PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 2 |

Tytuł artykułu

Analysis of nutrition and nutritional status of haemodialysis patients

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. Chronic kidney disease (CKD) is a common disease of civilization where nutrition is part of the treatment. Diet therapy is difficult as it is necessary to control the intake of: energy, protein and minerals – Na, K, Ca and P in the daily food rations (DFR). Objective. The aim of the study was to assess the nutritional status and diets of haemodialysis (HD) patients. Material and methods. The study involved 141 haemodialysis patients, at the average age of 65.9. The patients were divided into groups taking into consideration their sex and diagnosis for diabetes. The information on the diets were collected using a 7-day dietary recall. In the DFRs the amount of energy and 22 nutrients were calculated. Obtained results were compared with requirements for HD patients. Results. Appropriate nutritional status (measured with BMI) was reported for majority of women (70.6%) and almost half of men, however, excessive weight was recognized in every third female patient and more than half male patients, and type I obesity was noted in 7.8% of men. The analysis of the results showed that diets of all examined patients were deficient in energy and protein (except women with diabetes), whereas the consumption of fat was appropriate in both groups of women. The recommendations with respect to the amount of cholesterol were met but dietary fibre was too low. Intake of vitamins B1, D, C, folates and Ca and Mg was lower and intake of vitamin B12 was higher than recommended. Conclusions. Assessment of the coverage of the demand on nutrients in HD patients should not be based on the analysis of their nutritional status (BMI) only but also on the analysis of diets, especially in case of diabetes.
PL
Wprowadzenie. Przewlekła niewydolność nerek jest częstą chorobą cywilizacyjną, w której żywienie jest składową procesu leczenia. Dietoterapia jest trudna, ze względu na konieczność kontrolowania energii i spożycia białka oraz składników mineralnych (Na, K, Ca and P) w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) Cel badań. Celem badań była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia hemodializowanych (HD) pacjentów. Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 141 hemodializowanych pacjentów w wieku średnio 65,9 lat, których podzielono na grupy uwzględniając płeć i obecność cukrzycy. Dane na temat sposobu żywienia zebrano metodą bieżącego notowania z 7 dni. W całodziennej racji pokarmowej wyliczono zawartość energii oraz 22 składników diety. Uzyskane wartości porównano z normami dla HD pacjentów. Wyniki. Prawidłowe BMI stwierdzono u większości kobiet (70,6%) i niespełna połowy mężczyzn, natomiast u co trzeciej pacjentki i ponad połowy pacjentów rozpoznano nadwagę oraz otyłość I stopnia u 7,8% mężczyzn. Analiza wyników wykazała, że sposób żywienia wszystkich badanych był nieodpowiedni pod względem ilości energii, białka w dietach (wyjątek kobiety z cukrzycą), natomiast spożycie tłuszczu było prawidłowe w obu grupach kobiet. Spełniono zalecenia odnośnie ilości cholesterolu, natomiast błonnika w dietach było za mało. U wszystkich badanych wykazano niższą od zaleceń podaż witamin: B1, D, C, folianów oraz Ca i Mg; nadmierną witaminy B12. Wnioski. W ocenie pokrycia zapotrzebowania na składniki diety u HD osób należałoby badać nie tylko stan odżywienia, lecz również sposób żywienia, szczególnie w przebiegu cukrzycy.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

69

Numer

2

Opis fizyczny

p.165-174,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Fundamentals of Human Nutrition, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland
 • Department of Fundamentals of Human Nutrition, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Fundamentals of Human Nutrition, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Fundamentals of Human Nutrition, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Fundamentals of Human Nutrition, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland

