PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 5 |

Tytuł artykułu

Influence of rootstocks and storage conditions on the quality of sweet cherry fruits ‘Regina’

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ podkładek oraz warunków przechowywania na jakość owoców czereśni odmiany Regina

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Rootstock modifies many fruits features during growth and cropping trees in the orchard. Studies were undertaken to prove the effect of rootstock on the quality of sweet cherry ‘Regina’ fruit before and after storage period. Experiment was conducted in storage conditions – normal atmosphere at 8°C and 2°C and controlled atmosphere – 3% O2 + 5% CO2 at 2°C. In two seasons, 2011 and 2012 fruits samples are harvested at maturity stage and stored for two weeks. After harvest the fruits were evaluated for firmness, soluble solids content and titratable acidity and after storage for firmness, soluble solids content and titratable acidity, the loss of fruit mass, changes of fruit peduncle color, percent of decay fruit. Both rootstocks and storage regime affected majority of the investigated parameters. The effect of rootstock was varied and depended on year of experiments; however, fruit from Tabel-Edabriz rootstock exhibited the highest soluble solids content in both years. Fruits from CA 2°C were the most firm, exhibited the highest acidity and the least percent of fungal decay symptoms. In turn, fruits from NA 8°C were characterized by the highest soluble solids content and SSC/TA ratio. Storage under CA 2°C caused the least loss of fruits weight.
PL
Podkładka modyfikuje cechy owoców w czasie wzrostu i owocowania drzew w sadzie. Badania zostały podjęte w celu wykazania wpływu podkładki na jakość owoców czereśni odmiany ‘Regina’ przed okresem przechowywania i po tym okresie. Doświadczenia prowadzono w warunkach chłodni zwykłej w temp. 8°C i 2°C oraz warunkach kontrolowanej atmosfery (3% O2 + 5% CO2). Owoce pobierano w latach 2011 i 2012 w stadium dojrzałości zbiorczej i przechowywano dwa tygodnie w chłodni. Bezpośrednio po zbiorze owoce były oceniane pod kątem jędrności, zawartości ekstraktu, kwasowości, a po przechowywaniu – pod względem jędrności, zawartości ekstraktu, kwasowości, ubytków masy, zmiany barwy szypułki oraz procentu gnijących owoców. Zarówno podkładki, jak i warunki przechowalnicze wpłynęły na większość badanych cech owoców. Wpływ podkładki był zróżnicowany i zależny od roku badań. Owoce z drzew uprawianych na podkładce Tabel-Edabriz wykazywały większą zawartość ekstraktu w obydwu latach badań. Owoce przechowywane w warunkach kontrolowanej atmosfery w temperaturze 2°C cechowały się większą jędrnością, wykazywały większą kwasowość oraz w najmniejszym procencie były porażane przez choroby. Natomiast owoce przechowywane w normalnej atmosferze i temperaturze 8°C cechowały się największą zawartością ekstraktu oraz największym stosunkiem ekstraktu do kwasowości. Przechowywanie owoców w warunkach kontrolowanej atmosfery powodowało najmniejsze ubytki wagi owoców.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

5

Opis fizyczny

p.119-131,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Pomology and Apiculture, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 54, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Krakow, Poland
 • University of Agriculture in Krakow, Krakow, Poland

