PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 1 |

Tytuł artykułu

Wpływ niedokładności określenia współczynnika filtracji elementów uszczelniających na warunki przepływu wody przez wały przeciwpowodziowe

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
An influence of inaccuracy of permeability coefficient of low permeable elements on water flow conditions through flood embankments

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy analizuje się zależność między szacunkową wartością współczynnika filtracji elementów uszczelniających wał przeciwpowodziowy a innymi parametrami charakteryzującymi przepływ, obliczonymi z wykorzystaniem modelu matematycznego. W obliczeniach filtracji przez korpus i podłoże wału zastosowano dwuwymiarowy płaski w planie model matematyczny. Zmienność współczynnika filtracji opisano rozkładem wykładniczym. Wykazano, że całkowity przepływ przez warstwę wodonośną, dopływ do drenażu, maksymalny wektor przepływu, uskok zwierciadła swobodnego na ekranie uszczelniającym, a także rozkład wysokości piezometrycznych zależą od wariancji założonego rozkładu zmienności współczynnika filtracji. Wskazano obszary, w których parametry przepływu wykazują największą zależność od przyjętego a priori współczynnika filtracji.
EN
In the paper a relationship between approximate value of seepage coefficient of low permeable elements in flood embankment and other flow characteristics was analyzed. A two dimensional mathematical model of water flow through earth embankment was used. Variability of seepage coefficient was described by exponential distribution function. It is proven that total flow through aquifer, drainage inflow, maximum flow vector, decrease of free surface on impermeable screen and piezometric head in aquifer depends on deviation of assumed exponential distribution. The areas where flow parameters are strongly depends on assumed seepage coefficient were described.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

1

Opis fizyczny

s.5-17,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Matematyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 24, 50-357 Wrocław
autor

Bibliografia

 • Aczel A.D., 2000. Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borys M., Mosiej K., 2003. Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 • Chalfen M., 2003. Opis programu FIZ - Filtracja i Zanieczyszczenia. XXXIII Seminarium Zastosowań Matematyki w Kobylej Górze, 37-40.
 • Chalfen M., Molski T., 2007. Wpływ przesłony przeciwfiltracyjnej na warunki filtracji ziemnych budowli hydrotechnicznych. Prace Naukowe Instutu Geotechniki i Hydrotechniki, Politechnika Wrocławska, Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie 76, 131-142.
 • Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia przedsięwzięcia „Janówek - budowa wału przeciwpowodziowego i modernizacja istniejącego wału wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków”, 2006. Zakład Usług Geologicznych „Grunt”, Opole.
 • Koncepcja wstępna. Janówek - budowa wału przeciwpowodziowego wraz z modernizacją istniejącego wału Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, 2006. Zakład Usług i Robót Wodnych. Spółka z o.o., Opole.
 • Reinhard A., 1992. Ruch wody glebowej i gruntowej w strefach saturacji i aeracji wywołanych działaniem drenu w różnych warunkach atmosferycznych. Zesz. Nauk. AR Wroc. 103.
 • Rembeza L., 1998. Przepływ wody i zanieczyszczeń w gruncie. Analityczne metody rozwiązań. Wydaw. AR, Poznań.
 • Rembeza L., 2007. Nieustalony przepływ filtracyjny przez wał przeciwpowodziowy z uszczelnieniami. Gospodarka Wodna 9, 380-382.
 • Richards L.A., 1931. Capillary conduction of liquids through porous mediums. Physics 1, 318333.
 • Sroka Z., Walczak Z., Wosiewicz B.J., 2004. Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych. Wydaw. AR, Poznań.
 • Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska „Badań i oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, jej kanałów, dopływów i polderów, od miasta Wrocławia do km 375,3 rzeki Odry poniżej Wrocławia”, 2008. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu. PROXIMA, Spółka Akcyjna, Wrocław.
 • Wieczysty A., 1982. Hydrogeologia inżynierska. PWN, Warszawa.
 • Wiencław E., Koda E., 2010. Numeryczna analiza skuteczności ścian szczelinowych jako ekranu przeciwfiltracyjnego podczas odwadniania głębokiego wykopu. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura 9 (1), 3-15.
 • Wosiewicz B.J., Walczak Z., 2005. Filtracja pod budowlą piętrzącą z pionową przesłoną uszczelniającą. Gospodarka Wodna 9, 359-366.
 • Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., Zhu J.Z., 2005. The finite element method. Its basis and fundamental. Elsevier, Amsterdam.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-010e5b5e-0ea6-4177-b080-c9780139565d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.