PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 1[43] |

Tytuł artykułu

Obtaining income from the plant breeder’s right in Poland

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Uzyskiwanie dochodów z tytułu prawa do odmiany w Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this article is to present the legal aspects of the usage, trade, and production of certified seed in Poland. It does not exhaust the subject, but merely presents formal organization of seed market in Poland. These issues are important for Polish agriculture because of the strategic importance of the seeds. Seed market understand as a breeding varieties, production and distribution of seeds is the core of modern rural production. Indirectly is also important for non rural sectors. Despite the importance of plant breeding, this sector is dependent on funding from the income market, in particular royalties and FSS (Farm Saved Seed). Because the low recoverability of these fees and the low use of certified seed compared to the EU, it is a problem and a threat to the Polish biological progress.
PL
Celem artykułu jest ocena prawnych aspektów stosowania i obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w Polsce, w tym szczególnie wynikających z tego możliwości pozyskiwania dochodów. W pracy oparto się na analizie kluczowych ustaw i rozporządzeń stanowiących prawny filar obrotu i stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Obliczenia własne oparto na danych historycznych oraz wynikach badań innych autorów. Pomimo strategicznego znaczenia hodowli roślin jest ona zdana na finansowanie z przychodów rynkowych, szczególnie opłat licencyjnych i opłat od rozmnożeń własnych. Jest to typowa organizacja rynku, która funkcjonuje w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W Polsce, przy niskiej ściągalności i niewielkim na tle Unii Europejskiej poziomie stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, może to prowadzić do problemów z finansowaniem hodowli i stanowi zagrożenie dla postępu biologicznego. Świadczy o tym fakt, że w latach 2011–2015 tylko 6 z około 150 odmian pszenicy ozimej posiadało udział rynkowy liczony w kwalifikacji polowej wystarczający, aby z opłat licencyjnych pokryć koszty wyhodowania odmiany w zadowalającym 5-letnim okresie.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

p.209–215,fig.,ref.

Twórcy

Bibliografia

 • Agencja Nasienna (2016). Retrieved May 12th 2016 from: http://agencjanasienna.pl
 • Arseniuk, E., Oleksiak, T. (2013). Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego a efekty produkcji zbóż. AgroSerwis.
 • COBORU (2015). Badania odrębności, wyrównania i trwałości. Retrieved Aug 1st 2015 from: http://www.coboru.pl/Polska/Badania_OWT/badania_owt.aspx
 • Jerzak, A. M., Mikulski, M. (2005). Nowoczesny i sprawny rynek nasienny warunkiem efektywności działania spółek hodowli zbóż w Polsce. Poznań. Hod. Rośl. Nasien. Kwart. Pol. Izby Nasien., 3.
 • Korzycka-Iwanow, M. (1990). Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Marciniak, K. (2005). Warunki kontynuacji krajowej hodowli roślin rolniczych w Polsce. Hod. Rośl. Nasien. Kwart. Pol. Izby Nasien., 4.
 • Marciniak, K. (2006). Rozmnożenia własne w Polsce (Farm saved seeds in Poland). Wystąpienie na konferencji Enforcement of plant variety right in the Community, Warszawa, 11-12.05. Retrieved Feb 15th 2008 from: http://www.cpvo.fr
 • Marciniak, K. (2008). Stan polskiej hodowli roślin. Materiały konferencyjne z konferencji nt. Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin i nasiennictwa. Warszawa: SGGW.
 • Mazurek, J. (1993). Biologia i agrotechnika owsa. Puławy: IUNG.
 • Oleksiak, T. (2015). Rynek środków produkcji dla rolnictwa. In: J. Seremak-Bulge, A. Zalewski (Eds.), Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • PIN (2015). Korzyści wynikające ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Polska Izba Nasienna. Retrieved Feb 2nd 2016 from: http://www.pin.org.pl/asp/pliki/Aktualnosci/korzysci_wynikajace_ze_stosowania_kwalifikowanego_materialu_siewnego_31_07_15.pdf
 • Podgórski, B. (2004). Unormowania prawno-ekonomiczne funkcjonowania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Unii Europejskiej. Hod. Rośl. Nasien. Kwart. Pol. Izby Nasien., 2.
 • Podgórski, B. (2005). Przyszłość hodowli zbóż w Polsce. Hod. Rośl. Nasien. Kwart. Pol. Izby Nasien., 4.
 • Podlaski, S. (2008). Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 95, 1.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin. Dz.U. poz. 1300 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Dz.U. poz. 386 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Dz.U. poz. 1635 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 roku o Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych. Dz.U. poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie. Dz.U. poz. 1512 z późn. zm.
 • Wicki, L. (2008). Wartość rynku nasion w Polsce a dochody hodowców. Rocz. Nauk Roln. Ser. A, 10, 4.
 • Wicki, L. (2009). Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4.
 • List otwarty Hodowców Roślin Rolniczych (2012). Właściciele odmian i Udziałowcy Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie. Retrieved Oct 6th 2015 from: http://www.ppr.pl/artykul-list-otwarty-hodowcow-roslin-rolniczych-168367.php

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01c14242-baa6-4024-b905-c50492f4af4e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.