PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |

Tytuł artykułu

The influence of the season of the birth of Duroc and Pietrain boars and their crossbreeds on sperm traits

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ sezonu urodzenia knurów ras duroc i pietrain oraz ich mieszańców na cechy nasienia

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study was evaluation of the quality of ejaculates of boars from Duroc and Pietrain breeds, and also crossbreeds born in different seasons. Materials used for the study were gathered during the process of breeding boars. There were 143 boars of breeds Duroc, Pietrain and their crossbreeds (Duroc x Pietrain and Pietrain x Duroc). The 20 442 of boars’ ejaculates were examined between 1997–2009 in the Małopolska Biotechnology Centre – Examinations Station of Boars in Czermin. Ejaculates were evaluated basing on: the volume of spermatozoid fractions, the percentage of progressive spermatozoids, spermatozoid concentration, total count of progressive spermatozoids and the total number of insemination doses obtained from one ejaculation. The parameters of examined ejaculates of boars races were analyzed statistically accordingly with their births seasons: spring (from 22nd March to 21st June), summer (from 22nd June to 21st of September), autumn (from 22nd September to 21st of December), winter (from 22nd December to 21st of March). The studies have shown the significance of impact that season of birth has on semen quality of boars and crossbreeds of evaluated races. The highest reproductive potential expressed as a number of insemination doses, was found in boars of Duroc and Pietrain breeds born in the summer. In case of crossbreeds, the best quality of sperm was found in males born in the winter season.
PL
Celem badań była ocena jakości ejakulatów knurów ras duroc, pietrain i ich mieszańców urodzonych w różnych porach roku. Materiał do badań stanowiły wyniki użytkowania rozpłodowego 143 knurów rasy duroc, pietrain i mieszańców (duroc x pietrain i pietrain x duroc). Ocenie poddano łącznie 20 442 ejakulaty knurów użytkowanych w latach 1997–2009 w Małopolskim Centrum Biotechniki, Stacja Eksploatacji Knurów w Czerminie. Ejakulaty oceniano na podstawie: objętości frakcji plemnikowej, odsetka plemników o ruchu postępowym, koncentracji plemników, ogólnej liczby plemników o ruchu postępowym, liczby dawek inseminacyjnych uzyskanych z jednego ejakulatu. Parametry ejakulatów knurów ocenianych ras analizowano statystycznie w porach roku urodzenia knura: wiosna (od 22 marca do 21 czerwca), lato (od 22 czerwca do 21 września), jesień (od 22 września do 21 grudnia), zima (od 22 grudnia do 21 marca).W badaniach wykazano istotny wpływ sezonu urodzenia knurów ocenianych ras i mieszańców na cechy jakościowe nasienia. Najwyższym potencjałem reprodukcyjnym wyrażonym liczbą dawek inseminacyjnych charakteryzowały się knury rasy duroc i pietrain urodzone latem. W przypadku mieszańców tych ras w obu wariantach krzyżowania najkorzystniejszymi parametrami nasienia charakteryzowały się samce urodzone w sezonie zimowym.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

3

Opis fizyczny

p.65-72,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute Economic and Social Policy, State Higher Vocational School in Krosno, Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno, Poland

