PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 75 | 05 |

Tytuł artykułu

Profil i wartość odżywcza kwasów tłuszczowych w wybranych mięśniach szkieletowych buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskie

Warianty tytułu

EN
Profile and nutritional value of fatty acids in selected skeletal muscles of Polish Holstein-Friesian bulls

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The aim of the study was to compare the skeletal muscles (longissimus lumborum – LL vs. semitendinosus – ST) of Polish Holstein-Friesian bulls in terms of their chemical composition, fatty acid proportions and the degree to which they meet standards for selected nutrients. The proximate composition, that is, the content of water, ash, crude protein, fat and collagen, was determined in the muscle samples collected. The calorific value of 100 g of meat was calculated based on the total protein content and intramuscular fat, using energy equivalents: 4 kcal for protein and 9 kcal for fat. The fatty acid profile (FA) was determined by gas chromatography (GC-FID), and the following groups were distinguished: saturated fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids in the cis (MUFA cis) and the trans configuration (MUFA trans), as well as polyunsaturated fatty acids (PUFA). On the basis of the content of individual fatty acids, the ratio of PUFA/SFA and n-6/n-3 was calculated. In addition, the following indices were calculated: atherogenic index (AI), thrombogenic index (TI), saturation index (S/P), as well as nutritional value (NV) and the ratio of hypo- and hypercholesterolaemic fatty acids (h/H). The results obtained for fatty acids were expressed as 1) percentage of individual fatty acids in total FAs quantified and 2) as quantity (in mg) per 100 g of fresh meat. Statistical calculations were performed using Statistica software ver. 13. Differences between the muscles were verified with the t-test for independent samples, assuming significance levels of p ≤ 0.05 and p ≤ 0.01. The muscle type was found to significantly influence the fatty acid (FA) profile for four of the 24 FAs identified. Compared to ST, the LL muscle had a significantly higher share of C18:0 (18.95% vs. 16.55%; p ≤ 0.01) and CLA (0.38% vs. 0.29%; p ≤ 0.05) and significantly lower percentages of C16:1 c9 (3.17% vs. 3.74%; p ≤ 0.05) and C18:1 c9 (36.02% vs. 38.65%; p ≤ 0.05). With regard to particular groups of fatty acids, the LL muscle had significantly higher percentages of SFA (53.20% vs. 50.71%, p ≤ 0.05), PUFA (4.20% vs. 3.49%, p ≤ 0.05) and n-6 (2.69% vs. 2.10%, p ≤ 0.01) and a significantly lower percentage of cis MUFA (40.73% vs. 43.96%; p ≤ 0.01). The average amount of fat in 100 g of muscle tissue was 693.30 mg for SFA, 560.81 mg for MUFA cis, 54.74 mg for PUFA (including 33.87 mg of n-6 and 16.23 mg of n-3) and 24.63 mg for MUFA trans. The beef can be classified as a secondary source of fatty acids. The coverage of the recommended intake ranged from 2.5% to 3.8% for SFA, from 1.1% to 1.9% for MUFA, from 0.29% to 1.8% for n-3 acids, and was smaller than 1% for PUFA and n-6. The amount of EPA and DHA satisfied from 0.66% to 1.3% of the minimum daily requirement, while the amount of trans FA ranged from 0.9% to 1.4% of the maximum daily level. It is worth noting that 100 g of the beef provided on average 102.53 kcal, 1.46 g of fat and 22.34 g of protein, which cover, respectively, 5.1% of the daily calorie requirement, 1.9-3.3% of the fat requirement, and as much as 30-45% of the protein requirement for adults. Although the ST muscle, because of its 40% lower fat content and 2% lower protein content, was less caloric than the LL muscle, it also contained fewer biologically active FAs, including CLA, VA, ALA, LA, AA, EPA and DPA. Irrespective of the differences shown, the meat can be classified as a low-calorie and high-protein product, as 87% of its energy value came from protein.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

