PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Comparison of the chemical composition of spring durum wheat grain (Triticum durum) and common wheat grain (Triticum aestivum ssp. vulgare)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Porównanie składu chemicznego ziarna pszenicy jarej twardej (Triticum durum) z pszenicą zwyczajną (Triticum aestivum ssp. vulgare)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The research was conducted at the Experimental Farm in Felin, property of the University of Life Sciences in Lublin, in 2007-2009. The experiment was located on soil of good wheat complex. The research included the spring form of durum wheat (Triticum durum Desf.) - breeding line LGR 896/23 (selected at ULS, Lublin) and cultivars Lloyd (American), Chado and Kharkivska 27 (Ukrainian), which were compared with spring common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) cv. Torka. In the study, the chemical composition of durum wheat grain and common wheat grain was analysed. The content of total protein, fibre, fat, ash, nitrogen-free extracts, macronutrients (phosphorus, potassium, calcium, magnesium) and micronutrients (copper, iron, manganese, zinc) was determined. Variation coefficients and coefficients of correlation were also calculated. All the lines and cultivars of spring durum wheat were characterised by a higher content of total protein and zinc compared to common wheat. Common wheat showed a higher content of copper and manganese in grain compared to durum wheat. Among the quality traits of wheat grain, regardless of the species, the content of nitrogen-free extracts was the least variable (cv=1.5%), whereas the highest variability (cv=37.2%) characterised the content of manganese. Significant correlations were shown in wheat grain for the following pairs of quality traits: protein-nitrogen-free extracts, protein-ash, and ash-protein- free extracts. The results of the qualitative evaluation of the wheat species show that the line and cultivars of durum wheat as well as the cultivars of common wheat fulfil the protein content norms set for raw material for pasta production. Higher ash levels in flour may cause a risk of obtaining darker colour pasta.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego w Felinie, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Doświadczenie zlokalizowano na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Badaniami objęto formę jarą pszenicy twardej (Triticum durum Desf.): linia hodowlana LGR 896/23 (wyselekcjonowana w UP w Lublinie) i odmiany Lloyd (amerykańska), Chado i Kharkivska 27 (ukraińskie), którą porównano z pszenicą jarą zwyczajną (Triticum aestivum ssp. vulgare) odmiany Torka. w pracy analizowano skład chemiczny ziarna pszenicy twardej i pszenicy zwyczajnej. Określono zawartość białka ogólnego, włókna, tłuszczu, popiołu, bezazotowych substancji wyciągowych, makroelementów (fosforu, potasu, wapnia, magnezu) i mikroelementów (miedzi, żelaza, manganu, cynku). obliczono także współczynniki zmienności oraz współczynniki korelacji. wszystkie badane linie i odmiany pszenicy jarej twardej zawierały więcej białka ogólnego oraz cynku w porównaniu z pszenicą zwyczajną. Pszenica zwyczajna miała wyższą zawartośc miedzi i manganu w ziarnie w porównaniu z pszenicą twardą. Spośród cech jakościowych ziarna badanych pszenic, niezależnie od gatunku, zawartość substancji bezazotowych wyciągowych okazała się cechą najmniej zmienną (cv=1,5%), największą zaś zmienność (cv=37,2%) stwierdzono w przypadku zawartości manganu. W ziarnie pszenicy wykazano istotne korelacje dla następujących par cech jakościowych: białko-substancje bezazotowe wyciągowe, białko-popiół, oraz popiół-substancje bezazotowe wyciagowe. wykazano, że zarówno linia i odmiany pszenicy twardej, jak też odmiana pszenicy zwyczajnej spełniają normy surowca do produkcji makaronu pod względem zawartości białka. Podwyższona popiołowośc mąki może stwarzać niebezpieczeństwo uzyskania makaronu o ciemniejszej barwie.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.105-114,ref.

