PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 32 | 2 |

Tytuł artykułu

Dwelling or living in a block of flats. Towards the Polish geography of home

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

32

Numer

2

Opis fizyczny

p.81-90,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Spatial Economy and Spatial Planning, University of Lodz, Kopcinskiego 31, 90-131 Lodz, Poland

Bibliografia

 • Anderson K., Domosh M., Pile S. & Thrift N. (eds), 2003. Handbook of cultural geography. Sage, London.
 • Białoszewski M., 1978. Odczepić się. Czytelnik, Warszawa.
 • Blunt A., 2005. Cultural geography: Cultural geographies of home. Progress in Human Geography, 29(4): 505-515 .
 • Blunt A. & Dowling R., 2006. Home. Routledge, Abingdon. Blunt A. & Varley A., 2004. Geographies of home: Introduction. Cultural Geographies, 11(1): 3-6.
 • Brickell K., 2012. 'Mapping' and 'doing' critical geographies of home. Progress in Human Geography, 36(2): 225-244.
 • Bryden I., 2004. 'There is no outer without inner space': Constructing the haveli as home. Cultural Geographies, 11(1): 26-41.
 • Castree N., 1999. 'Out there'? 'In here'? Domesticating critical geography. Area, 31(1): 81-86.
 • Dzieciuchowicz J., 2002. Zasoby mieszkaniowe Łodzi: Rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna (The housing stock of Łódź: Development, type and spatial structure). Łódź University Press, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J., 2011. Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi (Housing environment of a big city: An example of Łódź). Łódź University Press, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J., Stolarczyk B. & Suliborski A., 1972. Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym (Housing conditions of the Kielce downtown in a spatial approach). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 49: 37-65.
 • Estreicher K., 1984. Historia sztuki w zarysie (The history of art: An outline). PWN, Warszawa.
 • Groeger L., 2004a. Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami (Evaluation of residential space in the opinions of clients of Łódź real-estate offices). Łódź University Press, Łódź.
 • Groeger L., 2004b. Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi (Standard milieu of the place of residence and preferences of Łódź residents). In: Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź University Press, Łódź: 189-198.
 • Heidegger M., 1977. Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane (To build, inhabit, think: Selected essays). Czytelnik, Warszawa.
 • Janiszewska a., Klima E. & Rochmińska A., 2011. Jakość życia na łódzkich osiedlach (Quality of life on Łódź housing estates). In: Dzieciuchowicz J. (ed.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy. Łódź University Press, Łódź: 145-180.
 • Kaczmarek S., 1996. Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi (Spatial structure of housing conditions in Łódź). Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Knox P. & Pinch S., 2006. Urban social geography. Pearson Prentice Hall, Harlow.
 • Kotus J., 2005. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej (Social dilemmas in an urban space). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kotus J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw: analiza sub- sąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu (Nature of big-city neighbourhoods: An analysis of sub-neighbourhood and neighbourhood territorial social subsystems in Poznań). Adam Mickiewicz University Press, Poznań.
 • Lefebvre H., 1991. The production of space. Blackwell, Oxford.
 • Liszewski S., 1995. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia w aglomeracjach miejskich (Spatial differences in the level and quality of life in urban agglomerations). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20: 207-217.
 • Marcińczak S., 2009. Przemiany struktury społeczno-przestrzen- nej Łodzi w latach 1988-2005 (Changes in the socio-spatial structure of Łódź over the years 1988-2005). Łódź University Press, Łódź.
 • Massey D., 1998. Blurring the binaries? High tech in Cambridge. In: Ainley R. (ed.), New frontiers of space, bodies and gender. Routledge, London: 157-175.
 • Mieszkanie, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej (Dwelling: the notion employed in public statistics surveys). GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/ definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-353.htm.
 • Nowa Karta Ateńska (New Charter of Athens), 2003. Towarzystwo Urbanistów Polskich. Available at: http://www. zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska%202003_pl.pdf.
 • Painter C. (ed.), 2002. Contemporary art and the home. Berg, Oxford.
 • Peil T., 2009. Home. In: International encyclopedia of human geography. Elsevier, Amsterdam: 180-184.
 • Rose G., 2003. Domestic spacings and family photography: a case study. Transactions of the Institute of British Geographers, 28: 5-18.
 • Sibley D., 1995. Geographies of exclusion: Society and difference in the West. Routledge, New York.
 • Smith S., 1999. Society - space. In: Cloke P., Crang P. & Goodwin M. (eds), Introducing human geography. Arnold, London: 18-34.
 • Soja E., 1996. Thirdspace. Blackwell, Oxford.
 • Somerville P., 1992. Homelessness and the meaning of home: Rooflessness or rootlessness. International Journal of Urban and Regional Research, 16(4): 529-539.
 • Suliborski A., 1976. Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa (Housing environment of a city as an object of study of settlement geography). Acta Universitatis Lodziensis, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 2(7): 123-135.
 • Syrkus H., 1976. Ku idei osiedla społecznego (Towards the idea of a social settlement). PWN, Warszawa.
 • Szafrańska E., 2010a. Wielkie zespoły mieszkaniowe - ich przemiany i miejsce w strukturze społeczno-przestrzen- nej współczesnego miasta. Przykład Łodzi (Large housing complexes, their transformation and place in the socio-spatial structure of a modern city: The case of Łódź). Studia Miejskie, 2: 193-206.
 • Szafrańska E., 2010b. Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji - próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi (Large housing estates in the transformation period: A diagnosis and tendencies of change. The case of Łódź). In: Jażdżewska I. (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast. Łódź University Press, Łódź: 219-236.
 • Szafrańska E., 2012. Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi (Changes in the social, spatial and functional structures of large housing estates: An example of the Widzew-Wschód estate in Łódź). Space - Society - Economy, 11: 179-186.
 • Tolia-Kelly D., 2004. Materializing post-colonial geographies: Examining the textural landscapes of migration in the South Asian home. Geoforum, 35: 675-688.
 • Tuan Y.-F., 1977. Space and place: The perspective of experience. University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Tuan Y.-F., 2004. Home. In: Harrison S., Pile S. & Thrift N. (eds), Patterned ground: Entanglements of nature and culture. Reaktion Books, London: 164-165.
 • Valentine G., 2001. Social geographies: Space and society. Prentice Hall, Harlow.
 • Warf B. (ed.), 2006. Encyclopedia of human geography. Sage, London.
 • Węcławowicz G., 2003. Large housing estates in Poland: overview of developments and problems in Warsaw. Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
 • Węcławowicz G., 2004. Large housing estates in Poland: policies and practices. Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
 • Węcławowicz G., 2005. Large housing estates in Warsaw, Poland: opinions of residents on recent developments. Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01ee3ee7-b123-465e-9791-1cc796137f10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.