75

Numer

05

Opis fizyczny

s.310-315,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bibliografia

 • Aldai N., Dugan M. E. R., Kramer J. K. G., Martínez A., López-Campos O., Mantecón A. R., Osoro K.: Length of concentrate finishing affects the fatty acid composition of grass-fed and genetically lean beef: an emphasis on trans-18:1 and conjugated linoleic acid profiles. Animal 2011, 5, 1643-1652.
 • AOCS: Official method Ce 2-66. Preparation of methyl esters of fatty acids. American Oil Chemists’ Society, Champaign, IL 2000.
 • Biesalski H. K.: Meat as a component of a healthy diet – are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet? Meat Sci. 2005, 70, 509-524.
 • Dell Inc.: Dell Statistica (data analysis software system), version 13. software. dell.com. 2016.
 • Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A.: Zawartość kolagenu ogólnego i rozpuszczalnego w mięśniach szkieletowych różnych kategorii bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 2013, 21, 177-185.
 • Domaradzki P., Florek M., Staszowska A., Litwińczuk Z.: Fulfilment of the requirements of adults and children for minerals by beef, taking into account the breed of cattle and muscle. J. Elementol. 2017, 22, 21-30.
 • Drewnowski A.: Obesity, diets, and social inequalities. Nutr. Rev. 2009, 67 (Suppl. 1), 36-39.
 • Estévez M., Morcuende D., Ramírez R., Ventanas S., Cava R.: Extensively reared Iberian pigs versus intensively reared white pigs for the manufacture of liver pâté. Meat Sci. 2004, 67, 453-461.
 • FAO: Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. Food and Nutrition Paper 91, Rome 2010, s. 11-17.
 • Florek M., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Grodzicki T., Skałecki P.: Wartość odżywcza mięsa z lędźwiowej części mięśnia najdłuższego i półścięgnistego uda młodego bydła rzeźnego. Med. Weter. 2007, 63, 242-246.
 • Folch J., Lees M., Sloane-Stanley G. H.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem. 1957, 226, 497-509.
 • Grodzicki T., Litwińczuk A., Barłowska J., Domaradzki P.: Wartość rzeźna i właściwości fizykochemiczne mięśni szkieletowych krajowych buhajków czarno-białych i mieszańców towarowych po buhajach rasy limousine. Rocz. Nauk. PTZ 2010, 4, 295-305.
 • Litwińczuk Z., Domaradzki P., Florek M., Żółkiewski P.: Chemical composition, fatty acid profile, including health indices of intramuscular fat, and technological suitability of the meat of young bulls of three breeds included in a genetic resources conservation programme fattened within a low-input system. Anim. Sci. Pap. Rep. 2016, 34, 387-390.
 • Litwińczuk Z., Domaradzki P., Grodzicki T., Litwińczuk A., Florek M.: The relationship of fatty acid composition and cholesterol content with intramuscular fat content and marbling in the meat of Polish Holstein-Friesian cattle from semi-intensive farming. Anim. Sci. Pap. Rep. 2015, 33, 119-128.
 • Łozicki A., Dymnicka M., Arkuszewska E., Pustkowiak H.: Effect of pasture or maize silage feeding on the nutritional value of beef. Ann. Anim. Sci. 2012, 12, 81-93.
 • Mann N.: Dietary lean red meat and human evolution. Eur. J. Nutr. 2000, 39, 71-79.
 • Nuernberg K., Dannenberger D., Nuernberg G., Ender K., Voigt J., Scollan N. D., Wood J. D., Nute G. R., Richardson R. I.: Effect of a grass-based and a concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid composition of longissimus muscle in different cattle breeds. Livest. Prod. Sci. 2005, 94, 137-147.
 • Pestana J. M., Costa A. S. H., Alfaia C. M., Costa P., Martins S. V., Alves S. P., Bessa R. J. B., Prates J. A. M.: Lipid composition and nutritional quality of intramuscular fat in Charneca-PDO beef. Eur. Food Res. Technol. 2012, 234, 187-196.
 • Polski Komitet Normalizacyjny: PN-A-04018: 1975. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 • Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN ISO 12966-1:2015-01. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Część 1. Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • Polski Komitet Normalizacyjny: PN-ISO 1442:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza).
 • Polski Komitet Normalizacyjny: PN-ISO 1444:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego.
 • Polski Komitet Normalizacyjny: PN-ISO 3496:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości hydroksyproliny.
 • Polski Komitet Normalizacyjny: PN-ISO 936:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie popiołu całkowitego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Załącznik XIII, Dz. Urz. L 304 z dn. 22.11.2011, s. 18.
 • Santos-Silva J., Bessa R. J. B., Santos-Silva F.: Effect of genotype, feeding system and slaughter weight on the quality of light lambs. II. Fatty acid composition of meat. Livest. Prod. Sci. 2002, 77, 187-194.
 • Savell J. W., Cross H. R.: The role of fat in the palatability of beef, pork, and lamb, [w:] Designing Foods: Animal Product Options in the Marketplace. National Research Council, Washington, DC 1988, s. 345-355.
 • Scollan N. D., Hocquette J. F., Nuernberg K., Dannenberger D., Richardson R. I., Moloney A.: Innovations in beef production systems that enhance the nutritional and health value of beef lipids and their relationship with meat quality. Meat Sci. 2006, 74, 17-33.
 • Simopoulos A. P.: The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed. Pharmacother. 2002, 56, 365-379.
 • Tansawat R., Maughan C. A. J., Ward R. E., Martini S., Cornforth D. P.: Chemical characterisation of pasture- and grain-fed beef related to meat quality and flavour attributes. Int. J. Food Sci. Tech. 2013, 48, 484-495.
 • Ulbricht T. L. V., Southgate D. A. T.: Coronary heart disease: seven dietary factors. Lancet 1991, 338, 985-992.
 • Warren H. E., Scollan N. D., Enser M., Hughes S. I., Richardson R. I., Wood J. D.: Effects of breed and a concentrate or grass silage diet on beef quality in cattle of 3 ages. I: Animal performance, carcass quality and muscle fatty acid composition. Meat Sci. 2008, 78, 256-269.
 • Węglarz A.: Quality of beef from Polish Holstein-Friesian bulls as related to weight at slaughter Ann. Anim. Sci. 2010a, 10, 467-476.
 • Węglarz A.: Quality of beef from semi-intensively fattened heifers and bulls. Anim. Sci. Pap. Rep. 2010b, 28, 207-218.
 • WHO/FAO: Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, World Health Organization Technical Report Series 916. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, World Health Organization Technical Report Series, Geneva 2003.
 • Williams P.: Nutritional composition of red meat. Nutr. Diet. 2007, 64, 113-119.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01709020-7ddd-49cf-ba7e-82674269363d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.