PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 70 | 4 |

Tytuł artykułu

Quantitative assessment of nutrition and nutritional status of patients with celiac disease aged 13–18

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. Celiac disease is an autoimmune disease that affects about 1% of the European population and 0.3–1.3% of the world’s population. The only method of treatment is introduction of a gluten-free diet. Objective. The aim of the study was to assess the nutrition of adolescents with celiac disease and to assess their nutritional status. Materials and methods. The study group comprised 24 patients with diagnosed celiac disease. The diagnosis was based on biopsy, serological tests and, in some cases, genetic tests. Anthropometric measurements included height, which was respectively 161.9±12.43 cm in boys and 163.6 ±9.03 cm in girls, and body weight oscillating between 56.55±16.24 kg for boys and 52.62 ±10.92 kg for girls. To assess the way of nutrition used an individually prepared questionnaire including an interview from the last 24 h. The menus were analyzed using the Dieta 5d program. The statistical analysis of the data was made using Statistica 12 program. Results. Gluten-free diet contributes to the occurrence of caloric deficiencies up to 36%. It was found inadequate intake of dietary fiber, for girls 15.45 ±9.84 g and 14.41 ±4.73 g for boys. It has been observed too low intake of ingredients such as calcium (565.65 ±347.41 mg), magnesium (223.41 ±73.84 mg), vitamin D (1.34 ±1.28 μg) and E (5.05 ±2.32 mg) as well as potassium (2848.67 ±1132.07 mg), iron (7.62 ±2.05 mg), zinc (7.11 ±2.41 mg) and thiamine (0.87 ±0.38 mg). The ingredients such as riboflavin, niacin, pyridoxine, cobalamin, and vitamins C and A were consumed in the right amount. Conclusions. Incorrectly used gluten-free diet may contribute to the recurrence of the disease. Chronic inadequate intake of fiber can lead to constipation. A deficiency of many nutrients can result in impaired development of the young organism such as anemia, growth retardation or osteoporosis.
PL
Wprowadzenie. Celiakia należy do chorób autoimmunologicznych, która dotyka ok. 1% populacji Europy oraz 0,3–1,3% populacji światowej. Jedyną metodą leczenia jest zastosowanie diety bezglutenowej. Cel. Celem badania była ocena sposobu żywienia nastolatków z chorobą trzewną oraz ocena ich stanu odżywienia. Materiały i metody. Grupę badaną stanowiło 24 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą trzewną. Diagnozę postawiono na podstawie biopsji, badań serologicznych oraz w niektórych przypadkach badań genetycznych. Pomiary antropometryczne obejmowały wzrost, który wynosił odpowiednio 161,9 ±12,43 cm u chłopców oraz 163,6 ±9,03 cm u dziewcząt a także masę ciała oscylującą pomiędzy 56,55 ±16,24 kg u chłopców oraz 52,62 ±10,92 kg u dziewcząt. Do oceny sposobu żywienia wykorzystano indywidulanie przygotowaną ankietę obejmującą wywiad z ostatnich 24 godzin. Jadłospisy analizowano za pomocą programu dietetycznego Dieta 5d. Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 12. Wyniki. Dieta bezglutenowa wprowadzała niedobory kaloryczne sięgające nawet 36%. Stwierdzono niedostateczne spożycie błonnika pokarmowego wynoszące dla dziewcząt 15,45 ±9,84 g oraz 14,41 ±4,73 g dla chłopców. Zaobserwowano zbyt niskie spożycie wapnia (565,65 ±347,41 mg), magnezu (223,41 ±73,84 mg), witamin D (1,34 ±1,28 μg) i E (5,05 ±2,32 mg) oraz kwasu foliowego (190,8 ±69,91 μg) a także potasu (2848,67 ±1132,07 mg), żelaza (7,62 ±2,05 mg), cynku (7,11 ±2,41 mg) i tiaminy (0,87 ±0,38 mg). W odpowiedniej ilości były spożywane takie składniki jak ryboflawina, niacyna, pirydoksyna, kobalamina oraz witaminy C i A. Wnioski. Nieprawidłowo prowadzona dieta bezglutenowa może przyczynić się do wystąpienia nawrotów choroby. Przewlekłe niedostateczne spożycie błonnika może prowadzić do wystąpienia zaparć. Należałoby wdrożyć suplementację witaminy D, wapnia oraz magnezu a także wzbogacić dietę w foliany oraz witaminę E a także potas, żelazo i cynk. Niedobór wielu składników odżywczych może skutkować zaburzeniami rozwoju młodego organizmu takim jak niedokrwistość, zatrzymanie wzrostu czy osteoporoza.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

70

Numer

4

Opis fizyczny

p.359-367,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Human Nutrition and Metabolomics, Pomeranian Medical University in Szczecin, Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition and Metabolomics, Pomeranian Medical University in Szczecin, Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition and Metabolomics, Pomeranian Medical University in Szczecin, Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin, Poland