Twórcy

autor
 • Chair of Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Chair of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Chair of Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Gąsiorowski H., Obuchowski W. 1978. Pszenica makaronowa durum [Pasta durum wheat]. Post. Nauk Rol., 1(166): 35-52. (in Polish)
 • Makarska E., Kowalczyk A., Rachoń L. 2001. Zawartość mineralnych składników pokarmowych w ziarnie wybranych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony chemicznej [The content of mineral nutrients in grain of selected lines of durum wheat (Triticum durum Desf.) under varying nitrogen fertilization and chemical protection]. Biul. Magnezol., 6(1): 28-35. (in Polish)
 • Obuchowski W. 1998. Surowce makaronowe i niektóre elementy ich oceny jakościowej [Raw pasta, and some elements of their qualitative assessment]. Prz. Zboż.-Młyn., 11: 32-36. (in Polish)
 • Obuchowski W. 2000. Ocena jakości surowców zbożowych wykorzystywanych do produkcji makaronu [Evaluation of quality of grain raw material used to make pasta]. Prz. Zboż.-Młyn., 1: 32-34. (in Polish)
 • PN-75/A-04018. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko [Agricultural food products. Determination of nitrogen by Kjeldahl method and expressing as protein]. (in Polish)
 • PN-ISO 2171. Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Oznaczenie popiołu całkowitego [Cereals and milled cereal products. Determination of total ash]. (in Polish)
 • Rachoń L. 2001. Studia nad plonowaniem i jakością pszenicy twardej (Triticum durum Desf) [Studies on yield and quality of hard wheat. (Triticum durum Desf)]. Rozpr. Nauk., Wyd. AR, Lublin, 248. (in Polish)
 • Rachoń L. 2004. Ocena przydatności ziarna krajowych i zagranicznych linii i odmian jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) do produkcji makaronu [Estimation of usefulness of domestic and foreign lines and varieties of hard spring wheat (Triticum durum Desf.) for pasta production]. Biul. IHAR, 231: 129-137. (in Polish)
 • Rachoń L., Dziamba Sz., Obuchowski W., Kołodziejczyk P. 2002. Ocena przydatności ziarna odmian pszenicy twardej (Triticum durum) i zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) do produkcji makaronu [The usefulness of durum wheat (Triticum durum) and common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) cultivars for pasta production]. Ann. UMCS, Sec. E, 57: 77-86. (in Polish)
 • Rachoń L., Kulpa D. 2004. Ocena przydatności ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) do produkcji pieczywa [Evaluation of durum wheat grain (Triticum durum Desf.) usefulness for bread production]. Ann. UMCS, Sec. E, 59(2): 995-1000. (in Polish)
 • Rachoń L., Szumiło G. 2002. Plonowanie i jakość niektórych polskich i zagranicznych odmian i linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) [Yield and grain quality of some Polish and foreign varieties and lines of hard wheat.(Triticum durum Desf.)]. Pam. Puł., 130: 619-624. (in Polish)
 • Rachoń L., Szumiło G. 2006. Plonowanie a opłacalność uprawy pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) [Yielding and profitability of hard wheat (Triticum durum Desf.) cultivation]. Pam. Puł., 142: 404-409. (in Polish)
 • Rachoń L., Szumiło G. 2009. Comparison of chemical composition of selected winter wheat species. J. Elementol., 14(1): 135-146.
 • Segit Z., Szwed-Urbaś K. 2006. Ocena cech jakościowych ziarna wybranych linii pszenicy twardej [The estimation of qualitative traits of some durum wheat lines]. Biul. IHAR, 240/241: 75-82. (in Polish)
 • Szwed-Urbaś K. 1992. Wartość ważniejszych cech rolniczych w kolekcji jarej pszenicy twardej. (Triticum durum Desf.) [Value of some important agronomic traits in the spring durum wheat (Triticum durum Desf.) collection]. Biul. IHAR, 181/182: 31-38. (in Polish)
 • Szwed-Urbaś K. 1993. Zmienność ważniejszych cech użytkowych jarej pszenicy twardej z uwzględnieniem interakcji genotypowo-środowiskowej [The variability of important functional attributes of spring durum wheat with regard to genotype-environment interaction]. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. AR, Lublin, 159. (in Polish)
 • Szwed-Urbaś K. 1997. Wyniki oceny materiałów kolekcyjnych (Triticum durum Desf.) w 1996 r. [The results of evaluation of collection materials (Triticum durum Desf.) in 1996]. Biul. IHAR, 203: 115-127. (in Polish)
 • Szwed-Urbaś K., Segit Z., Mazurek H. 1997. Parametry jakościowe ziarna krajowych linii pszenicy twardej [Grain quality parameters of Polish lines of durum wheat]. Biul. IHAR, 204: 129-140. (in Polish)
 • Szwed-Urbaś K., Segit Z., Zalewski D. 2000. Ocena ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej cech ilościowych u wybranych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) [Evaluation of general and specific combining abilities of quantitative characters of durum wheat (Triticum durum Desf.)]. Biul. IHAR, 216: 343-349. (in Polish)
 • Villegas E., McDonald C.E., Gilles, K.A. 1970. Variability in the lysine content of wheat, rye and triticale proteins. Cereal chem., 47: 746-757.
 • Zalewski D., Bojarczuk J. 2004. Ocena zmienności cech ilościowych ozimej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) [Assessment of variation of quantitative traits of winter durum wheat. (Triticum durum Desf.)]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 497: 637-644. (in Polish)

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00efeeac-e2e4-4595-8bd6-77a42e17c09b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.