Bibliografia

 • 1. Alshatwi A.A., Alshmery A., Al-Khalifa A.: Nutritional Assessment of Hemodialysis Patients. J Med Sci 2007;7(2):294-298.
 • 2. Arslan Y., Kiziltan G.: Nutrition-related cardiovascular risk factors in hemodialysis patients. J Ren Nutr 2010;20:185-192.
 • 3. Bataille M.D., Landrier J.F., Astier J., Cado S., Sallette J., Giaime P., Sampol J., Sichez H., Ollier J., Gugliotta J., Serveaux M., Cohen J., Darmon P.: Hemodialysis patients with diabetes eat less than those without: a plea for a permissive diet. Nephrology 2016, doi: 10.1111/nep.12837.
 • 4. Bayes B., Pastor M.C., Bonal J., Junca J., Romero R.: Homocysteine and lipid peroxidation in haemodialysis: Role of folinic acid and vitamin E. Nephrol Dial Transpl 2001;16:2172-2175.
 • 5. Bossola M., Di Stasio E., Viola A., Leo A., Carlomagno G., Monteburini T., Cenerelli S., Santarelli S., Boggi R., Miggiano G., Vulpio C., Mele C., Tazza L.: Dietary intake of trace elements, minerals, and vitamins of patients on chronic hemodialysis. Int Urol Nephrol 2014;46:809-815.
 • 6. Chazot C., Vo-Van C., Blanc C., Hurot J.M., Jean G., Vanel T., Terrat J.C., Charra B.: Stability of nutritional parameters during a 5-year follow-up in patients treated with sequential long-hour hemodialysis. Hemodial Int 2006;10:389-393.
 • 7. Cho J.H., Hwang J.Y., Lee S.E., Jang S.P., Kim W.Y.: Nutritional status and the role of diabetes mellitus in hemodialysis patients. Nutr Res Pract 2008;2(4):301-307.
 • 8. Cotton A.B.: Medical Nutrition Therapy When Kidney Disease Meets Liver Failure. Nephrol Nours J 2007;34(6):661-662.
 • 9. Cupisti A., D’Alessandro C., Valeri A., Capitanini A., Meola M., Betti G., Barsotti G.: Food Intake and Nutritional Status in Stable Hemodialysis Patients. Ren Fail 2010;32:47-54.
 • 10. Delfino V.D.A., De Andrade Vianna A.C., Mocelin A.J., Barbosa D.S., Mise R.A., Matsuo T.: Folic acid therapy reduces plasma homocysteine levels and improves plasma antioxidant capacity in hemodialysis patients. Nutrition 2007;23:242-247.
 • 11. Dos Santos A.C., Machado M.C., Pereira L.R., Abreu J.L., Lyra M.B.: Association between the level of quality of life and nutritional status in patients undergoing chronic renal hemodialysis. J Bras Nefrol 2013;35(4):279-288. Nutrition and nutritional status of heamodialysis patients No 2 173
 • 12. Dukkipati R., Kopple J.D.: Causes and prevention of protein-energy wasting in chronic kidney failure. Semin Nephrol 2009;29:39-49.
 • 13. European Guidelines for the Nutritional Care of Adult Renal Patients EDTNA/ERCA October 2002.
 • 14. Fouque D., Kalantar-Zadeh K., Kopple J., Cano N., Chauveau P., Cuppari L., Franch H., Guarnieri G., Ikizler T.A., Kaysen G., Lindholm B., Massy Z., Mitch W., Pineda E., Stenvinkel P., Trevinho-Becerra A., Wanner C.: A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein–energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney Inter 2008;73(4):391–398.
 • 15. Guariguata L., Whiting D.R., Hambleton I., Beagley J., Linnenkamp U., Shaw J.E.: Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes Res Clin Pract 2014;103(2):137-149.
 • 16. Ho L., Wang H.H., Peng Y.S., Chiang C.K., Huang J.W., Hung K.Y., Hu F.C., Hu K.D.: Clinical Utility of Malnutrition-Inflammation Score in Maintenance Hemodialysis Patients: Focus on Identifying the Best Cut – Off Point. Am J Nephrol 2008;28:840 - 846.
 • 17. Jankowska A., Szupryczyńska N., Dębska-Ślizień A., Borek P., Kaczkan M., Rutkowski B., Małgorzewicz S.: Dietary Intake of Vitamins in Different Options of Treatment in Chronic Kidney Disease: Is There a Deficiency? Transplantation Proceedings, 2016;48:1427-1430.
