PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 4 |

Tytuł artykułu

Composition and antioxidant properties of fresh and frozen stored blackthorn fruits (Prunus spinosa L.)

Warianty tytułu

PL
Skład i właściwości antyoksydacyjne świeżych i przechowywanych zamrażalniczo owoców śliwy tarniny (Prunus spinosa L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Aim. Blackthorn {Prunus spinosa L.) is quite widespread bush occurring in Poland. Its fruits are easily available food products. The aim of this study was to investigate the basal Chemical composition, especially antioxidant compounds in fresh and frozen stored blackthom fruits. Material and methods. Research material consisted of blackthorn fruits collected from the wild grown bushes, near Łącko. In the wash-out, dried and stone-loss fruits, the content of dry matter, protein, simple sugars, dietary fibre and ash was determined. The amount of antioxidant compounds was also tested: β-carotene, vitamin C, polyphenols, in this anthocyannins, as well as antioxidant activity expressed as an ability to quench free radical ABTS. Analyses were repeated in fruits stored in frozen State for three months. Results. On the basis of the obtained results, it was observed that conceming basal chemical composition, the blackthom fruits do not single out among other fruits from Rosaceae family. It was also reported that blackthorn fruits are rich in polyphenolic compounds, as well as in vitamin C, and those compounds, most probably contribute to their high antioxidant activity, being at the level of 43.6 pmol Trolox/g f.m. Storage in the freezing State reduced the contents of water, fat, dietary fiber and ash, but did not have significant impact on the other compounds. Conclusions. Blackthorn fruits may constitute valuable source for preparations (tincture, wines, and teas), as well as an additive to other fruit processing, as a product of great pro-healthy properties. Freezing process and storage in that State did not significantly influence on nutritive and antioxidant compounds of blackthorn fruits. It may be therefore observed that several months of frozen storage is a good way to make them available for fruit processing and for the consumers-, also the off-season.
PL
Cel. Tarnina (Prunus spinosa L.) jest krzewem dość rozpowszechnionym w naszym kraju, a jej owoce są produktem łatwo dostępnym. Celem podjętych badań było oznaczenie podstawowego składu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem składników o właściwościach antyoksydacyjnych w świeżych owocach śliwy tarniny i przechowywanych przez kilka miesięcy w stanie zamrożonym. Materiał i metodyka. Materiałem badawczym były owoce śliwy tarniny zebrane z dziko rosnących krzewów w okolicach Łącka. W umytych, osuszonych i wypestkowanych owocach oznaczono zawartość: suchej masy, białka, tłuszczu, cukrów prostych, błonnika i popiołu. Oznaczono także składniki o właściwościach antyoksydacyjnych: (β-karoten, witaminę C, polifenole, w tym antocyjany, oraz całkowitą aktywność antyoksydacyjną, wyrażoną jako zdolność wygaszania wolnego rodnika ABTS. Analizy powtórzono w owocach zamrożonych i przechowywanych w tym stanie przez trzy miesiące. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w składzie podstawowym owoce tarniny nie wyróżniają się na tle innych owoców z rodziny różowatych. Wykazano również, że owoce śliwy tarniny są bogate w związki polifenolowe oraz witaminę C i najprawdopodobniej te składniki przyczyniają się do wyróżniającej je dużej aktywności antyoksydacyjnej określonej na poziomie 43,6 pmol Trolox/g ś.m. Przechowywanie zamrażalnicze istotnie wpłynęło na zmniejszenie zawartości wody, tłuszczu, błonnika i popiołu, natomiast nie miało istotnego wpływu na pozostałe składniki. Wnioski. Owoce śliwy tarniny mogą być cennym surowcem na przetwory (nalewki, wina, herbatki) oraz dodatkiem do przetworów z innych owoców, o dużych właściwościach prozdrowotnych. Proces zamrażania oraz przechowywania w warunkach zamrażalniczych nie wpływa znacząco na zmianę zawartości składników odżywczych i anty oksydacyjnych w owocach tarniny. Można zatem uważać, że kilkumiesięczne przechowywanie owoców śliwy tarniny w warunkach zamrażalniczych jest dobrym sposobem na ich udostępnienie przetwórstwu owocowemu oraz konsumentom także poza sezonem.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

4

Opis fizyczny

p.365-372,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University in Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University in Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University in Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland

