PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2011 | 64 | 3 |

Tytuł artykułu

Fungi colonizing the soil and roots of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) plants treated with biological control agents

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Grzyby kolonizujące korzenie oraz glebę spod uprawy pomidora (Lycopersicum esculentum Mill.) chronionego biologicznie

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Tomato plants, cv. Rumba Ożarowska, grown in the greenhouse of the University of Warmia and Mazury, were protected in the form of alternate spraying (twice) and watering (twice) with 5% aqueous extracts of the following plant species: Aloe vulgaris Lam., Achillea millefolium L., Mentha piperita L., Polygonum aviculare L., Equisetum arvense L., Juglans regia L. and Urtica dioica L. Plants not treated with the extracts served as control. After fruit harvest, samples of roots and soil were collected. The roots were disinfected and next placed on PDA medium. Soil-colonizing fungi were cultured on Martin medium. Fungi were identified microscopically after incubation. Pathogenic fungal species, Colletotrichum coccodes, Fusarium equiseti, F. oxysporum and F. poae, accounted for over 60% of all isolates obtained from the roots of tomato plants. The soil fungal community was dominated by yeast-like fungi (75.4%), whereas pathogenic fungi were present in low numbers. The applied 5% aqueous plant extracts effectively reduced the abundance of fungi, including pathogenic species, colonizing tomato plants and soil. The extract from P. aviculare showed the highest efficacy, while the extract from J. regia was least effective. Fungi showing antagonistic activity against pathogens (Paecilomyces roseum and species of the genus Trichoderma) were isolated in greatest abundance from the soil and the roots of tomato plants treated with A. millefolium, M. piperita and U. dioica extracts.
PL
Pomidor odmiany Rumba Ożarowska uprawiano w szklarni UWM w Olsztynie. Zastosowano ochronę w postaci opryskiwania i podlewania na przemian (po dwa razy) 5% wodnymi wyciągami z następujących gatunków roślin: Aloe vulgaris Lam., Achillea millefolium L., Mentha piperita L., Polygonum aviculare L., Equisetum arvense L., Juglans regia L. i Urtica dioica L. W kombinacji kontrolnej rośliny traktowano destylowaną wodą. Po zbiorach owoców pobierano próby korzeni i gleby. Korzenie odkażano i wykładano na podłoże PDA. Hodowlę grzybów glebowych prowadzono na podłożu Martina. Wyrosłe gatunki grzybów identyfikowano mikroskopowo. Patogeny licznie – ponad 60% udział wśród ogółu izolatów, zasiedlały korzenie pomidora. Wśród nich zidentyfikowano następujące gatunki: Colletotrichum coccodes, Fusarium concolor, F. oxysporum i F. poae. Udział patogenów w zbiorowisku grzybów glebowych był nieznaczny, natomiast dominowały tam grzyby drożdżopodobne – 75,4% udział. Zastosowane wyciągi wodne w stężeniu 5% ograniczały liczebność grzybów, w tym patogenicznych, zasiedlających korzenie oraz glebę spod uprawy pomidora. Najbardziej skuteczna okazała się ochrona biologiczna z zastosowaniem wyciągu z P. aviculare, a najmniej z użyciem wyciągu z J. regia. Najliczniejszą populację antagonistów Paecilomyces roseum i rodzaju Trichoderma w obu omawianych środowiskach stwierdzono w kombinacji z traktowaniem wyciągiem z A. millefolium, M. piperita i U. dioica.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

3

Opis fizyczny

p.87-92,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Phytopathology and Entomology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Prawochenskiego 17, 10-720 Olsztyn, Poland
autor
 • Department in Olsztynek, Tymbark S.A.,11-015 Olsztynek, Zielona 16, Poland

