PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |

Tytuł artykułu

Analysis of longevity and reasons for culling high-yielding cows

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Analiza długowieczności i przyczyn brakowania krów wysoko wydajnych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The study was carried out in 2006–2011 in a farm located in the Kujawsko-Pomorskie province and keeping about 290 Polish Black-and-White Holstein-Friesian cows with a mean yield of almost 11,000 kg milk. GLM and FREQ procedures of the SAS package were used for statistical analysis. The lifespan and length of productive life of high-yielding cows tended to decrease, with an alarming tendency for the increasing proportion of cullings among young cows, especially in the first lactation. Culling intensity was found to be high (32%). The proportion of voluntary culling decisions by the breeder, which include selling for further breeding, low productivity and old age, decreased from about 6% in 2006–2007 to about 2% in the following years. High-yielding cows were mainly culled for infertility and reproductive diseases (35.9%), diseases of the locomotor system (15.1%), udder diseases (13.1%), and metabolic and digestive diseases (12.9%).
PL
Badania przeprowadzono w latach 2006–2011 w gospodarstwie na terenie woj. kujawsko- pomorskiego, utrzymującym około 290 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, o średniej wydajności blisko 11 000 kg mleka. W opracowaniu statystycznym wykorzystano procedury GLM i FREQ z pakietu SAS. Stwierdzono tendencję do skracania długości życia i użytkowania krów wysoko wydajnych, przy czym niepokojąca wydaje się wyraźna tendencja do wzrostu wśród ogółu wybrakowanych udziału krów młodych, zwłaszcza w pierwszej laktacji. Wykazano znaczącą, bo 32% intensywność brakowania. Procent niewymuszonych, zależnych od decyzji hodowcy brakowań, które obejmują sprzedaż do dalszego chowu, niską wydajność i starość, zmniejszył się z około 6% w latach 2006–2007 do około 2% w kolejnych latach. Krowy wysoko wydajne brakowano głównie z powodu jałowości i chorób układu rozrodczego (35,9%), chorób układu ruchu (15,1%),wymienia (13,1%),metabolicznych i układu pokarmowego (12,9%).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

3

Opis fizyczny

p.57-63,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Cattle Breeding, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85 -084 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

