PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |

Tytuł artykułu

Performance of multi-component mixtures of spring cereals. Part 2. Competitive hierarchy and yield advantage of mixtures

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wydajność wieloskładnikowych mieszanek zbóż jarych. Część 2. Hierarchia konkurencyjna i nadproduktywność mieszanek

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
In a field experiment conducted in 2009-2011 on light soil barley, oat, wheat and triticale were grown in 3- and 4-species mixtures and in pure stands. The aim of the study was to assess competition between species in mixtures and to determine yield advantage of mixtures over their components grown in pure stands. Competitive hierarchy observed at full maturity of cereals in 4-species mixture clearly reflected hierarchies seen in 3-species mixtures, with triticale showing the highest competitive ability followed by wheat then oat and finally barley. Five weeks after plant emergence all mixtures were more productive than pure stands (LER>1) while no biomass or grain yield advantage of mixtures over pure stands was found at full maturity of cereals.
PL
W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2009-2011 na glebie lekkiej uprawiano 3- i 4-gatunkowe mieszanki zbożowe z udziałem jęczmienia, owsa, pszenicy i pszenżyta oraz zasiewy czyste tych zbóż. Celem badań była ocena kon-kurencji między gatunkami w mieszankach i określenie nadprodukcyjności mieszanek. Hierarchia konkurencyjna stwierdzona w okresie dojrzałości pełnej zbóż w mieszance 4-składnikowej odzwierciedlała hierarchie obserwowane w mieszankach 3-składnikowych, w których najbardziej konkurencyjne było pszenżyto, a mniej kolejno: pszenica, owies i jęczmień. Pięć tygodni po wschodach roślin wszystkie mieszanki były bardziej produktywne niż zasiewy czyste (LER >1), podczas gdy w okresie dojrzałości pełnej nie stwierdzono nadprodukcyjności mieszanek w odniesieniu do plonu biomasy i ziarna.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