Bibliografia

 • Bd l i y a B. S . , Da h i r u B. , 2006. Efficacy of some plant extracts on the control of potato tubers soft rot caused by Erwinia carotovora ssp. carotovora. J. Plant Prot. Res. 46 (3): 285-294.
 • Bo o t h T.C . , 1971. The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute Kew Surrey, England.
 • Bu r g i e ł Z . J. , Toma s z k i ewi c z -Pot ę p a A ., Vog t O., Bu r g i e ł M.M. , 2008. Fungistatyczne własności ekstraktów z nasion wybranych roślin należących do rodziny Apiaceae./ Fungistatic properties of extracts from seeds of selected species of apiaceaeaus plants. Progr. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, 48 (2): 701-705. (in Polish).
 • Byr ne J.M., Hausbe ck M.K., Hammer schmidt R . , 1997. Conidial germination and appressorium formation of Colletotrichum coccodes on tomato foliage. Pl. Dis. 81: 715-718.
 • E l l i s M. B. , 1971. Dematiaceus hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute Kew Surrey, England.
 • J amio ł k ows k a A . , Wa g n e r A . , 2007. Próby zastosowania olejku tymiankowego do ochrony papryki uprawianej w polu przed grzybami chorobotwórczymi. /Effect of thyme oil in protection against fungal diseases on field-grown pepper. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, 47 (4): 149-153. (in Polish).
 • Kon s t a nt i n idou-Dol t s i n i s S. , Ma rkel lou E ., Fa nou r a k i M .N., K a s s e l a k i A .M., Kouma k i C .M. , S c hm i t t A. , 2006 . Efficacy of Milsana Ò, a formulated plant extract from Reynoutria sachalinensis, against powdery mildew of tomato (Leveillula taurica) (Lév.) Arn. Biocontr. 51: 375-392.
 • Mań k a K. , 1974. Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin./ Fungal communities as a criterion for estimating the effect of the environment on plant diseases. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 160: 9-23. (in Polish)
 • Ob a g w u J . , Eme c h e b e A .M. , A d e o t i A .A. , 1997. Effects of extracts of garlic (Allium sativum) bulb and neem (Azadirachta indica) seed on the mycelia growth and sporulation of Colletotrichum capsici. J. Agric. Technology, 5: 51-55.
 • Os o r io E . , F l o r e s M ., H e r n a n d ez D. , Ve nt u r a J . , Ro d r i g u e z R . , 2009. Biological efficiency of polyphenolic extracts from pecan nuts shell (Carya illinoensis), pomegranate husk (Punica granatum) and creosote bush leaves (Larrea tridentata Cov.) against plant pathogenic fungi. Ind. Crops Prod. 31:153-157.
 • P o r t z D. , K o c h E . , S l u s a r e n k o A . J . , 2008. Effects of garlic (Allium sativum) juice containing allicin on Phytophthora infestans and downy mildew of cucumber caused by Pseudoperonospora cubensis Eur. J Pl. Pathology, 122:197-206.
 • Sa h aya r a j K. , Nama s i v a y am S.K.R. , Bo r g io J .A. F. , 2006. Influence of three plant extracts on Fusarium oxysporum sp. ciceris mycelium growth. J. Pl. Prot. Res. 46 (4): 335-338.
 • S a s - P i o t r ows k a B. , P i o t r ows k i W. , 1995. Activity of extract from Polygonaceae plants toward Fusarium species. VI Conf. of the Polish Phytopathol. Society, Skierniewice, “Biological Control of Soil-Borne and Post-Harvest Pathogens”, 18-19 kwietnia 1995”,149-153.
 • S a s - P i o t r ows k a B. , P i o t r ows k i W. , 2003. Impact of plant extracts on vitality and root healthiness of leguminous plants inoculated by Fusarium oxysporum (Schl.) Rocz. Ochr. Roślin, 5: 191-202.
 • Schmi t t S.D., C a r r a l ho S. M., S e ddon B. , Ko c h E . , 2005. Evaluation of biocontrol preparations and plant extracts for the control of Phytophthora infestans on potato leaves. Eur. J. Pl. Pathology, 112 (3): 235-246.
 • S e f i d k o n F. , D a b i r i F.M. , Mo h am ma d N . , 2004. Analysis of soil Heracleum persicum L. (seeds and stems). J. Essent. Oil Res. 16: 296-298.
 • S e h a j p a l A . , A r o r a S . , K a u r P. , 2009. Evaluation of plant extracts against Rhizoctonia solani causing sheath blight of rice. J. Pl. Protec Sc. 1 (1): 25-30.
 • S h o h o n g Z . , E n p i n g Z . , B a o l i Z . , Yu v a n Z . , 2009. Allelopathic effects of Sophera flavescens ait. extracts on Verticillium dahliae. Allelopathy, J. 24 (1): 199-206.
 • Sk i r g i e ł ł o A ., Z a d a r a M., Ławr y n owi c z M. , 1979. Grzyby (Mycota). 10. Glonowce (Phycomycetes). Pleśniakowe (Mucorales). PAN Instytut Botaniki, Warszawa-Kraków. (in Polish).
 • S l u s a r e n k o A . J . , P a t e l A . , P o r t z D. , 2008. Control of plant diseases by natural products: Allicin from garlic as a case study. Eur. J. Pl. Pathology, 121: 313-322.
 • S r i v a s t o v a A.K. , L a l B. , 1997. Studies on bio-fungicidal properties of leaf extracts of some plants. Ind. Phytopathol. 50: 408-411.
 • Va t c h e v T. , Ha d j i d im i t r o v B. , 2006. Application of fungicides to control crown and root rot disease complex of greenhouse-grown tomatoes. Rasteniev’Dni Nauki, 43 (4): 331-339.
 • Wol s k i . , G l i ń s k i Z . , Buc z ek K ., Wol sk a A ., 1996. Otrzymywanie i charakterystyka roślinnych ekstraktów furanokumarynowych o działaniu przeciwgrzybicznym. / Preparation and characteristic of furanocoumarin plant extracts of anti-fungal activity. Herba Pol. 42: 168-173. (in Polish)

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02008273-8a11-46b2-869a-d516f5d44737
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.