PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 |

Tytuł artykułu

Ocena działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych regionów Polski

Warianty tytułu

EN
Evaluation of agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian Voivodship in comparison with other regions of Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy dokonano oceny działalności agroturystycznej w województwie kujawsko- -pomorskim. Analizy zostały wykonane na przełomie 2014 oraz 2015 roku i dotyczyły lat 2010-2015, z uwzględnieniem danych porównawczych z okresu 1998-2007. Z badań wynika, że województwo kujawsko-pomorskie posiada walory przyrodnicze i obiekty turystyczne, które warte są uwagi i zainteresowania ze strony turystów. Jednak pod względem liczby gospodarstw agroturystycznych zajmuje dopiero 13 miejsce w kraju oraz 10 miejsce pod względem liczby turystów korzystających z noclegów w ogóle. Potencjał rolniczy województwa powoduje, że jest ono predysponowane do rozwoju działalności rolniczej. Jednocześnie na terenach atrakcyjnych turystycznie, w mniejszych gospodarstwach, można wykorzystać te walory do uzyskiwania dodatkowych dochodów dzięki przyjmowaniu turystów. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej gospodarstw agroturystycznych występuje w powiatach: tucholskim (85), świeckim (44), brodnickim (33), bydgoskim (29) i żnińskim (27).
EN
The article presents evaluation of agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship the analyses were performed at the turn of 2014 and 2015 and they cover the yeras 2010-2015, including comparative data from 1998-2007.The results of investigations show that in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship there are many areas of natural value with tourist objects which are worth interest and attention of visitors. However, in terms of the number of agri-tourist farms the province is only on the 13th position in Poland and 10th position in terms of the number of tourists who use accommodation, altogether. Due to the agricultural potential of the province it is predisposed to development of agricultural activities. At the same time, these natural values can be used by smaller farms to make additional profits by accommodating tourists. The majority of agri-tourist farms in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship can be found in the following districts: tucholski (85), świecki (44), brodnicki (33), bydgoski (29) and żniński (27).

Wydawca

-

Rocznik

Numer

4

Opis fizyczny

s.33-46,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Bibliografia

 • 1. Drzewiecki M. (2001): Podstawy agroturystyki. Wyd. OPO, Bydgoszcz.
 • 2. Internet 1: www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl
 • 3. Internet 2: www.stat.gov.pl
 • 4. Internet 3: www.visitkujawsko-pomorskie.pl
 • 5. Jalinik M., Ziółkowska R. /red./. (2007): Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Wyd. PB, Białystok.
 • 6. Karbowiak K. (2013): Formy oddziaływania władz gminnych na rozwój agroturystyki na przykładzie gminy Poddębice. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 81-93.
 • 7. Karbowiak K. (2014): Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 34-44.
 • 8. Kłodziński M. (2010): Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS nr 4(24), ss. 9-28.
 • 9. Prus P., Ratkowska M. (2006): Agroturystyka na tle pozostałych działalności pozarolniczych na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. [w:] Sadowski A. (red.): Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, s. 119-124.
 • 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2013. Wyd. GUS, Warszawa.
 • 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. Wyd. GUS. Warszawa.
 • 12. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wyd. C.H Beck, Warszawa.
 • 13. Sikorska-Wolak I. /red./. (2008): Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 14. Sznajder M., Przezbórska L. (2006): Agroturystyka. Wyd. PWE, Warszawa.
 • 15. Wiatrak A.P. (2000): Założenia i cele polityki rolnej. Materiał szkoleniowy. Wyd. FAPA, Warszawa.
 • 16. Wiatrak A.P. (2013): Strategie rozwoju gmin wiejskich jako narzędzie wspomagania działalności turystycznej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 71-80.
 • 17. Zawadka J. (2010): Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wyd. SGGW, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01aa45cd-d301-42cc-8925-cc92abb02d86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.