PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 359 |

Tytuł artykułu

Niektóre aspekty badań hydropedologicznych drenowanych gleb uprawnych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Some aspects of hydropedological survey on the drained cultivated soils
RU
Nekotorye aspekty gidropedologicheskikh issledovanijj drenirovannykh kul'turnykh zemel'

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The Author outlines a system of soil survey and hydropedological investigations in areas of drained cultivated soils. Designing of drainage system must be grounded on soil-water properties. Prior to design of drainage system the soil survey have to be carried out, and than suplemented by hydropedological investigations /to recognize stratygraphy down to 5m depth/. Important is to measure infiltration and percolation rate in the soil, aid water permeability in the substratum below the water table, then to determine the accurance and depth to the impervious layers and occurance, depth, and thickness of sandy and gravelly layers /aquifer/. The results of these investigations are the basis to design many interpretation maps, and then devide whole of the area into a number of drainage sub-areas. The described system of surveys for drainage purposes can be adopted to soil aid water condition of Poland, but before that it needs many very intensive research investigations.
RU
Автор дает обзор почвоведческих и гидропедологических исследований дренированных культурных земель. Проектирование осушительной системы должно основываться на водно-физических параметрах почв. Перед проектированием дренажной системы следует провести картографическо- почвенные изыскания, а затем пополнить их гидропедологическими исследованиями (изучение стратиграфии до глубины 5 м). Важное значение имеют измерения инфильтрации и перколяции в почве, а также фильтрации в материнской породе ниже зеркала грунтовой воды и, сверх того, определение кровли водонепроницаемого слоя и глубины залегания и мощности песчаных и гравиевых слоев. Результаты указанных работ составят основу для разработки ряда предметных карт с последующим выделением на исследуемой площади участков с одинаковыми осушительными системами. Представленную в настоящей работе систему исследований для целей дренирования южно было бы применять к почвенно-водным условиям Польши. Для этого, однако, необходимо провести ряд почвоведческих и гидропедологических исследований.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

359

Opis fizyczny

s.43-51,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Gleboznawstwa Melioracyjnego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • 1. Astapov S.V.: Meliorativnoye poćvoviedienye /praktikum/. Gosud. Izd. Sielskohoz. Literat., Moskva 1958.
 • 2. Baulaine J.: Pédologie Appliquée. Masson. Paris-New Jork Barcelone-Milan, 1980.
 • 3. Butler В.Е.: Soil Classification for Soil Survey. Clarendon Press. Oxford 1980.
 • 4. Clarke G.R.: The Study of Soil in the Field. Clarendon Press. Oxford 1971.
 • 5. Drainage Principles and Applications. ILRI, Publication 16 - Vol. I-IV. Wageningen 1972- 1974.
 • 6. Dudal R. /Dir. Div./: Soil Survey Investigations for irigation. FAO Soil Bull. Rome 1979, No 42.
 • 7. Fridland W.M. i wsp.: Osnovnye principy i elementy bazovoy klassifikacji poćv i programma roboty po ее sozdaniu. VASHNIL - Pocv. Inst. im. V.V. Dukućaeva, GKNT SSSR - Mezvedom. Komisya po Klassifikacji i diagnostike poćv. Moskva 1982.
 • 8. Gavriluk F. Ja.: Polovye Issledovaniye i Kartirovaniye poćv. Izd. "Vysszaya Szkoła", Moskva 1963.
 • 9. Israelson O.W., Hansen V.E.: Irrigation principless nad practices. John Wiley and Sons, Inc., Toppan Company, Li., New Jork, London, Tokyo, 1962.
 • 10. Mahler P.J., et al.: Mannal of Multipurpose Land Classification. Teheran. Soil Institute of Iran. Min. Agric. 1970.
 • 11. Marcinek J.: Niektóre aspekty badań gleboznawczych terenów przeznaczonych do melioracji. Roczn. Glebozn., 1965, t. 15 /dodatek/, s. 455-458.
 • 12. Marcinek J.: Studia gleboznawcze nad rolniczą przydatnością gleb deltowo-marszowych Dolnej Mezopotamii. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Poznań 1965, t. XVI-4, s. 1-100.
 • 13. Marcinek J. Examination and Description of Soil in the Field. BIPROMEL - POLSERVICE, Sulaymaniya, 1976.
 • 14. Marcinek J.: Zasady badań gleboznawczych i hydropedologicznych w regionach subtropikalnych. CBSiPBW "Hydroprojekt", Warszawa 1977.
 • 15. Marcinek J.: Soil Survey and Hydrological Investigation. Vol. III and IV. Shatt Al-Arab Project - Feasibility Raport. Min. Irrig. Baghdad 1979.
 • 16. Okruszko H. i in.: Materiały pomocnicze do badań gleboznawczych przy projektowaniu melioracji. Bibliot. Wiad. IMUZ 1979, nr 52, PWRiL .
 • 17. Olson G.W.: Soils and Environment - A Guide to Soil Surveys and their Applications. A Dowden and Culver Book, Chapman and Hall. New York - London 1981.
 • 18. Ostromęcki J.: Wstęp do melioracji rolnych. Warszawa 1957.
 • 19. Richards L.A. /Edt/: Diagnosis and Improvement Saiine and Alkali Soils. U.S. Dept. Agric. Agriculture Handbook No. 60, Washington 1954.
 • 20. Soil Surrey Staff: Soil survey mannal. U.S. Dep. Agr. Handb. 18. U.S. Printing Office, Washington, D.C. 1951.
 • 21. Soil Survey Staff: Soil toxanomy - a basic system of Soil surveys. U.S. Dep. Agr. Handb. 436. U.S. Printing Office, Washington. D.C. 1975.
 • 22. Szabolcs I. /Edt./; The Handbook of the Large - Scale Genetic Soil Mapping. Budapest, 1966 /w języku węgierskim, streszczenie w języku angielskim/.
 • 23. Śniadowski Z. i wsp.: Wytyczne drenowania gruntów ornych. IMUZ, Talenty 1978.
 • 24. Vink, A.P.A. 1963 Planning of soil serveys in land development. Publ. 10, Wageningen. ILRI.
 • 25. Zasady przeprowadzania badań gleb dla potrzeb wodnych melioracji. Min. Roln. - Centr. Biuro Stud, i Proj. Wodn. Melior., Warszawa 1971.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-020627f9-6d79-4a02-a361-261615f1f60f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.