Bibliografia

 • Banaszewska D., Kondracki S.,Wysokińska A., 2007.Wpływ sezonu na zmiany w budowie morfologicznej plemników wybranych ras knurów inseminacyjnych [The influence of the season on the spermmorphology young boars used for insemination]. Acta Sci. Pol., Zootech. 6 (2), 3–14 [in Polish].
 • Blicharski T., Hammermeister A., 2006. Wpływ współczesnej hodowli i produkcyjności świń [Influence of modern breeding and productivity of swine’s]. III Międz. Konf. „Zastosowanieosiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnejprodukcji świń., Bydgoszcz 18–19 czerwiec 2006.AT-R Bydgoszcz, 11–18 [in Polish].
 • Brucka-Jastrzębska E., Białek M., Brzeźińska M., Kawczuga D., Drewnowski W., Lisiecki L., 2008. Parametry ejakulatu w zależności od rasy świń [Semen parameters in relation to pig breed].Med.Weter. 64 (10), 1248–1251 [in Polish].
 • Central Animal Breeding Station [CSHZ], 1998. Użytkowanie rozpłodowe knurów i zasady postępowania w laboratoriach stacji unasieniania loch [Reproductive performance of boars andthe rules of procedure in laboratories of sow insemination stations].Warszawa [in Polish].
 • CiereszkoA., Ottobre J.S., Głogowski J., 2000. Effects of season and breed on sperm acrosin activity and semen quality of boars. Anim. Reprod. Sci. 64 (1–2), 89–96.
 • Janett F., Fuschini E., Keo S., Hässig M., Thun R., 2005. Seasonal changes of semen quality in the boar. Repr. Dom. Anim. 40, 356.
 • Kondracki S.,Antolik A., Zwierz B., 1997. Cechy nasienia knurów w zależności od pory roku [Characters of boar semen depending on the season of the year]. Rocz. Nauk. Zootech. 24 (3), 67–76 [in Polish].
 • Kondracki S., Banaszewska D.,Wysokińska A., Radomyska M., 2004. Effect of age on semen traits of Duroc breed used in insemination. Anim. Sci. Pap. Rep. 22 (3), 281–288.
 • Kondracki S., 2010. Znaczenie inseminacji w hodowli i produkcji świń [Significance of insemination in breeding and swine production]. V Sympozjum Naukowe „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcjiświń, Bydgoszcz 14–15 października 2010. AT-R Bydgoszcz [in Polish].
 • Milewska W., Falkowski J., 2004. Effects of season on selected semen traits in purebred and crossbred boars. Anim. Sci. Pap. Rep. 22 (3), 289–295.
 • Owsianny J., Fiałkowska B., Kawęcka M., Czarnecki R., Matysiak B., 2004. Porównanie cech wartości rozrodczej knurów linii 990 urodzonych w sezonie wiosennym i jesiennym [Comparisonof reproductive values traits in 990 Line boars born in spring and autumn]. Zesz. Nauk.Prz. Hod. 72 (2), 77–83 [in Polish].
 • Pokrywka K., RudaM., 2004.Wpływ sezonu eksploatacji na wybrane wskaźniki ilościowe i jakościowe nasienia knurów rozpoczynających użytkowanie w różnym wieku [The effect of performance season on the chosen quantitative and qualitative indices of boar semen depending on the age of the first ejaculate collection]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72 (2), 85–93 [in Polish].
 • Pokrywka K., Ruda M., Tereszkiewicz K., 2009. Jakość ejakulatów knurów czystorasowych urodzonych w różnych porach roku [The quality of ejaculates of purebred boars born different seasonsof the year]. Acta Sci. Pol., Zootech. 8 (4), 33–40 [in Polish].
 • Smital J., 2009. Effects influencing boar semen. Anim. Rep. Sci. 110, 335–346
 • Szostak B., 2003. Wpływ genotypu, wieku knura i sezonu eksploatacji na wybrane cechy ejakulatów [The effect of genotype, age of boar and season of use the selected qualities of ejaculates].Zesz. Nauk. Prz. Hod. 68 (2), 147–155 [in Polish].
 • Szostak B., Sarzyńska J., 2008. Effect of boar breed and chosen crossing variants on the development of basic traits of boar semen. Ann. UMCS, Sectio EE, XXVI (4), 10–16.
 • Szostak B., Przykaza Ł., 2010.Wpływ rasy i wieku młodych knurów na wybrane cechy ich nasienia [The influence of breed and age of young boars the selected traits of their semen]. Acta Sci.Pol., Zootech. 9 (3), 93–100 [in Polish].
 • Wysokińska A., Kondracki S., Kowalewski A., Adamiak A., Muczyńska E., 2009. Effect of seasonal factor on the ejaculate properties of crossbred duroc x pietrain and pietrain x duroc boars as well as purebred duroc and pietrain boars. Bull Vet. Inst. Puławy 53, 677–685.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-014f1207-13c1-4d98-b45b-52838c7cc191
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.