 • 18. Januszko-Giergielewicz B., Dębska-Ślizień A., Rutkowski B., Białobrzeska B., Górny J., Dudziak M., Barczak U., Gadomska G., Gromadziński L., Romaszko J., Piotrkowski J.: Program edukacji kardiologicznej u bezobjawowych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – doświadczenia własne [Patient education program in cardiology dedicated for asymptomatic patients with chronic kidney disease – own experience]. Nefrol Dial Pol, 2014;18:157-163 (in Polish).
 • 19. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji Polski [Nutritional standards for the population of Poland]. Warszawa, Wyd. IŻŻ, 2017 (in Polish).
 • 20. Jin Woo W., Nam-Ho K.: Assessment of Malnutrition of Dialysis Patients and Comparison of Nutritional Parameters of CAPD and Hemodialysis Patients. Biomed Sci Letters 2017;23(3):185-193.
 • 21. Kalantar-Zadeh K., Streja E., Miller J.E., Nissenson A.R.: Intravenous iron versus erythropoiesis-stimulating agents: friends or foes in treating chronic kidney disease anemia? Adv Chronic Kdney Dis 2009;16(2):143-151.
 • 22. Kardasz M., Ostrowska L.: Ocena sposobu żywienia pacjentów hemodializowanych o zróżnicowanym stopniu odżywienia [Assessment of dietary habits in haemodialysis patients with differentiated nutritional status]. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(4):463-468 (in Polish).
 • 23. Kardasz M., Ostrowska L., Stefańska E.: Ocena zawartości witamin w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów hemodializowanych z prawidłową masą ciała, z nadwagą i otyłością [Assessment of vitamin content in daily food rations of hemodialysis patients with normal mass, overweight and obesity]. Bromat Chem Toksykol 2011;2:134-142 (in Polish).
 • 24. Kardasz M., Ostrowska L., Stefańska E., Małyszko J.: Ocena zawartości wybranych składników mineralnych w dziennych racjach pokarmowych pacjentów hemodializowanych [Assessment of the content of selected mineral components in daily food rations of haemodialysed patients]. Probl Hig Epidemiol 2011;92(2):272-277 (in Polish).
 • 25. Kim H., Lim H., Choue R.: A Better Diet Quality is Attributable to Adequate Energy Intake in Hemodialysis Patients. Clin Nutr Res 2015;4(1):46–55.
 • 26. Kozłowska L., Łoś K.: Realizacja zaleceń na wybrane składniki odżywcze pacjentów hemodializowanych [Realization of recommendations on selected nutrients in haemodialysis patients]. Bromat ChemToksykol 2009;3:754-759 (in Polish).
 • 27. Kraut J.A., Madias N.E.: Metabolic Acidosis of CKD: An Update. Am J Kidney Dis 2016;67(2):307-317.
 • 28. Kucharska E., Bober J., Bogacka A., Woś M.: Ocena żywienia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą [The evaluation of food intake in dialysed patients]. Bromat Chem Toksykol 2008;2:161-167 (in Polish).
 • 29. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Komputerowa Baza Danych- Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw [Computer Database - Tables of components and nutritional value of food products and dishes]. Warszawa, Wyd. IŻŻ, 2005 (in Polish).
 • 30. Mafra D., Farage N.E., Azevedo D.L., Viana G.G., Mattos J.P., Velarde L.G., Fouque D.: Impact of serum albumin and body-mass index on survival in hemodialysis patients. Int Urol Nephrol 2007;39:619-624.
 • 31. Mpio I., Cleaud C., Arkouche W., Laville M.: Results of therapeutics strategy of protein-energy wasting in chronic hemodialysis: a prospective study during 12 months. Nephrol Ther 2015;11(2):97-103.
 • 32. Nunes F.T., De Campos G., De Paula S.M.X., Merhi V.A.L., Portero-Mclellan K.C., De Motta D.G., De Oliveira M.R.: Dialysis adequacy and nutritional status of hemodialysis patients. Hemodial Int 2008;12:45-51.