Bibliografia

 • Antkowiak I., Pytlewski J., Dorynek Z., 2003. Produkcyjność życiowa oraz przyczyny brakowania krów w gospodarstwie „Lubianka” – OHZ Lubiana [Lifetime production performance and thecauses of curling of cows in the „Lubianka” farm – Breeding Center Lubiana]. Zesz. Nauk. Prz.Hod. 68 (1), 123–130 [in Polish].
 • Gnyp. J., Trautman J., Kamieniecki K., 1995. Płodność i przyczyny brakowania krów mieszańców z różnymudziałemgenówbydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. [Fertility and reasons for culling crossbred cows with varying amounts of Holstein-Friesian genes].Med.Weter. 9, 533–535 [in Polish].
 • Gnyp J., Kamieniecki K., Małyska T., 1998. Efektywność użytkowania mlecznego córek buhajów w stadach o różnym poziomie wydajności mlecznej. [Milk production efficiency of daughters ofsires in herds with different milk yields].Ann. UMCS, Sect. EE, Zootechnika 16, 81–88 [in Polish].
 • Juszczak J., Hibner A., Ziemiński R., Tomaszewski A., 2003. Przyczyny oraz konsekwencje przedwczesnego brakowania krów [Causes and consequences of early culling of dairy cows]. Med.Weter. 59 (5), 432–435 [in Polish].
 • Kancer F.H.J., Mostert B.E., Theron H.E., 2001. The effect of calving season and age at calving on production traits of South African dairy cattle. South Afr. J. Anim. Sci. 31 (3), 205–214.
 • Kruszyński W., 2008. Analiza cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz struktury genetycznej buhajów rasy czerwono-białej urodzonych w latach 1982–1999. [Analysis of production traits,functional traits and genetic structure of Red-and-White bulls born in the years 1982–1999].Zesz. Nauk UP Wroc., Rozpr. CCL (561) [in Polish].
 • Lucey S., Rowlands G.J., Russell A.M., 1986. The association between lameness and fertility in dairy cows. Vet. Rec. 118, 628–631.
 • Morek-Kopeć M., Żarnecki A., 2009. Przyczyny brakowania krów rasy polskiej holszyńskofryzyjskiej odmiany czarno-białej [Reasons for culling Polish Black-and-White Holstein-Friesian cows]. Rocz. Nauk. PTZ. 5 (3), 9–17 [in Polish].
 • Reklewski Z., Łukaszewicz M., Dymnicki E.,Oprządek J., 2004. Brakowanie a jakość genetyczna krów mlecznych [Culling and genetic quality of dairy cows]. Pr.Mater. Zootech. 61, 45–54 [in Polish].
 • SAS Institute Inc.: SAS/STAT(r) 9.1 User’s Guide. Cary. NC: SAS Institute Inc., 2008.
 • Sawa A., Maciejewski P., 2000. Przyczyny brakowania krów w zależności od poziomu produkcyjnego liczebności stada w byłym województwie włocławskim w latach 1991–1998 [Reasons for culling cows in relation to the level of production and number of cows in a herd in the former Włocławek District in 1991–1998]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 51, 171–177 [in Polish].
 • Sawa A., Bogucki M., 2009. Długowieczność krów i przyczyny ich brakowania [Cow longevity and reasons for curling]. Rocz. Nauk. PTZ 5 (2), 55–62 [in Polish].
 • SawaA., 2011.Cechy funkcjonalne i ich rolawewspółczesnej hodowli bydła. Cz. I. Długowieczność krów, laktacje przedłużone, poziommocznika w mleku [Functional traits and their role inmodern cattle breeding.Part I. Cow longevity, extended lactations, milk urea levels]. Prz. Hod. 2, 8–13 [in Polish].
 • Shaw S., Rowlands G., Russell A.,Weaver A., 1982. Vet. Rec. 111, 155–160.
 • Sobek Z., Dymarski I., Rzemykowska M., 2006. Zmiana wieku pierwszego wycielenia i długości użytkowania bydła mlecznego w stadach ZZD IŻ Pawłowice [Changes in age at first calving and length of productive life in dairy cattle from herds of the Pawłowice Experimental Station of theNationalResearch Institute ofAnimal Production].Acta Sci. Pol.,Zootechnica 5 (1), 105–120 [in Polish].
 • Sobek Z., Dymarski I., Piekarska O., 2005.Analiza długowieczności i przyczyny brakowania krów mlecznych w stadzie ZZD IŻ Pawłowice [The analysis of a longevity and the reasons of milkingcows’ cull from herds of the Pawłowice Experimental Station of the National Research Instituteof Animal Production]. Acta Sci. Pol., Zootechnica 4 (2), 97–112 [in Polish].
 • Studziński T., Filar J., Czarnecki A., Madej E., 2003. Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania adaptacji w okresie okołoporodowym i wczesnej laktacji [Hormonal and metabolic adaptations toperiparturient and early lactation periods in dairy cows]. Med.Weter. 59 (9), 811–816 [in Polish].
 • Tarkowski J., Piech M., 2002. Przyczyny brakowania i długość użytkowania krów czarno-białych z różnym udziałem genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej [Reasons for culling and length of productivelife in Black-and-White cows with different proportions of Holstein-Friesian genes].Ann. UMCS, Sect. EE, XX (2), 7–13 [in Polish].
 • Warnick L.D., Janssen D., Guard C.L., Gröhn Y.T., 2001. The effect of lameness on milk production in dairy cows. J. Dairy Sci. 84, 1988–1997.
 • WrońskiM.,2003.Wpływ liczebności stadana efektywność użytkowania krów rasy czarno-białej [Effectofherd size on production efficiency of Black-and-White cows].Anim. Sci. 39 (Suppl.), 202–208 [in Polish].
 • Varisella E., Nienartowicz-Zdrojewska A., Dymarski I., Sobek Z., Wolc A., 2007. Przeżywalność krów w odniesieniu do długości życia i wartości cech użytkowych [Cow survival in relation tolifespan and value of productive traits]. Med.Weter. 63 (7), 854–857 [in Polish].
 • Zając K., 1988. Zarys metod statystycznych [An outline of statistical methods]. PWE Warszawa [in Polish].
 • Zdziarski K., Grodzki H., Nałęcz-Tarwacka T., Brzozowski P., Przysucha T., 2002.Wpływ systemu utrzymania i genotypu krów na długość ich użytkowania i życiową użytkowość mleczną [Theinfluence of housing system and genotype of cows on the length of use and their life time milkperformance]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 62, 29–35 [in Polish].

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00ff83ed-c621-4cda-8f0e-a1851129996a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.