PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1[39] |

Tytuł artykułu

Prawne gwarancje funkcjonowania związków zawodowych rolników indywidualnych w Polsce

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Legal guarantees of farmers' trade unions' functioning in Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest prezentacja podstaw i ram prawnych działalności związków zawodowych rolników indywidualnych w Polsce oraz ich funkcjonowania. Przedstawiona w niniejszej pracy analiza została oparta na krajowych aktach prawnych, stanowiących podwaliny działalności i organizacji rolniczych organizacji społeczno-zawodowych. Omówiono gwarancje prawne i ustrojowe przeznaczone dla rolniczych związków zawodowych oraz wyjaśniono, jakiej rangi akty prawne wyrażają przedstawione dyrektywy. Wskazując na fakt, że już sama ustawa zasadnicza wprowadza wyraźne ramy prawne funkcjonowania organizacji reprezentujących zbiorowe interesy społeczności rolnych, udowodniono również, że działalność związków zawodowych rolników indywidualnych należy uznać za fundamentalny i zasadniczy element ustroju państwa. Niniejsza praca przedstawia ponadto kompleksową analizę postanowień ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, która stanowi bezpośrednią materialną podstawę prawną dla gwarancji funkcjonowania rolniczych organizacji związkowych. W artykule wskazano również akty prawne regulujące tak zasadnicze kwestie jak powstanie, rejestracja, likwidacja oraz gwarancje działalności i organizacji każdego związku zawodowego rolników indywidualnych.
EN
The main purpose of the article is to present legal basis and guarantees of the farmers’ trade unions’ functioning in Poland. The presented research was based on a thorough examination of national legal acts, which constitute both legal background and foundation of farmer’s unions’ activities and internal structure. The author tries to introduce both the individual legal and system guarantees which are dedicated to farmers’ organization and which exact acts shall be considered as the direct legal basis of the guarantees. Having regard to the fact that even the Polish Constitution introduces transparent and direct legal frameworks for functioning of farmers’ trade unions, the author intends to prove that individual farmers’ unions’ operations should be considered as a fundamental and basic feature of the national agricultural system. The presented work should be also considered as thorough examination of legal provisions presented in the Act on individual farmers’ trade unions of 7th April 1989 (Ustawa…, 2015b), which is direct legal basis for functioning guarantees of the agricultural unions. The author shows how the Act is governing such fundamental issues as creation, registration, liquidation or legal operational guarantees of each individual farmers’ trade unions operating under the Act.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.47-55,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, ul.Św.Marcin 90, 61-809 Poznań

Bibliografia

 • Balcerek, M. (2012). Ustrój prawny samorządu rolniczego w Polsce i RFN. Studium porównawcze, Przegl. Polit., 1.
 • Baran, K. W. (2001). Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego. Bydgoszcz-Kraków: Ofic. Wyd. Branta.
 • Baran, K. W. (red.). (2010). Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy (t. 1). Warszawa: LEX – Wolters Kluwer Business.
 • Borowicz, R. (red.). (1995). Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z Unią Europejską. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • GUS (2014). Notka informacyjna. Związki zawodowe w Polsce w 2014 r. Pobrano 26 listopada 2015 r. z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/zwiazki-zawodowe-w-polsce-w-2014-r-,10,1.html.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (1997). Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Kozłowska, B. (1995). Rolnicze organizacje związkowe na obszarze Unii Europejskiej. Warszawa: FAPA: Wyd. SGGW.
 • Kozłowska, B. (1998). Pozycja prawna organizacji syndykalnych w europejskiej integracji rolnictwa. Warszawa: Auxilium.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (2015). Dz. U. 2015 poz. 1391.
 • Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Tomkiewicz, E. (2011). Legitymizacja organizacji rolników w UE i ich wpływ na regulacje unijnego prawa rolnego. Stud. Iur. Agrar., 9.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (2014). Dz. U. 2014 poz. 101 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (2015a). Dz. U. 1982 Nr 32, poz. 217 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (2015b). Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 106 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (2015c). Dz. U. 2014 poz. 1079 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (2015d). Dz. U. 2015 poz. 1142 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (2015e). Dz.U. 2015 poz. 1881 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (2015f). Dz.U. 2015 poz. 2029 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (2015g). Dz.U. 2012 poz. 803 ze zm.
 • Wratny, J. (1994). Związki zawodowe w prawodawstwie polskim w latach 1980–1991. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Żochowski, T. (1989). Związki zawodowe rolników indywidualnych: fakty, dokumenty, komentarze, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01b7db96-5bbb-4ee1-9fcc-eeb099d0ba54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.