 • 33. Park J., Seyed-Foad A., Streja E., Molnar M.Z., Flegal K.M., Gillen D., Kovesdy C.P., Kalantar-Zadeh K.: Obesity Paradox in End-Stage Kidney Disease Patients. Prog Cardiovasc Dis 2014;56(4):415–425.
 • 34. Piccoli G.B., Moio M.R., Fois A., Sofronie A., Gendrot L., Cabiddu G., D’Alessandro C., Cupisti A.: The Diet and Haemodialysis Dyad: Three Eras, Four Open Questions and Four Paradoxes. A Narrative Review, Towards a Personalized, Patient-Centered Approach. Nutrients 2017;9(4):372.
 • 35. Pietrzyk J.: Żywienie chorych z niewydolnością nerek [Nutrition of patients with renal failure]. Kraków, Wyd. Janssen-Cilag, 2010 (in Polish).
 • 36. Sahin H., Ynanc N., Katrancy D., Aslan N.O.: Is there a correlation between subjective global assessment and food intake, anthropometric measurement and biochemical parameters in nutritional assessment of haemodialysis patients? Pak J Med Sci 2009;25(2):201-206.
 • 37. Sanlier N., Demircioglu Y.: Correlation of dietary intakes and biochemical determinates of nutrition in hemodialysis patients. Ren Fail 2007;29:213-218.
 • 38. Shroff R.: Phosphate is a vascular toxin. Pediatr Nephrol 2013;28:583–593.
 • 39. Siddiqui U.A., Halim A., Hussain T.: Nutritional profile and inflammatory status of stable chronic hemodialysis patients at nephrology department, military hospital Rawalpindi. JAMC 2007;19(4):29-31.
 • 40. Sridhar N., Josyula S.: Hypoalbuminemia in hemodialyzed end stage renal disease patients: risk factors and relationships-a 2 year single center study. BMC Nephrol 2013;1(14):242.
 • 41. Stojanovic M., Stojanovic D., Stefanovic V.: The Impact of malnutrition on Mortality in Patients on Maintenance Hemodialysis in Serbia. Artif Organs 2008;32(5):398-405.
 • 42. Szpanowska-Wohn A., Kolarzyk E., Chowaniec E.: Estimation of intake of zinc, copper and iron in the diet of patients with chronic renal failure treated by haemodialysis. Biol Trace Elem Res 2008;124:97-102
 • 43. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw [Photo album of products and dishes]. Warszawa, Wyd. IŻŻ, 2000 (in Polish).
 • 44. Tayyem R.F., Mrayyan M.T.: Assessing the prevalence of malnutrition in chronic kidney disease patients in Jordan. J Ren Nutr 2008;18(2):202-209.
 • 45. Tonelli M., Wiebe N., Hemmelgarn B., Klarenbach S., Field C., Manns B., Thadhani R., Gill J., Alberta Kidney Disease Network: Trace elements in hemodialysis patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Med 2009;7:25–30.
 • 46. Wardak J., Głąbska D., Narojek L., Rojek-Trębicka J.: Analysis of the intake of protein and energy by predialysis patients with chronic renal failure receiving essential amino acid ketoanologues. Rocz Panstw Zakl Hig 2007;58(1):153-158.
 • 47. WHO: BMI classification. Available http://apps.who. int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html (Accessed 16.02.2018)
 • 48. Workeneh B.T., Mitch W.E.: Review of muscle wasting associated with chronic kidney disease. Am J Clin Nutr 2010;91:1128-1132.
 • 49. Załuska W., Klinger M., Kusztal M., Lichodziejewska-Niemierko M., Miłkowski A., Stompór T., Sak J., Domański L., Drożdż M., Aksamit D., Durlik M., Krajewska M., Gellert R., Rutkowski R., Sułowicz W.: Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dotyczące kryteriów jakości leczenia dializami pacjentów z powodu schyłkowej niewydolności nerek. [Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Nephrology for the criteria of quality treatment in dialysis patients with end-stage renal disease]. Nefrol Dial Pol 2015;19:6-11 (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00f48ffa-f4b3-4fe8-a380-21742f834016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.