PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 69 | 3 |

Tytuł artykułu

Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie)

Warianty tytułu

EN
The occurrence of Epipactis purpurata in the Roznow Foothills (Western Carpathians)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. należy do chronionych i rzadkich w skali kraju gatunków z rodziny storczykowatych. W 2009 roku na Pogórzu Rożnowskim znaleziono trzy stanowiska kruszczyka sinego, niepodawanego dotychczas z tego mezoregionu. Populacje gatunku rosły w lasach grądowych. Zagrożeniem dla tego taksonu jest mała liczebność populacji oraz infekcja grzybami patogenicznymi
EN
Epipactis purpurata Sm. is one of the protected and rare Orchidaceae species in Poland. Three sites of the species were found in the Rożnów Foothills in 2009 (Western Carpathians). It is a new species in the Rożnów Foothills (Fig. 1). Epipactis purpurata grew in the forest communities of the Tilio-Carpinetum association. Its three populations differed in respect of the number of stems: from 1 (the 3rd site) and 3 (the second site) to 20 (the 1st site). It could be assumed that the population condition depends on forest management, because of the species sensitivity to light. Currently, the serious threat is related to a small number of observed stems at the 2nd and the 3rd site and fungal infection

Wydawca

-

Rocznik

Tom

69

Numer

3

Opis fizyczny

s.248-253,fot.,map.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, ul.Kopernika 27, 31-501 Kraków
 • Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, ul.Kopernika 27, 31-501 Kraków

Bibliografia

 • Bernacki L. 1998. Gatunki specjalnej troski o największym stopniu zagrożenia wśród storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce na tle aktualnej wiedzy o stanie ich zasobów i przewidywań demograficznych. W: Miądlikowska J. (red.). Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB, Gdańsk: 34.
 • Bernacki L. 1999. Storczyki zachodniej części polskich Beskidów. Colgraf-Press, Poznań.
 • Budzik K., Stachurska-Swakoń A. 201 la. Bogactwo florystyczne zlewni potoku Pleśnianka (Pogórze Rożnowskie, Zachodnie Karpaty). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (2): 265-280.
 • Budzik K., Stachurska-Swakoń A. 201 lb. Interesujące gatunki storczykowatych w zlewni potoku Pleśnianka na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (5): 372- -377.
 • Dajdok Z., Bernacki L, Kącki Z. 2002. Kruszczyk siny - Epipactis purpurata Sm. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. Śląskie Wyd. ADAN, Opole.
 • Endler Z. 1987. Nowe stanowisko Epipactis purpurata Sm. (=E. sessilifolia Peterm., E. violacea Dur.-Duq.) na Pojezierzu Chodzieskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B 38: 173-175.
 • Hultén E., Fries M. 1986. Atlas of North European Vascular Plants North of the Tropic of Cancer. I-III. Koeltz Scientific Books, Königstein.
 • Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. W: Kącki Z. (red.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Inst. Biol. Roślin UWr, PTPP „pro Natura”, Wrocław: 9-64.
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ. Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Krotoski T. 2005. Dynamika liczebności populacji kruszczyka sinego Epipactis purpurata Sm. w projektowanym rezerwacie Gołębie Doły koło Rybnika. Scripta Rudensia 14: 60-62.
 • Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1977. Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski 1. PWN, Warszawa: 279-480.
 • Moore D.M. 1980. Epipactis. W: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H, Walters S.M., Webb D.A. (red.). Flora Europaea 5. Cambridge University Press, Cambridge: 326-328.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2008. (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
 • Pierścińska A. 2009. Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. - nowe stanowisko na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (3): 219-222.
 • Rozporządzenie 2012. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81.
 • Sztachetko D.L. 2001. Flora Polski. Storczyki. Multico, Warszawa.
 • Zając M., Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35.
 • Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakł. Prac. Chorob Komp. Inst. Bot. UJ, Kraków.
 • Zając M„ Zając A., Zemanek B. (red.) 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). Nakł. Prac. Chorob Komp. Inst. Bot. UJ, Kraków.
 • Zarzycki K., Szeląg Z. 2006. Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W, Szeląg Z. (red.). Czerwona lista roślin i grzybów w Polsce. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01f8bf5e-a359-45a4-b726-38a27c191ad7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.