PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 4 |

Tytuł artykułu

Społeczno-demograficzne determinanty wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe na wsi

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Socio-demographic determinants of rural households equipped with durable goods

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Opracowanie ma na celu identyfikację typów wiejskich gospodarstw domowych posiadających największą liczbę dóbr trwałego użytkowania oraz wskazanie na nowoczesność wyposażenia w różnych typach wiejskich gospodarstw domowych. Typy gospodarstw domowych zostały wyróżnione ze względu na cechy, takie jak wielkość gospodarstwa, typ biologiczny gospodarstwa domowego oraz kategoria społeczno-ekonomiczna gospodarstwa. Metodami badawczymi były analizy wariancji i korelacji. Wykazano znaczący wzrost liczby dóbr trwałego użytku w gospodarstwach wiejskich między rokiem 2004 a 2014.
EN
The aim of this article is to identify the types of rural households with the highest number of durable goods and an indication of the types of households with modern durable goods. We analysed the following characteristics of the household: household size, type of household biological and socio-economic status. Research methods were analysis of variance and correlation analysis. The results indicate the changes in consumer behaviour of rural residents in 2004-2014 and on the processes of modernization of consumption.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Numer

4

Opis fizyczny

s.188-208,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Politechnika Warszawska, Płock

Bibliografia

 • Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 388-455.
 • Bretyn, A. (2015). Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w Polsce a jakość życia. Studia Ekonomiczne, nr 209, s. 19-32.
 • Bylok, F. (2006). Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku. W: J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Zakład Demografii UŁ.
 • Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Wydawnictwo CH Beck.
 • Dąbrowska, A., Bylok, F., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Witek, J. (2012). Wpływ ograniczeń finansowych na zakup dóbr trwałego użytku w miejskich gospodarstwach domowych. W: M. Janoś-Kresło (red.), Gospodarstwa domowe w XXI wieku. Konsumpcja. Jakość życia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 29-52.
 • Czapiński, J., Panek, T. (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego. Vol. 9, issue 4, Warszawa.
 • GUS (2001). Budżety gospodarstw domowych w 2000 roku. Warszawa.
 • GUS (2005). Budżety gospodarstw domowych w 2004 roku. Warszawa.
 • GUS (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 roku. Warszawa.
 • GUS (2016). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa.
 • Gutkowska, K., Piekut, M. (2016). Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 16(65), s. 15-24.
 • Janość-Kresło, M. (2015). Kryzys z perspektywy konsumpcji polskich gospodarstw domowych. W: B. Mróz (red.), Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kędzior, Z. (1992). Gospodarstwa domowe – podmiot gospodarujący. Monografie i Syntezy, nr 70. Warszawa: IRWiK.
 • Kocowski, T. (1979). Globalna koncepcja potrzeb ludzkich. W: Rozwój społeczny – system oświatowy – potrzeby ludzkie. Problemy metodologiczne, Polska 2000, z. 1.
 • Lackman, C., Lanasa, J. (1993). Family Decision-Making Theory. An Overview and Assessment. Psychology & Marketing (March/April).
 • Maciejewski, G. (2014). Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu. Marketing i Rynek, nr 6, s. 1129-1135.
 • Nintendo Wii – rewolucja siódmej generacji. (2016). Pobrane z: https://geezmo.pl/2016/02/03/nintendo-wii-rewolucja-siodmej-generacji/ (data dostępu: 11.02.2017).
 • Pronovost, G. (2006). L’univers du temps libre et des valeurs chez les jeunes. Quebec: PUQ.
 • Rozmus, D. (2009). Analiza wariancji. W: E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2016. Raport KPMG (2016). KPMG.pl.
 • Słaby, T. (2006). Konsumpcja. Eseje statystyczne. Warszawa: Difin, s. 42-43.
 • Smyczek, S., Sowa, I. (2003). Modele rynkowych zachowań konsumentów. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach,.
 • Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
 • Sowa, I. (1997). Promocja – jak trafić do nastolatka? Aida Media, nr 1.
 • Sowa, I. (2011). Oddziaływanie interpersonalne w rodzinach młodych konsumentów w procesie dokonywania zakupu (na przykładzie wybranych dóbr). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, s. 196-209.
 • Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój społeczny człowiek. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
 • Szukalski, P. (2016). Prognoza gospodarstw domowych GUS z 2016 r. – co z niej wynika? Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, nr 5, s. 1-5.
 • Uściński, K. (1996). Rynek dziecięcych pragnień i marzeń. Aida Media, nr 2(21).
 • Wątroba, J. (2002). Wprowadzenie do analizy wariancji. Kraków: Statsoft.
 • Wątroba, J. (2004). Analiza wariancji. Materiały kursowe. Kraków: Statsoft.
 • Włodarczyk-Śpiewak, K. (2004). Wyposażenie młodych gospodarstw domowych w dobra trwałe jako jeden z elementów jakości życia na tle krajów Unii Europejskiej. W: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wrzochalska, A. (2006). Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zalega, T. (2010). Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Master of Business Administration, 18(4), s. 57-78.
 • Zalega, T. (2012a). Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w okresie kryzysu. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, 91-108.
 • Zalega, T. (2012b). Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 24, s. 329-346.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01435f49-3ed6-4049-a722-447fe8a451ab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.