tygodniu życia kur. W 33. tygodniu życia kur największą zawartością białka ogółem oraz związków mineralnych w postaci popiołu surowego wyróżniały się białka jaj kur Hy-line Brown, natomiast w 83. tygodniu – pochodzące od kur: S-66, G-99 i Hy-Line Brown, przy równocześnie największej w nich zawartości suchej masy i popiołu surowego. Największą zawartość białka ogółem, zwłaszcza w drugim cyklu produkcji, oznaczono w żółtkach kur ras zachowawczych Z-11 i Ż-33. Istotnie mniejszą zawartość białka ogółem w 33. i 83. tygodniu stwierdzono w żółtkach jaj pochodzących od kur G-99 i Hy-Line Brown. W żółtkach jaj kur S-66 stwierdzono największą zawartość tłuszczu, przy tendencji do jego zwiększania wraz z wiekiem kur. Zawartość cholesterolu całkowitego w żółtkach w 33. i 83. tygodniu życia kur wahała się w zakresach odpowiednio: 13,90 ÷ 14,78 i 14,29 ÷ 15,48 mg/g żółtka, przy czym kury Z-11, w porównaniu z pozostałymi badanymi rasami, znosiły jaja o najmniejszym udziale tego składnika. Zaobserwowana w drugim cyklu produkcji duża zawartość składników odżywczych wskazuje na zasadność użytkowania wszystkich ocenianych ras kur przez co najmniej półtora roku.
EN
The objective of the research study was to assess the content of some chemical components in hen eggs from four laying hen breeds covered by the genetic resources conservation programme, depending on the egg production cycle. The research material consisted of eggs from: Greenleg Partridge (Z-11), Yellowleg Partridge (Ż-33), Sussex (S-66), Leghorn (G-99) as well as from Hy-Line Brown commercial laying hens. The laying hens were kept on a farm at the Experimental Station, National Research Institute of Animal Production in Chorzelów near Mielec. The chemical analyses of eggs were performed in the 33rd and 83rd week of the age of hens. The highest content of total protein and mineral compounds in the form of crude ash was found in the eggs laid by the Hy-line Brown hens in their 33rd week of age and in the eggs laid by the S-66, G-99, and Hy-Line Brown hens in their 83rd week of age; the latter also had the highest level of dry matter and the highest level of crude ash. The highest content of total protein was determined in the yolks in the eggs produced by the Z-11 and Ż-33 hens of the conservation breeds, especially in the second year of production. A significantly lower content of protein was reported in the yolks in the eggs laid by the G-99 and Hy-Line Brown hens in their 33rd and 83rd week of age. The yolks in the eggs laid by the S-66 laying hens had the highest concentration of fat, which tended to increase along with the age of the hens. The level of cholesterol ranged from 13.90 to 14.78 mg/g of yolk in the 33rd week of age and from 14.29 to 15.48 mg/g of yolk in the 83rd week of age, whereas the Z-11 hens produced eggs with the lowest percent level of cholesterol compared to all other hen breeds. A high content of nutrients assayed in the second production cycle proves that it is reasonable to utilize all the hen breeds studied during a period of at least one year and a half.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

3

Opis fizyczny

s.54-63,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Krakowska 1, 32-083 Balice

