PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 48 |

Tytuł artykułu

Efektywność ekonomiczna i energetyczna uprawy mieszanek zbożowych w terenach górskich

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Energy and economic efficiency of yielding cereal mixtures cereals in the mountainous conditions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono efektywność energetyczną i ekonomiczną uprawy zbóż jarych w siewach czystych i mieszanych oraz mieszanek owsa z wyką jarą. Przedmiotem badań było jednoczynnikowe doświadczenie polowe realizowane w latach 1996-2000 w Górskiej Stacji Doświadczalnej Czyrna k. Krynicy. W badaniach stwierdzono, że najbardziej efektywna energetycznie była uprawa pszenżyta jarego w siewie czystym. Spośród mieszanek największą wartość wskaźnika efektywności energetycznej stwierdzono w siewie mieszanym owsa (170 kg· ha⁻¹) z wyką jarą (30 kg· ha⁻¹). Najbardziej opłacalna spośród siewów czystych i mieszanych była uprawa jęczmienia jarego. Wśród mieszanek największy wskażnik opłacalności uzyskała mieszanka owsa z jęczmieniem. Druga w kolejności pod tym względem była mieszanka owsa (170 kg · ha⁻¹) z wyką jarą (30 kg·ha⁻¹).
EN
The paper presents energy and economic efficiency of yielding spring corns in pure stands and in mixtures, as wcll as yielding mixtures of oats with spring vetch. The subject of the research was one-factor field experiment carried out within 1996-2000 Mountain Experimental Station at Czyrna near Krynica. The rescarch has proved the spring triticale in pure stand to be the most energy efficient. Among the mixtures, the highest index of energy efficiency has been established for the mixture of oats (170 kg· ha⁻¹) with spring vetch (30 kg· ha⁻¹). Spring barley has been described as most feasible among pure stand and mixtures. Oats with barley received the highest index of feasibility among mixtures and the second was the mixture of oats (170 kg· ha⁻¹) with spring vetch (30 kg· ha⁻¹).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

48

Opis fizyczny

s.217-225,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków
autor
 • Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • Anuszewski R., 1987, Metoda oceny energochłonności produktów rolniczych (MET). Zag. Ekon. Rol., 4, 1626.
 • Błażek M., 1999, Metodyka obliczania kaloryczności w produkcji roślinnej. Roczn. AR w Poznaniu (w druku).
 • Bogdanowicz J., Banasik J., Drozd M., 1985, Technologia prac maszynowych w rolnictwie. PAN, Warszawa.
 • Goć E., Muzalewski A., 1997, Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach i indywidualnych. IBMER, Warszawa.
 • Harasim A., 1991, Zbiór mierników i wskaźników stosowanych w badaniach ekonomiczno-rolniczych. IUNG, Puławy, R (287), Supl. do R (250), 3- 136.
 • Klima K., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., 1995a, Wpływ sposobu nawożenia i położenia na stoku na produkcyjność zmianowań o różnej zdolności antyerozyjnej. Cz. 3. Bilans energetyczny. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 32, 31 - 39.
 • Klima K., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., 1995b, Wplyw sposobu nawożenia i położenia na stoku na produkcyjność zmianowań o różnej zdolności antyerozyjnej. Cz. 4. Efektywność ekonomiczna. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 32, 41 - 48.
 • Kowalski J., 1991, Modele organizacji mechanizacji w gospodarstwach chłopskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawy, 154, 1- 110.
 • Krasowicz S., Podolska G., 1996, Efektywność energetyczna uprawy pszenicy ozimej przy różnej intensywności produkcji. Rocz. Nauk Rol. G-86(4), 113- 125.
 • Kuś J., Harasim A., Krasowicz S., 1992, Studia nad możliwością zwiększenia udziału zbóż w strukturze zasiewów. Cz. V. Efektywność ekonomiczna. Pam. Puł., 101, 169-184.
 • Lepiarczyk A., 1993, Produkcyjność czterech ogniw płodozmianowych z różnym doborem roślin pastewnych. Cz. III. Bilans energetyczny. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rolnictwo 31, 63- 70.
 • Musiał W., 1998, Studium perspektywiczne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawy, 246, 1- 231.
 • Orlik T., Klima K., 2000, Efektywność uprawy roślin w płodozmianie w zależności od położenia w rzeźbie terenu i nawożenia. Annales UMCS, Sec. E vol. LV, 21, 195-203.
 • Pawlak J., 1989, Analiza energochłonności produkcji roślinnej, [w:] Organizacyjne i ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych. PWRiL, Warszawa, 63- 68.
 • Rybicka K., 2000, Kalkulacje kosztów produkcji rolniczej. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 1- 36.
 • System maszyn rolniczych, 1988, Praca zbiorowa pod red. R. Fąfary. Wyd. IBMER, Warszawa.
 • Wielicki W., 1988, Analiza pracochłoności wybranych roślin. Rocz. Nauk Rol. C-78(1), 209- 222.
 • Wielicki W., 1989, Analiza efektywności energetycznęj w rolnictwie. Post. Nauk Rol., 1, 69-86.
 • Wielicki W., 1990, Energochłonność produkcji roślinnej. Studium międzynarodowe. Służba Rolna, 1- 2, 1- 6.
 • Wróbel E., Budzyński W., Dubis B., 1999, Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność uprawy owsa i jęczmienia jarego na glebie lekkiej. Kwartalnik Naukowy Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1 (18) Supl., 166- 172.
 • Wójcicki Z., 1981, Energochłonność produkcji rolniczej. Rocz. Nauk Rol., ser. C, 75 (1 ), 165- 198.
 • Zalewski A., Klementowski A., Oleksiak T., Mieczkowski J., Pawlak J., Skrzypczak G., Mieszkowska L., 2000, Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Raporty rynkowe nr 18. Wyd. Min. Rol. i Rozwoju Wsi, IERiGŻ, Warszawa, 148.
 • Zaremba W., 1985, Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL, Warszawa.
 • Zawiślak K., Rzeszutek J., Tawfik A., Saeed, Adamiak E., 1998, Produkcyjna i ekonomiczna ocena uprawy pszenicy ozimej w systemie płodozmianiowym i monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricultura 66, 47 - 65.
 • Żmija J., 1997, Procesy dostosowawcze gospodarstw z chowem bydła w Polsce południowo-wschodniej do warunków rynkowych, [w:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej. SGGW Warszawa, 184- 201.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-019717a2-6995-4d13-8d86-2b80943cf749
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.