PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 3 |

Tytuł artykułu

Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Change of matrimonial behaviours in urban and rural areas of Poland in 1990-2009

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwujemy wyraźne zmiany w skłonności do zawierania małżeństw osób zamieszkałych na obszarach miejskich i wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie, czy przekształcenia te przyczyniły się do upodobnienia tych zachowań według miejsca zamieszkania. Dodatkowo, przedstawimy kierunek i natężenie przestrzennych zmian tego procesu w latach 1990‒2009 oraz wyodrębnimy te regiony kraju, gdzie proces ten przebiegał najszybciej, a jego zmiany były podobne.
EN
Since the early 1990s clear changes have been observable in the tendency to enter into marriages of persons living in both urban and rural areas. The purpose of the article is to show whether these changes have contributed to making these behaviours grow similar according to place of residence. Additionally, the article also presents the direction and intensity of this process by voivodeships in the 1990-2009 period, and indicates the regions of Poland, where the process progressed rapidly and was characterised by similar changes.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

3

Opis fizyczny

s.78-96,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

  • Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa

Bibliografia

  • Barañski T., Kaczmarek S., 2007: Changing marriage and divorce rate in Poland compared to other EU Countries. ”Bulletin of Geography” (Socio-Economic Series) 7: 88–102.
  • Chojnicki Z., 1996: Region w ujęciu geograficzno-systemowym.W: T. Czyż (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznañ: 7–43.
  • Czyż T., 2002: Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. „Studia Regionalne i Lokalne” 2–3: 5–14.
  • Domañski H., Przybysz D., 2009: Bariery zawierania małżeñstw w Polsce w latach 1977–2007. „Studia Socjologiczne” 1 (192): 10–18.
  • Kotowska I.E. (red), 1999: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Wydawnictwo SGH, Warszawa.
  • Malina A., 2006: Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 726: 71–79.
  • Nowiñska-Łaźniewska E., Górecki T.I., 2005: Metody badañ przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. „Studia Regionalne i Lokalne” 2: 89–100.
  • Roczniki Demograficzne, 1991–2010. GUS, Warszawa.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-018ca75a-9d8b-48d3-b6fd-b89a2913775e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.