2

Opis fizyczny

p.37-48,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Agroecosystems and Green Areas Management, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, pl. Grunwaldzki 24 A, 50- 363 Wroclaw, Poland
 • Department of Agroecosystems and Green Areas Management, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, pl. Grunwaldzki 24 A, 50- 363 Wroclaw, Poland
autor
 • Department of Agroecosystems and Green Areas Management, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, pl. Grunwaldzki 24 A, 50- 363 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • Andersen, M.K., Hauggaard-Nielsen, H., Weiner, J., Jensen, E.S. (2007). Competitive dynamics in two- and three-component intercrops. J. Appl. Ecol., 4, 545-551.
 • Baron, V.S., de St Remy, E.A., Salmon, D.F., Dick, A.G. (1996). Adaptation of winter cereals species to shade and competition in a winter/spring cereal forage mixture. Can. J. Plant Sci., 76, 251-257.
 • Blijenburg, J.G., Sneep, J. (1975). Natural selection in a mixture of eight barley varieties, grown in six successive years. 1. Competition between the varieties. Euphytica, 24, 305-315.
 • Bonin, C.L., Tracy, B.F. (2012). Diversity influences forage yield and stability in perennial prairie plant mixtures. Agric. Ecosys. Env., 162, 1-7.
 • Brooker, R.W., Maestre, F.T., Callaway, R.M., Lortie, C.L., Cavieres, L.A., et al. (2008). Facilitation in plant communities: the past, the present, and the future. J. Ecol. 96, 18-34.
 • Cousens, R.D., Barnett, A.G., Barry, G.C. (2003). Dynamics of competition between wheat and oat. I. Effects of changing the timing of phenological events. Agron. J., 95, 1295-1304.
 • Dukes, J.S. (2001). Productivity and complementarity in grassland microcosms of varying diversity. Oikos 94, 468-480.
 • Fowler, N. (1982). Competition and coexistence in a North Carolina grassland. J. Ecol., 70, 77-92.
 • Freckleton, R.P., Watkinson, A.R. (2001). Predicting competition coefficients for plant mixtures: reciprocity, transitivity and correlations with life-history traits. Ecol. Letters, 4, 348-357.
 • Hauggaard-Nielsen, H., Jensen, E.S. (2005). Facilitative root interactions in intercrops. Plant Soil, 274, 237-250.
 • Huisman, J., Weissing, F.J. (2001). Fundamental unpredictability in multispecies competition. Am. Nat., 157(5), 488-494.
 • Jumpponen, A., Mulder, C.P.H., Huss-Danell, K., Högberg, P. (2005). Winners and losers in herbaceous plant communities: insights from foliar carbon isotope composition in monocultures and mixtures. J. Ecol., 93, 1136-1147.
 • Juskiw, P.E., Helm, J.H., Burnett, P.A. (2001). Three-component barley mixtures: Ratio effects in replacement series. Can. J. Plant Sci., 81, 651-656.
 • Juskiw, P.E., Helm, J.H., Salmon, D.F. (2000). Forage yield and quality for monocrops and mixtures of small grain cereals. Crop Sci., 40, 138-147.
 • Klima, K., Pieczko, E. (2002). Plonowanie oraz konkurencyjność komponentów mieszanek zbożowych z udziałem pszenżyta jarego w warunkach Beskidu Niskiego. Folia Univ. Agric. Stetin., 228, Agricultura 91, 37-42.
 • Mead, R., Willey, R.W. (1980). The concept of a ‘land equivalent ratio’ and advantages in yields from intercropping. Expl. Agric., 16, 217-228.
 • Michalski, T., Szołkowska, A. (2007). Plonowanie mieszanek owsa i jęczmienia jarego w zależności od doboru odmian. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 516, 111-119.
 • Michalski, T., Waligóra, H. (1993). Ocena produktywności mieszanek jęczmienia jarego i owsa w zależności od doboru odmian. Rocz. AR Poznań, CCXLIII, Rolnictwo 41, 47-56.
 • Noworolnik, K., Leszczyńska, D. (1999). Konkurencyjność owsa względem jęczmienia w siewie mieszanym. Żywność, 1(18), Supl., 126-130.
 • Roscher, C., Thein, S., Schmid, B., Scherer-Lorenzen, M. (2008). Complementary nitrogen use among potentially dominant species in a biodiversity experiment varies between two years. J. Ecol., 96, 477-478.
 • Rudnicki, F. (1994). Biologiczne aspekty uprawy zbóż w mieszankach. Mat. Ogólnopolskiej Konf. Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych, Poznań 1994, 7-15.
 • Rudnicki, F., Wasilewski, P. (1993). Badania nad uprawą jarych mieszanek zbożowych. Cz. II. Reakcja jęczmienia, owsa i pszenicy na uprawę w mieszankach. Rocz. AR Poznań, CCXLIII, Rolnictwo 41, 57-63.
 • Sobkowicz, P. (2003). Konkurencja międzygatunkowa w jarych mieszankach zbożowych. Rozprawa habilitacyjna. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozprawy CXCIV(458), 1-105.
 • Sobkowicz, P., Tendziagolska, E., Lejman, A. (2016). Performance of multi-component mixtures of spring cereals. Part 1. Yields and yield components. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(2), 25-35, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Starczewski, J., Bombik, A., Czarnocki, S. (2010). Wpływ stosowanej technologii uprawy i udziału pszenżyta w mieszankach na architekturę łanu. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric, Aliment., Pisc., Zootech., 276(13), 47-54.
 • Tobiasz-Salach, R., Bobrecka-Jamro, D., Szpunar-Krok, E. (2011). Ocena produkcyjności i wzajemnego oddziaływania zbóż jarych uprawianych w mieszankach. Fragm. Agron., (28)4, 116-122.
 • Treder, K., Wanic, M. (2011). Competition for nitrogen between spring wheat and spring barley in the conditions of various NPK fertilization. Acta Sci. Pol. Agricultura, 10(1), 87-96, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Vandermeer, J. (1989) The ecology of intercropping. Cambridge University Press Cambridge.
 • Wanic, M., Michalska, M., Treder, K. (2007). Konkurencja pomiędzy jęczmieniem jarym a grochem siewnym i pszenicą jarą. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 516, 267-275.
 • Weigelt, A., Jolliffe, P. (2003). Indices of plant competition. J. Ecol., 91, 707-720.
 • Weigelt, A., Schumacher, J., Walther, T., Bartelheimer, M., Steinlein, T., Beyschlag, W. (2007). Identyfying mechanism of competition in multi-species communities. J. Ecol., 95, 53-64.
 • Willey, R.W., Rao, M.R. (1980). A competitive ratio for quantifying competition between intercrops. Expl. Agric., 16, 117-125.
 • Wilson, J.B. (1988). Shoot competition and root competition. J. Appl. Ecol., 25, 279-296.
 • Zając, T., Klimek-Kopyra, A., Oleksy, A., Pińczuk, G. (2011). Porównanie oddziaływań między-gatunkowych owsa i jęczmienia w siewie mieszanym na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich i Pogórza Dynowskiego. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 58, 81-92.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0174f5dd-5947-49fb-9a30-beea6f8dc3c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.