PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 68 | 06 |

Tytuł artykułu

Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Domestic market of orange juices - evaluation of their authenticity and identity

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Sok pomarańczowy jest najczęściej spożywanym (pod względem smaku) produktem branży sokowniczej zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W artykule porównano wybrane cechy jakości soków pomarańczowych dostępnych na rynku krajowym z wytycznymi Kodeksu Praktyki AIJN. Zbadano osiem różnych soków pochodzących zarówno od największych producentów, jak i będących markami własnymi sieci handlowych. Oznaczono parametry fizykochemiczne stanowiące kryteria oceny tożsamości i autentyczności soków. Uzyskane wyniki zestawiono w formie tabelarycznej z wytycznymi Kodeksu Praktyki AIJN. Dodatkowo wykonano oznaczenie obecności dwutlenku siarki w celu weryfikacji zamieszczanej na opakowaniach informacji na temat sposobu utrwalania. Analiza wykazała zróżnicowaną jakość badanych soków, a wykryte niezgodności w większości przypadków dotyczyły pojedynczych cech, wskazujących jednak na działania mające na celu zafałszowanie soku (zbyt niska lub zbyt wysoka zawartość sumy karotenoidów, wskazująca na nadmierne rozcieńczenie lub prawdopodobieństwo docierania skórek do soku, nietypowy udział fosforu ogólnego w popiele ogólnym, co wskazuje na nadmierne rozcieńczenie).
EN
Orange juices are most commonly consumed beverages in respect of taste, both in Poland and throughout the European Union. The article compares the selected characteristics of the quality of orange juices available on the domestic market with the guidelines of the AIJN Code of Practice. The study involved eight different juices, coming both from the leading manufacturers, as well as being the private label retailers. Physico-chemical parameters, as constituting criteria for the assessment of the identity and authenticity of the juices, were determined. The results obtained are presented in a tabular form and compared with the guidelines of the AIJN Code of Practice. In addition, the determination of the presence of sulphur dioxide was performed, in order to verify the information about the way of preservation. The analysis showed a differentiated quality of juices, and discovered discrepancies in the majority of cases concerning individual characteristics, indicating the attempts to adulterate the juice (too low or too high content of carotenoids, indicating excessive dilution or probability of reaching an orange peel to juice, untypical total phosphorus content in ash, what indicates an excessive dilution).

Wydawca

-

Rocznik

Tom

68

Numer

06

Opis fizyczny

s.38-41,tab.,wykr.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Towaroznawstwa Żywności Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • [1] Codex General Standard for Fruit Juices And Nectars (Codex Stan 247-2005),
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/ WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/1,27.4.2012 PL.
 • [3] Kodeks Praktyki do Oceny Soków Owocowych i Warzywnych, Polishlanguageedition, KUPSiNB, Warszawa, 2001.
 • [4] Nosecka B.: 2011. Rynek soków nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych. Przemysł Spożywczy, t. 65, s. 2.
 • [5] PN-90/A-75101/07: Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
 • [6] PN-A-75101-12:1990: Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i β-karotenu.
 • [7] PN-EN 1133:2006: Soki owocowe i warzywne. Oznaczenie liczby formolowej.
 • [8] PN-EN 1135:1999: Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości popiołu.
 • [9] PN-EN 1136:2001 Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości fosforu. Metoda spektrometryczna.
 • [10] PN-EN 1142:2001 Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości siarczanów.
 • [11] PN-EN 12147:2000 Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie kwasowości miareczkowej.
 • [12] Raport rynkowy A.I.J.N. 2012, European Fruit Juice Association, 2012, Liquid Fruit, Market Report.
 • [13] Sokół-Łętowska A., Kucharska A.:2008. Soki mętne dla wymagających konsumentów. Agro Przemysł,: 4: s. 40-43.
 • [14] www.ijhar-s.gov.pl/news/items/wyniki-kontroli-przeprowadzonych-przez-inspekcje-jhars-w-ii-kwartale-2012-roku.html.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0181d70e-400b-406f-9556-2c7e3dcb0644
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.