PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1/IV |

Tytuł artykułu

Badania wybranych parametrów wytrzymałości geowłóknin ułożonych na podłożu odkształcalnym i nieodkształcalnym

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Tests of selected mechanical parameters of non-woven geotextiles overlying a deformable and undeformable subsoil

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości na przebicie piramidką wybranych geowłóknin igłowanych o gramaturze od 150 do 1200 g · m-2. Porównano wartości siły przebicia geosyntetyków ułożonych na podłożu nieodkształcalnym z wartościami uzyskanymi na podłożu odkształcalnym. Podłoże nieodkształcalne zgodnie z PN-EN 14574:2006P stanowiła płytka aluminiowa. Jako podłoże odkształcalne użyto mieszanki popiołowo-żużlowej zagęszczonej w cylindrze do trzech wartości wskaźnika zagęszczenia: 0,90, 0,95 i 1,00. Zaobserwowano, że wartości siły przebicia na podłożu nieodkształcalnym wzrastają proporcjonalnie do gramatury geowłóknin. Wartość siły potrzebnej do przebicia badanej próbki na gruntowym podłożu odkształcalnym maleje wraz ze wzrostem wskaźnika zagęszczenia. Przebicie geowłóknin ułożonych na podłożu odkształcalnym wymagało użycia większych sił w porównaniu do podłoża nieodkształcalnego i powodowało duże odkształcenia geowłóknin.
EN
In the article results of laboratory tests of a puncture resistance with a pyramid carried out on chosen needle punched non-woven geotextiles of basic weight from 150 do 1200 g · m-2 are presented. Values of the puncture strength were compared for geotextiles placed on a rigid and soft support. According to PN-EN 14574:2006P a rigid support was an aluminum plate. Ash-slag mixture, compacted in a cylinder at compaction indexes of Is=0.90, 0.95 and 1.00 was used as a soft support. It was observed that the puncture strength values on the rigid support are increasing proportionally to the basic weight. The value of the strength needed to puncture tested sample on the soil ground is decreasing along with the increase in the compaction index. Puncture of the geotextiles placed on the soft support required higher strengths in comparison to the rigid support and caused large deformations of the geotextiles.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.129-141,fot.,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PEKUM Sp. z o.o., ul.Grzegórzecka 67c/141a, 31-559 Kraków

Bibliografia

 • Bartkowiak E. (2001). Geowłókniny igłowane o właściwościach drenażowych i ochronnych. Konferencja Naukowo-Techniczna. Ustroń, 92-101.
 • Bolt A., Duszyńska A., Piotrowska M. (2004). Badania laboratoryjne symulujące uszkodzenia mechaniczne geotekstyliów i wyrobów pokrewnych w budowlachziemnych. W: Materiały II Problemowej Konferencja Geotechniki „Współpracabudowli z podłożem gruntowym”, Białystok–Białowieża, 17-18 czerwca 2004,Białystok: P. Białost., 201-210.
 • Chodyński A. (2002). Trwałości surowców stosowanych w geosyntetykach. W: Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków”, Ustroń, 65-78.
 • Cholewa M. (2012). Oddziaływanie chemiczne mieszanki popiołowo-żużlowej na wytrzymałość geowłóknin igłowanych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(04), 167-177.
 • Dickinson S., Brachman R.W.I. (2008). Assessment of Alternative Protection Layers for a Geomembrane–geosynthetic Clay Liner (GM–GCL) Composite Liner. CanadianGeotechnical Journal, 45, 11, 1594-1610.
 • Horrocks A.R., Anand S.C. (red.) (2000). Handbook of Technical Textiles, Boca Raton, FL: CRC Press/Woodhead Pub.
 • Koerner R.M. (2005). Designing with Geosynthetics. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • NAUE (2008). [Materiały informacyjne firmy Naue GmbH&Co.KG]. Lübbecke. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009P Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego.
 • PN-B-02481:1998P Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
 • PN-EN 13251:2002/A1:2006P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
 • PN-EN 14574:2006P Geosyntetyki – Wyznaczanie oporu na przebicie piramidką geosyntetyków osłonowych.
 • PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis.
 • PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania.
 • Tatsuoka F. (2008). Geosynthetics Engineering, Combining Two Engineering Disciplines. Special Lecture, 4th GeoSynthetics Asia, June 2008,
 • Shanghai. http://www.rs.noda.tus.ac.jp/soil/TatsuokaWork/Tatsuoka_Lec_ Presentation/2008Shanghai/08Shanghai_pre.pdf
 • Zawisza E., Cholewa M., Mardyła P., (2009). Wpływ uziarnienia i zagęszczenia na ściśliwość wybranych mieszanin popiołowo – żużlowych. Drogownictwo,10, 343-348.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01ae7277-3c1a-4172-8e02-84989f41a2dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.