Bibliografia

 • [1] Adamski M., Bernacki Z., Kużniacka J.: Kształtowanie się jakości jaj w drugim okresie nieśności kur Tetra SL i Hy-line po przymusowym przepierzaniu. Zesz. Nauk. ART. w Bydgoszczy, Zootechnika, 2004, 244 (34), 87 - 96.
 • [2] Ahn D. U, Sell J. L., Jo C., Champruspollert M., Jeffrey M.: Effect of dietary conjugated linoleic acid on the quality characteristic of chicken eggs during refrigerated storage. Poultry Sci.,1999, 78, 922 - 928.
 • [3] Anash G. A., Chan C. W., Touchburn S. P., Buckland R. B.: Selection for low yolk cholesterol in leghorn-type chickens. Poultry Sci., 1985, 64, 1 - 5.
 • [4] AOAC: Official Methods of Analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists. 15th Edition. Washington, DC, 1990.
 • [5] Basmacioglu H., Ergul M.: Characteristic of egg in laying hens. The effect of genotype and rearing system. Turk. J. Veter. Anim. Sci., 2005, 29, 157 - 164.
 • [6] Biesiada-Drzazga B., Janocha A.: Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 67 - 74.
 • [7] Calik J.: Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 85 - 93.
 • [8] Calik J., Krawczyk J.: Kury, gęsi i kaczki w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków 2012, ss. 3 - 34.
 • [9] Czaja L., Gornowicz E.: Wpływ genomu oraz wieku kur na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., 2006, 33 (1), 59 - 70.
 • [10] Cywa-Benko K.: Charakterystyka genetyczna i fenotypowa rodzimych rodów kur objętych programem ochrony bioróżnorodności. Rocz. Nauk Zoot., 2002, 15, 5 - 112.
 • [11] Dziadek K., Gornowicz E., Czekalski P.: Chemical composition of table eggs as influence by the origin of laying hens. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2003, 12 (53), 21 - 24.
 • [12] Hunton P.: Research on eggshell structure and quality: An historical overview. Braz. J. Poultry Sci., 2005, 7, 67 - 71.
 • [13] Jamroz D., Hawałej P.: Biologiczna rola cholesterolu i jego zawartość w jaju. Zwierzęta Gospodarskie, 1994, 3, 19 - 21.
 • [14] Kijowski J., Leśnierowski G.: Nowości o wartości konsumpcyjnej i użytkowej kurzych jaj. Polskie Drobiarstwo, 2012, 7, 8 - 13.
 • [15] Krawczyk J.: Effect of layer age and egg production level on changes in quality traits of eggs from hens of conservation breeds and commercial hybrids, Ann. Anim. Sci., 2009, 9 (2), 185 - 193.
 • [16] Lewko L., Gornowicz E., Leśnierowski G.: Kształtowanie się fizyko-chemicznych cech jaj trzech krajowych rodów kur nieśnych. Hodowca Drobiu, 2007, 6 - 7, 21 - 24.
 • [17] Lewko L., Gornowicz E.: Egg albumen quality as affected by bird origin. J. Cent. Europ. Agric., 2009, 10 (4), 455 - 464.
 • [18] Nys Y., Gautron, McKee M. D, Garcia-Ruiz J. M., Hincke M. T.: Biochemical and functional characterization of eggshell matrix proteins in hens. World’s J. Poult. Sci., 2001, 57 (4), 401 - 413.
 • [19] Pingel H., Jeroch J.: Egg Quality as influenced by genetic, management and nutritional factors. VII Europ. Symp. Quality of Eggs and Egg Products, Poznań 1997, 1, pp. 13 - 27.
 • [20] Premavalli K., Viswanagthan K.: Influence of age on the egg quality characteristics of commercial white leghorn chicken. Indian J. Veter., 2004, 81 (11), 1243 - 1247.
 • [21] Roberts J. R.: Factors affecting egg internal quality and egg shell quality in laying hens. J. Poultry Sci., 2004, 41 (3), 161 - 177.
 • [22] Silversides F. G., Budgell K.: The relationships among measures of egg albumen height, pH and whipping volume. Poultry Sci., 2004, 83, 1619 - 1623.
 • [23] Smulikowska S., Rutkowski A. (Red.): Normy Żywienia Drobiu. IFiŻZ PAN, Warszawa 2005.
 • [24] Sokołowicz Z., Krawczyk J.: Economic efficiency of lengthening the productive life of laying hens through moulting. Ann. Anim. Sci., 2005, 1, 215 - 223.
 • [25] Stępińska M., Niemiec J., Riedel J., Świerczewska E.: Zależność między zawartością cholesterolu w żółtku a wybranymi cechami jakości jaja w kilku stadach zachowawczych kur nieśnych. Zesz. Nauk. PTZ, 1996, 1, 69 - 71.
 • [26] Trziszka T. W. (Red.): Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • [27] Washburn K. W., Nix D. F.: A rapid technique for extraction of yolk cholesterol. Poultry Sci., 1974, 53, 1118 - 1122.
 • [28] Zgłobica A., Cywa-Benko K., Wężyk S.: The effect of adding vegetable extracts to hen feed on egg quality and layers performance. VI Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products. Zaragoza 1995, pp. 251 - 256.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-021aece4-3ba1-4afb-8b22-dd727aaee85a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.