Bibliografia

 • 1. Alzaben A.S., Turner J., Shirton L., Samuel T.M., Persad R., Mager D.: Assessing nutritional quality and adherence to the gluten-free diet in children and adolescents with celiac disease. Can J Diet Pract Res 2015;76(2):56-63. doi:10.3148/cjdpr-2014-040.
 • 2. Balamtekin N., Aksoy C., Baysoy G., Uslu N., Demir H., Köksal G., Saltık-Temizel İ.N., Özen H., Gürakan F., Yüce A.: Is compliance with gluten-free diet sufficient? Diet composition of celiac patients. Turk J Pediatr 2015;57:374-9.
 • 3. Capriles V.D., Martini L.A., Areas J.A.: Metabolic osteopathy in celiac disease: importance of a gluten-free diet. Nutr Rev 2009;67:599-606. doi: 10.1111/j.1753-4887.2009.00232.x.
 • 4. Commission Implementing Regulation (EU) No 828/2014 of 30 July 2014 on providing consumers with information on absence or reduced gluten content in food.
 • 5. Daniewski W, Wojtasik A, Kunachowicz H.: Zawartość glutenu w bezglutenowych środkach spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia i innych produktach spożywczych. Gluten content in special dietary use gluten-free products and other food products. Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 51-55.
 • 6. De Re V., Magris R., Cannizzaro R.: New Insights into the Pathogenesis of Celiac Disease. Front Med 2017;4:1-11. doi: 10.3389/fmed.2017.00137.
 • 7. Dziedzic K., Górecka D., Kobus-Cisowska J., Jeszka M.: Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej [Possibilities of using buckwheat in the production of functional food. Nauka Przyroda Technologie 2010;4(2):1-7.
 • 8. Ferster M., Obuchowicz A., Jarecka B., Pietrzak J., Karczewska K.: Trudności związane z przestrzeganiem diety bezglutenowej przez chorych na celiakię mieszkających na Górnym Śląsku [Difficulties related to compliance with a gluten-free diet for celiac patients living in Upper Silesia]. Pediatr Med Rodz 2015;11(4):410-8. DOI: 10.15557/PiMR.2015.0039 (in Polish).
 • 9. Gadermayr M., Wimmer G., Kogler H., Vescei A., Merhof D., Uhl A.: Automated classification of celiac disease during upper endoscopy: Status quo and quo vadis. Comput Biol Med 2018, 1-6. doi: 10.1016/j.compbiomed.2018.04.020.
 • 10. Gilissen J.W.J.L., van der Meer M.I., Smulders J.M.J.: Why oats are safe and healthy for celiac disease patients. Med Sci 2016;4(21). doi: 10.3390/medsci4040021.
 • 11. Hollén E., Farnebäck M., Forslund T., Magnusson K.E., Sundqvist T., Fälth-Magnusson K.: Evaluation of Multiple Diagnostic Indicators in Comparison to the Intestinal Biopsy as the Golden Standard in Diagnosing Celiac Disease in Children. Med Sci 2016;4:20. doi: 10.3390/medsci4040020.
 • 12. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji Polski [Nutritional standards for the population of Poland]. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2017 (in Polish).
 • 13. Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki [A practical guide on nutrition]. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2010 (in Polish).
 • 14. Kautto E., Ivarsson A., Norstrom F., Hogberg L., Carlsson A., Hornell A.: Nutrient intake in adolescent girls and boys diagnosed with coeliac disease at an early age is mostly comparable to their non-coeliac contemporaries. J Hum Nutr Diet 2014;27:41-53. doi: 10.1111/jhn.12125.
 • 15. Kelly C.P., Bai C.J., Liu E., Leffler D.A.: Advances in diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology 2015;148:1175-86. doi: 10.1053/j.gastro.2015.01.044.
 • 16. Konturek S.J.: Gastroenterologia i hepatologia kliniczna [Gastroenterology and clinical hepatology]. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2006 (in Polish).
 • 17. Krawczyński M.: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie [Feeding children in health and illness]. Kraków: Wyd. Help-Med; 2008 (in Polish).
 • 18. Krawiec P., Pac-Kożuchowska E.: Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci [Different clinical picture of coeliac disease in children]. Prz Med. Uniw Rzesz Inst Leków 2012;2:193-199 (in Polish).
 • 19. Lange E.: Produkty bezglutenowe na rynku polskim [Gluten-Free Products in the Polish Market]. Handel Wewnętrzny 2013;4(345):83-95 (in Polish).
 • 20. Lange E.: Przetwory owsiane w diecie bezglutenowej. Oat products In gluten free diet. Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1), 103-109
 • 21. Limanowska P., Kubiak J., Napieraj K.: Ocena opieki dietetycznej wśród osób chorych na celiakię i źródła informacji na temat diety bezglutenowej [Rating Dietetic Care Among Patients with Celiac Disease and the Source of Information on Gluten-Free Diet]. Piel Zdr Publ 2014;(4):351-6 (in Polish).