Bibliografia

 • Balmer, M. (2008). Evaluation of semi-dwarfing rootstocks for sweet cherry orchards in the Rhine river valley (Germany). Acta Hort., 795, 203–207.
 • Bernalte, M.J., Sabio, E., Hernández, M.T., Gervasini, C. (2003). Influence of storage delay on quality of ‘Van’ sweet cherry. Posthar. Biol. Technol., 28, 303–312.
 • Bielicki, P., Rozpara, E. (2010). Growth and yielding of Kordia sweet cherry trees with various rootstock and interstem combinations. J. Fruit Ornam. Plant Res., 18(1), 45–50.
 • Brown, S.K., Bourne, M.C. (1988). Assessments of components of fruit firmness in selected sweet cherry genotypes. HortSci., 23, 902–904.
 • Candan, A.P., Graell, J., Larrigaudiere, C. (2011). Postharvest quality and chilling injury of plums: benefits of 1-methylcyclopropene. Spanish J. Agric. Res., 9(2), 554–564.
 • Cavalheiro, J.T., Santos, A.A., Marques, R.I., Pirra, A., Silvestre, A. (2005). Rootstock and storage regime influence ‘Summit’ cherry quality. Acta Hort., 682, 1179–1183.
 • Chen, P.M., Mellenthin, W.M., Kelly, S.B., Facteau, T.J. (1981). Effects of low oxygen and temperature on quality retention of Bing cherries during prolonged storage. J. Am. Soc. Hort. Sci., 106, 533–535.
 • Crisosto, C.H., Crisosto, G.M., Metheney, P. (2003). Consumer acceptance of ‘Brooks’ and ‘Bing’ cherries is mainly dependent on fruit SSC and visual skin color. Postharv. Biol. Technol., 28, 159–165.
 • Crisosto, C.H., Garner, D., Doyle, J., Day, K.R. (1993). Relationship between fruit respiration, bruising susceptibility, and temperature in sweet cherries. HortSci., 28(2), 132–135.
 • Drake, S.R., Fellman, J.K. (1987). Indicators of maturity and storage quality of ‘Rainier’ sweet cherry. HortSci., 22, 283–285.
 • Dziedzic, E. (2012). Zastosowanie kultur in vitro w produkcji materiału szkółkarskiego. Zesz. Nauk. UR w Krakowie, 362, pp. 102 (Summary in English).
 • Esti, M., Cinquanta, L., Silesio, F., Moneta, E., Di Matteo, M. (2002). Physicochemical and sensory fruit characteristics of two sweet cherry cultivars after cool storage. Food Chem., 76, 399–405.
 • Giacalone, G., Chiabrando, V. (2013). Modified atmosphere packaging of sweet cherries with biodegradable films. Int. Food Res. J., 20(3), 1263–1268.
 • Goliáš, J., Lacný, Z., Němcová, A., Čaněk, A. (2006). Release of anaerobic metabolites from intact sweet cherries in low oxygen atmospheres. Mitt. Klosternn., 56, 157–165.
 • Goliáš, J., Němcová, A., Čaněk, A., Kolenčíková, D. (2007). Storage of sweet cherries in low oxygen and high carbon dioxide atmospheres. HortSci. (Prague), 34(1), 26–34.
 • Gonçalves, B., Moutinho-Pereira, J., Santos, A., Silva, A.P., Bacelar, E., Correia, C., Rosa, E. (2005). Scion-rootstock interaction affects the physiology and fruit quality of sweet cherry. Tree Physiol., 26, 93–104.
 • Gonçalves, B., Silva, A.P., Moutinho-Pereira, J., Bacelar, E., Rosa, E., Meyer, A.S. (2007). Effect of ripeness and postharvest storage on the evolution of color and anthocyanins in cherries (Prunus avium L.). Food Chem., 103, 976–984.
 • Gratacós, E., Cortés, A., Kulczewski, B.M. (2008). Flowering, production and fruit quality of eleven sweet cherry cultivars in central Chile. Acta Hort., 795, 331–338.
 • Grzyb, Z.S., Sitarek, M., Omiecińska, B. (1998). Growth and fruiting of five sweet cherry cultivars on dwarfing and vigorous rootstocks. Acta Hort., 468, 333–338.
 • Hărsan, E., Sestras, R., Somsai, P.A., Bărbos, A., Sestras, A. (2006). Research regarding the principal chemical component loss in the apple fruit during storage. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 34, 106–114.
 • Heaton, J.W., Marangoni, A.G. (1996). Chlorophyll degradation in processed foods and senescent plant tissue. Trends Food Sci. Technol., 7, 8–15.
 • Hörtensteiner, S., Kräutler, B. (2011). Chlorophyll breakdown in higher plants. Biochim. Biophys. Acta, 1807, 977–988.
 • Jiang, A.L., Tian, S.P., Xu, Y. (2002). Effect of controlled atmospheres with high-O2 and high CO2 concentrations on postharvest physiology and storability of ‘Napoleon’ sweet cherry. Acta Bot. Sin., 44(8), 925–930.
 • Kader, A.A. (1999). Fruit maturity, ripening and quality relationships. Acta Hort., 485, 203–208.
 • Kalyoncu, I.H., Ersoy, N., Yilmaz, M. (2009). Some physico-chemical properties and mineral contents of sweet cherry (Prunus avium L.) type grown in Konya. Afr. J. Biotechnol., 8, 2744–2749.
 • Kankaya, A., Askin, M.A., Akinci-Yildrim, F., Balci, B., Alkan, T. (2008). Evaluation of some sweet cherry cultivars on GiSelA 5 and GiSelA 6 rootstocks in Baryamic, Turkey. Acta Hort., 795, 221–225.
