PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 74 | 07 |

Tytuł artykułu

Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The use of IT systems in logistics

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company's competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

07

Opis fizyczny

s.26-30,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń

Bibliografia

 • [1] Baran J. 2011. „Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu”. Logistyka 3: 17-22.
 • [2] BPSC (Biuro Projektowania Systemów Krajowych). 2020. „ERP Impuls EVO - Oprogramowanie ERP dla firm produkcyjnych”, https://www.bpsc.com.pl/erp-impuls-evo [dostęp: 29.06.2020].
 • [3] Ciszewski T., J. Wojciechowski. 2012. „Logistyczne zastosowania systemów informacyjnych”. Logistyko 3:349-352.
 • [4] Chwesiuk K 2011 „Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce”. Logistyka 4: 162-171.
 • [5] Comarch. 2020. „Comarch ERP XL”, https://www.comarch.pl/erp/xl/ [dostęp: 29.06.2020].
 • [6] Dane GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w latach 2009-2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne [dostęp: 29.06.2020 r.].
 • [7] Dubas M. 2011. „Systemy i Technologie Informatyczne w logistyce”. Raport Flextronics Logistics Poland.
 • [8] Dudek T. 2013. „Nowe trendy w komputerowym wspomaganiu zarządzania łańcuchem dostaw”. Współczesne Problemy Zarządzania 1: 21-32.
 • [9] Dynamics. 2020. „Microsoft Dynamics 365 Business Central”, https://www.dynamicsdc.com/pl/o-produkcie [dostęp: 29.06.2020].
 • [10] Intelligence. 2020. „ERP SAP S/4HANA”, https://itelligencegroup.com/pl/ [dostęp: 29.06.2020].
 • [11] Jałowiecki P., E. Jałowiecka. 2014. „Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności”. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 29 (2) : 90-97.
 • [12] Kanicki T. 2011. „Systemy informatyczne w logistyce”. Ekonomia i Zarządzanie 4: 87-97.
 • [13] Klepacki B. 2008. „Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu”. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 10 (3) : 307-311.
 • [14] Kott I. 2014. „Rola systemów informatycznych we wspomaganiu przepływów produktów żywnościowych w centrach logistycznych”. Logistyka 6: 41-42.
 • [15] Latała D. 2018. „Charakterystyka systemu klasy ERP”. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6): 1221-1224.
 • [16] Leleń P. 2015. „Trendy zmian w organizacji transportu w obrocie produktami żywnościowymi na przykładzie warzyw i owoców”. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 107: 69-82.
 • [17] Maśloch P. 2005. „Logistyka i jej rozwój na przestrzeni lat - od koncepcji cesarza Leontosa VI do wsparcia logistycznego operacji Pustynna Burza”. Logistyka i Transport 1: 35-45.
 • [18] Microsoft Azure. 2020. „Co to jest SaaS?”, https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-saas/ [dostęp: 29.06.2020].
 • [19] Mroczko F. 2016. „Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych”. Prace Naukowe WSZiP: Wałbrzych. Logistyka, 235-236..
 • [20] Nowotyńska I., Trzepieciński T. 2016. „Wykorzystanie systemów informatycznych w branży logistycznej”. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 17 (12) : 1647-1650.
 • [21] Piechura W. 2016. „Współczesne koncepcje systemów logistycznych”. Otwarta Innowacja 1, www.openin.pl [dostęp: 30.06.2020].
 • [22] Sledgianowski D., M.H.A. Tafti, J. Kierstead. 2008. „SME ERP system sourcing strategies: a case study”. Industrial Management & Data Systems 108 (4) : 421 -436.
 • [23] Sułkowski Ł, P. Morawski. 2012. „Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-Logistyka)”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 13 (16) : 141-158.
 • [24] Śliwczyński B. 2007. „e-Logistyka”. Logistyka 5:12-14.
 • [25] Vaaland T.I., M. Heide 2007. „Can the SME survive the supply chain challenges?”. Supply Chain Management: An International Journal 12 (1) : 20-31.
 • [26] Wajszczuk K., R. Baum, B. Pepliński. 2011. „Rola zarządzania procesami logistycznymi w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw rolnych (cz. 1)”. Logistyka 6: 22.
 • [27] Wicki L., P. Jałowiecki. 2010. „Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu”. Logistyka 3: 1-21.
 • [28] Ząbkowski T., P. Jałowiecki. 2011. „Rozwiązania informatyczne w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego”. Logistyka 3: 62-65.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0202a8e8-7ff8-4d1a-8cb8-86348e732fbd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.