 • 22. Malterre T.: Digestive and nutritional considerations in celiac disease: could supplementation help? Altern Med Rev 2009;14(3):247-57.
 • 23. Mariani P., Viti M.G., Montuori M., La Vecchia A., Cipolletta E., Calvani L., Bonamico M.: The gluten-free diet a nutritional risk factor for adolescents with celiac disease? J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998;27:519-23.
 • 24. Myszkowska-Ryciak J., Harton A., Gajewska D.: Analiza wartości odżywczej i kosztów diety bezglutenowej w porównaniu do standardowej racji pokarmowe [Analysis of nutritional value and costs of gluten-free diet compared to standard food ration]. Med Og Nauk Zdr 2015;21(3):312-6. doi: 10.5604/20834543.1165359.
 • 25. Naik R.D., Seidner D.L., Adams D.W.: Nutritional consideration in celiac disease and nonceliac gluten sensitivity. Gastroenterol Clin North Am 2018;47(1):139-54. doi: 10.1016/j.gtc.2017.09.006.
 • 26. Niewinski M.M.: Advances in Celiac Disease and Gluten-Free Diet. J Am Diet Assoc 2008;108:661-72. doi: 10.1016/j.jada.2008.01.011.
 • 27. Ohlund K., Olsson C., Hernell O., Ohlund I.: Dietary shortcomings in children on a gluten-free diet. J Hum Nutr Diet 2010;23:294-300. doi: 10.1111/j.1365-277X.2010.01060.x.
 • 28. Penagini F., Dilillo D., Meneghin F., Mameli C., Fabiano V., Zuccotti V.G.: Gluten-free diet in children: an approach to a nutritionally adequate and balanced diet. Nutrients 2013;5:4553-65. doi: 10.3390/nu5114553.
 • 29. Pennisi M., Bramanti A., Cantone M., Pennisi G., Bella R., Lanza G.: Neurophysiology of the “celiac brain”: Disentangling gut-brain connections. Front Neurosci 2017;11:498. doi: 10.3389/fnins.2017.00498.
 • 30. Przetaczek-Rożnowska I., Bubis E.: Zboża bezglutenowe alternatywą dla osób chorych na celiakię [Gluten-free cereals as an alternative for celiac disease]. Kosmos Ser A 2016;65(1):127-140 (in Polish).
 • 31. Radlović N., Mladenović M., Leković Z., Zivanović D., Brdar R., Radlović V., Ristić D., Pavlović M., Stojsić Z., Vuletić B., Djurdjević J., Gajić M.: Effect of gluten-free diet on the growth and nutritional status of children with coeliac disease. Srp Arh Celok Lek 2009;137:632-7. doi: 10.2298/SARH0912632R.
 • 32. Reilly R.N., Aguilar K., Hassid G.B., Cheng J., DeFelice R.A., Kazlow P., Bhagat G., Green P.H.: Celiac disease in normal-weight and overweight children: clinical features and growth outcomes following a gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;53(5):528-31. doi: 10.1097/MPG.0b013e3182276d5e.
 • 33. Rujner J., Socha J., Syczewska M., Wojtasik A., Kunachowicz H., Stolarczyk A.: Magnesium status in children and adolescents with coeliac disease without malabsorption symptoms. Clin Nutr 2004;23(5):1074-9. doi: 10.1016/j.clnu.2003.10.018.
 • 34. Saturni L., Ferretti G., Bacchetti T.: The gluten-free diet: Safety and nutritional quality. Nutrients 2010;2:16-34. doi: 10.3390/nu20100016.
 • 35. Scanlon S.A., Murray J.A.: Update on celiac disease – etiology, differential diagnosis, drug targets, and management advances. Clin Exp Gastroenterol 2011;4:297-311. doi: 10.2147/CEG.S8315.
 • 36. Swora E., Stankowiak-Kulpa H., Mazur M.: Dieta bezglutenowa w chorobie trzewnej [Gluten-free diet in coeliac disease]. Now Lek 2009;78(5-6):324-9 (in Polish).
 • 37. Szaflarska-Popławska A.: Patologia wątroby w celiakii – badania własne i przegląd piśmiennictwa [Liver injury in coeliac disease – own study and review of the literature]. Prz Gastroenterol 2011;6:259-66. doi: 10.5114/pg.2011.24309 (in Polish).
 • 38. Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw [A photo album of products and dishes]. Warszawa: Instytut Zywności i Żywienia; 2008 (in Polish).
 • 39. Theethira G.T., Dennis M., Leffler A.D.: Nutritional consequences of celiac disease and the gluten-free diet. Expert Rev. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;8(2):123-9. doi: 10.1586/17474124.2014.876360.
 • 40. Włodarek D, Lange E, Kozłowska L, Głąbska D.: Dietoterapia [Diet therapy]. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2015 (in Polish).
 • 41. Zuccotti G., Fabiano V., Dilillo D., Picca M., Cravidi C., Brambilla P.: Intakes of nutrients in Italian children with celiac disease and the role of commercially available gluten-free products. J Hum Nutr Diet 2013;26:436-44. doi: 10.1111/jhn.12026.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-017ace00-2387-42d7-9817-5192eb983206
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.