Bibliografia

 • AOAC. 1995. Official methods of analysis the association of official analytical chemists. Ed. K. Herlich.
 • Barros L., Carvalho A.M., Morais J.S., Ferreira I.C.F.R., 2010. Strawbeny-tree, blackthom and rose fruits: detailed characterization in nutrients and phytochemicals with antioxidant properties. Food Chem. 120, 247-254.
 • Dragović-Uzelac V., Levaj B., Budisić D., Radojćić I., Biśko A., 2007. Total phenolics and antioxidant capacity assays of selected fruits. Agric. Consp. Sci. 72,4,279-284.
 • Erturk Y., Ercisli S., Tosun M., 2009. Physico-chemical characteristic of wild plum fruits (Prunus spinosa L.). Int. J. Plant Prod. 3, 89-92.
 • Ganhäo R., Estévez M., Kylli P., Heinonen M., Morcuende D., 2010. Characterization of selected wild mediterranean fruits and comparative efficacy as inhibitors of oxidative reactions in emulsified raw pork burger patties. J. Agric. Food Chem. 58, 8854-8861.
 • Hodun G., 2008. Śliwy [Plums]. Wyd. Działkowiec Warszawa [in Polish],
 • Jabłońska-Ryś E., Zalewska-Korona M., Kalbarczyk J., 2009. Antioxidant capacity, ascorbic acid and phenolic content in wild edible fruits. J. Fmit Omam. Plant Res. 17(2), 115-120.
 • Jarczyk A., Berdowski J.B., 1999. Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. 1 [Fruit and vegetable processing]. WSiP Warszawa [in Polish].
 • Kucharska A.Z., Sokół-Lętowska A., 2008. Skład chemiczny i wykorzystanie owoców dziko rosnących. Zapomniany potencjał przyrody [Chemical composition and application of wild-grown fruits], In: Dzikie rośliny jadalne. Materiały z konferencji Przemyśl-Bolestraszyce 13 września 2007 r., 95-108 [in Polish],
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., 2005. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw [Nutritional value of selected food products and typical dishes]. PZWL Warszawa [in Polish].
 • Leja M., Mareczek A., Nanaszko B., 2007. Antyoksydacyjne właściwości owoców wybranych gatunków dziko rosnących drzew i krzewów [Antioxidant properties of selected species of wild grown trees and bushes], Rocz. AR Pozn. 383,41, 327-331 [in Polish],
 • Łoś J., Wilska-Jeszka J., Pawlak M., 2000. Polyphenolic compounds of plums {Prunus domestica). Polish J. Food Nutr. Sci. 9/50, 1, 35-38.
 • Łuczaj Ł., Szymański W.M., 2007. Wild vascular plants gathered for consumption in the Polish countryside: a review. J. Ethnobiol. Ethnomed. 3, 17.
 • Marakoglu T., Arslan D., Ózcan M., Haciseferoğullari H., 2005. Proximate composition and technological properties of fresh blackthom (Primus spinosa L. subsp. dasyphylla (Schur.)) fruits. J. Food Eng. 68, 137-142.
 • Morales P., Ferreira I.C.F.R., Carvalho A.M., Fernández- Ruiz V., Sánchez-Mata M.C., Cámara M., Morales R., Tardio J., 2013. Wild edible fruits as a potential source of phytochemicals with capacity to inhibit lipid peroxidation. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 115, 176-185.
 • Nergiz C., Yildiz FI., 1997. Research on Chemical composition of some varieties of European plums (Primus domestica) adapted to the Aegean district of Turkey. J. Agric. Food Chem. 45, 2820-2823.
 • Pardo-de-Santayana M., Tardio J., Blanco E., Carvalho A.M., Lastra J.J., Miguel E.S., Morales R., 2007. Traditional knowledge of wild edible plants used in the northwest of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal): a comparative study. J. Ethnobiol. Ethnomed. 3, 27.
 • Pelc M., Szalacha E., Przybył J., Angielczyk M., Kwiecińska D., Węglarz Z., 2010. Zróżnicowanie genetyczne i chemiczne dziko rosnących populacji śliwy tarniny (Prunus spinosa L.) występujących na terenie wschodniej Polski [Genetic and Chemical diversity of wild grown population of blackthom fruits], Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 555, 333-338 [in Polish],
 • PN-90/A-75101/12. 1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i (3-karotenu [Canned fruits and vegetables. Preparation of samples and test methods. Determination of total carotenoids and β-carotene], Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa [in Polish].
 • Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Rad. Biol. Med. 26, 9/10, 1231-1237.
 • Ręjman A., 1987. Owoce z mojej działki [Fruits of my plot]. Biblioteka Działkowca 45. Polski Związek Działkowców, Krajowa Rada w Warszawie [in Polish].
 • Rop O., Jurikova T., Micek J., Kramarova D., Sengee Z., 2009. Antioxidant activity and selected nutritional values of plums (Prunus domestica L.) typical of the White Carpathian Mountains. Sci. Hortic. 122, 545-549.
 • Rupasinghe V.H.P., Jayasankar S., Kay W., 2006. Variation in total phenolics and antioxidant capacity among European plum genotypes. Sci. Hortic. 108, 243-246.
 • Ştefãnuţ M.N., Cãta A., Pop R., Moşoarcã C., Zamfir A.D., 2011. Anthocyanins HPLC-DAD and MS characterization, total phenolic, and antioxidant activity of some berries extracts. Anal. Lett. 44, 2843-2855.
 • Ścibisz I., Mitek M., 2007 a. The changes of antioxidant properties in highbush Bluberries (Vaccinum corymbosum L.) during freezing and long-term frozen storage. Acta Sci. Pol., Techn. Alim. 6 (4), 7-82.
 • Ścibisz I., Mitek M., 2007 b. Wpływ procesu mrożenia i zamrażalniczego przechowywania owoców borówki wysokiej na zawartość antocyjanów [The influence of freezeing and frozen storage of high variety of bluberries fruits on the content of anthocyanins], Żywn. Nauka Techn. Jakość 5 (54), 231-238 [in Polish],
 • Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności [Selected methods of testing the composition and nutritional value of food], 1981. Ed. U. Rutkowska. PZWL Warszawa [in Polish],
 • Ziemiański M., 1957. Słownik towaroznawczy artykułów żywnościowych [Commodity dictionary of food products]. Wyd. Przem. Lekk. Spoż. Warszawa, 488-489 [in Polish],

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0199dad5-db81-4034-b67a-9803bb7520b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.