 • Kappel, F., Toivonen, P., McKenzie, D.L., Stan, S. (2002). Storage characteristics of new sweet cherry cultivars. HortSci., 37(1), 139–143.
 • Karlidag, H., Ercisli, S., Sengul, M., Tosun, M. (2009). Physico-chemical diversity in fruits of wild growing sweet cherries (Prunus avium L.). Biotech. Biotechnol. Equip., 23(3), 1325– 1329.
 • Krupa, T., Tomala, K. (2000). Wpływ atmosfery na jakość przechowalniczą czereśni ‘Regina’. 39 Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, ISiK, Skierniewice, Poland, 221–222.
 • Linke, M., Herppich, W., Geyer, M. (2010). Green peduncles may indicate postharvest freshness of sweet cherries. Postharv. Biol. Technol., 58(2), 135–141.
 • Lugli, S., Sansavini, S. (2008). Preliminary results of a cherry rootstock trial in Vignola, Italy. Acta Hort., 795, 321–326.
 • Meheriuk, M., Girar, B., Moyls, A.L., Beveridge, H.J.T., McKenzie, D.L., Harrison, J., Weintrub, S., Hocking, R. (1995). Modified atmosphere packaging of ‘Lapins’ cherry. Food Res. Int., 28, 238–244.
 • Meheriuk, M., McKenzie, D.L., Girard, B., Moyls, A.L., Weintraub, S., Hocking, R., Kopp, T. (1997). Storage of ‘Sweetheart’ cherries in sealed plastic film. J. Food Quality, 20, 189–198.
 • Padilla-Zakour, O.I., Tandon, K.S., Wargo, J. (2004). Quality of modified atmosphere packaging ‘Hedelfinden’ and ‘Lapins’ sweet cherry. HortTechnol., 14(3), 331–337.
 • Remón, S., Ferrer, A., Marquina, P., Burgos, J., Oria, R. (2000). Use of modified atmospheres to prolong the postharvest life of Burlat cherries at two different degrees of ripeness. J. Sci. Food Agric., 80, 1545–1552.
 • Rozpara, E. (2008). Growth and yield of eleven sweet cherry cultivars in central Poland. Acta Hort., 795, 571–576.
 • Rutkowski, K., Szymczak, J., Grzyb, Z.S., Rozpara, E. (2000). Wpływ warunków przechowywania na ocenę sensoryczną czereśni odmiany ‘Kordia’. 39 Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, ISiK, Skierniewice, Poland, 102–103.
 • Sekse, L. (1988). Storage and storage potential of sweet cherry (Prunus avium L.) as related to respiration rate. Acta Agric. Scand., 38, 59–66.
 • Sekse, L. (1998). Cuticular fractures in fruits of sweet cherry (Prunus avium L.) affected fruit quality negatively and their development is influenced by cultivar and rootstock. Acta Hort., 468, 671–676.
 • Serrano, M., Martínez-Romero, D., Castillo, S., Guillén, F., Valero, D. (2005). The use of antifungal compounds improves the beneficial effect of MAP in sweet cherry storage. Innov. Food Sci. Emerg., 6, 115–123.
 • Simon, G., Hrotkó, K., Magyar, L. (2004). Fruit quality if sweet cherry cultivars grafted on four different rootstocks. Acta Hort., 658, 365–370.
 • Singh, B., Littlefield, N.A., Salunkhe, D.K. (1970). Effects of controlled atmosphere (CA) storage on amino acids, organic acids, sugars and rate of respiration of Lambert sweet cherry fruit. J. Am. Soc. Hort. Sci., 95, 458–461.
 • Spinardi, A.M., Visai, C., Bertazza, G. (2005). Effect of rootstock on fruit quality of two sweet cherry cultivars. Acta Hort., 667, 201–206.
 • Szymczak, J.A., Rutkowski, K.P., Miszczak, A., Rozpara, E. (2003). Sensory evaluation of ‘Kordia’ sweet cherry after storage. Pol. J. Food Nutr. Sci., 12/53 (3), 45–49.
 • Tian, S.P., Jiang, A.L., Xu, Y., Wang, Y.S. (2004). Responses of physiology and quality of sweet cherry fruit to different atmospheres in storage. Food Chem., 87, 43–49.
 • Tomala, K., Krupa, T., Karbowiak, A. (2003). Wpływ składu atmosfery na jakość przechowalniczą czereśni. Folia Hort. Suppl., 2, 206–208.
 • Usenik, V., Fajt, N., Mikulic-Petkovsek, M., Slatnar, A., Stampar, F., Veberic, R. (2010). Sweet cherry pomological and biochemical characteristics influenced by rootstock. J. Agric. Food Chem., 58(8), 4928–4933.
 • Vavoura, M.V., Badeka, A.V., Kontakos, S., Kontominas, M.G. (2015). Characterization of four popular sweet cherry cultivars grown in Greece by volatile compound and physicochemical data analysis and sensory evaluation. Molecules, 20, 1922–1940.
 • Wang, L., Vestrheim, S. (2002). Controlled atmosphere storage of sweet cherries (Prunus avium L.). Acta Agric. Scand. Sect. B, Soil Plant Sci., 52,136–142.
 • Wani, A.A., Singh, P., Gul, K., Wani, M.H., Langowski, H.C. (2014). Sweet cherry (Prunus avium L.): Critical factors affecting the composition and shelf life. Food Pack. Shelf Life, 1(1), 86–99.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01095d7b-2cb6-410e-907d-18676a20f695
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.