PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 4 |

Tytuł artykułu

Integrated pest management of vegetables in Poland --current research and implementation into practice

Warianty tytułu

PL
Integrowana ochrona warzyw w Polsce - aktualny stan badań i wdrożeń

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy jest omówienie stanu badań i wdrożeń w zakresie integrowanej ochrony warzyw przed organizmami szkodliwymi oraz prezentacja wybranych wyników doświadczeń. Badania prowadzone są według metodyk zalecanych dla poszczególnych grup agrofagów. W ochronie przed chorobami nacisk położony jest na stosowanie zapraw i środki naturalne, pochodzenia roślinnego oraz związki krzemu. W doświadczeniach nad szkodnikami prowadzi się intensywne prace nad opracowaniem efektywnego monitoringu pojawu najgroźniejszych szkodników z wykorzystaniem różnego rodzaju tablic lepowych, pułapek zapachowych i feronomowych, które oprócz monitorowania służą do bezpośredniego zwalczania. Do regulowania zachwaszczenia wykorzystywane są metody zapobiegawcze, mechaniczne i chemiczne. Zachwaszczenie można ograniczać przez właściwe zmianowanie, uprawy współrzędne, stosowanie ściółek, ale nadal duże znaczenie dla wielu upraw ma wciąż stosowanie konwencjonalnych herbicydów. Wyniki badań w zakresie integrowanej ochrony są systematycznie i na bieżąco wdrażane do praktyki produkcyjnej. Wykorzystywane są do tego różne formy komunikowania, umożliwiające szybki przepływ informacji, z wykorzystaniem internetu.
EN
The aim of this paper is to described the current state of integrated pest managements in vegetables production in Poland and to present the results of some research. The studies are conducted according to the methodology recommended for individual groups of agrophages focusing on vegetable protection against diseases a special emphasis should be paid on treatment, the use of natural product and silicon. In the experiments regarding pests control the development of monitoring based on system of traps as a special role. The preventive mechanical and chemical methods are used to regulate weed infestation. Weed infestation cab be reduced by a proper crop rotation, intercropping system or using of mulches et al. Currently the application of conventional herbicides is the most common. The results of research on integrated pest management are permanently and systematically implemented into production practice through the use of various communication form of enabling a rapid flow of information by the internet.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

4

Opis fizyczny

s.1210-1216,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
 • Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
 • Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Bibliografia

 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2003. Ochrona marchwi przed chwastami w oparciu o metrybuzynę i pendimetalinę. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (2): 513–516.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2006a. Dzielone dawki linuronu jako element integrowanej ochrony przed chwastami w uprawie pora z rozsady. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 706–710.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2006b. Impact of cover crops and herbicides usage on weed infestation, growth and yield of transplanted leek. J. Plant Dis. Prot 20: 733–738.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2006c. Zachwaszczenie w uprawie marchwi, w zależności od sposobu uprawy. Folia Hortic., Supl. 2006/1: 43–47.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2007. Skuteczność herbicydu chlomazon w zwalczaniu chwastów w uprawie marchwi. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 33–36.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2008. Zmiany w zachwaszczeniu pora z rozsady pod wpływem ściółki organicznej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1391–1395.
 • Anyszka Z., Kohut M. 2009. Produktywność biomasy w uprawie współrzędnej pora (Allium porrum L.) i selera korzeniowego (Apium graveolens L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1583–1587.
 • Anyszka Z., Kohut M. 2011. Bioróżnorodność zbiorowisk chwastów segetalnych w uprawach wybranych gatunków warzyw. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1219–1224.
 • Anyszka Z., Korzeniowski M., Kohut M., Golian J. 2011a. Efektywność odchwaszczania marchwi metrybuzyną stosowaną metodą mikrodawek. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1340–1344.
 • Anyszka Z., Pałczyński J., Dobrzański A., Kohut M. 2008. Supresja chwastów w uprawie współrzędnej pora (Allium porrum L.) i selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum Mill.). s. 256–264. W: „Poszukiwanie Nowych Rozwiązań w Ochronie Upraw Ekologicznych” (E. Matyjaszczyk, red.). Inst. Ochr. oślin – PIB, Poznań, 393 ss.
 • Anyszka Z., Sadowski J., Kucharski M., Golian J. 2011b. Pozostałości linuronu i flurochloridonu w selerze korzeniowym i glebie w zależności od sposobu wykorzystania roślin okrywowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1243–1247.
 • Datnoff L.E., Snyder G.H., Korndorfer G.H. 2001. Silicon in Agriculture. Studies in Plant Science. Amsterdam, Elsevier, v. 8, cap. 2, 403 pp.
 • Dobrzański A. 1994. Integracja metod ochrony warzyw przed chwastami z uwzględnieniem ograniczenia zużycia herbicydów. Materiały 34. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 104–110.
 • Dobrzański A., Anyszka Z. 2006. Ściółka z folii biodegradowalnej do regulowania zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw. Nowości Warz. 43: 75–80.
 • Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J. 2003. Biomasa chwastów w zależności od gatunku roślin warzywnych i sposobu uprawy. Pam. Puł. 134: 51–58.
 • Kohut M., Anyszka Z., Pałczyński J. 2009. Reakcja pasternaku (Pastinaca sativa L.) i perzu właściwego (Agropyron repens (L.) Gould.) na wybrane graminicydy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1361–1364.
 • Lewandowski A., Woszczyk K., Rybczyński D. 2009. Badania nad zastosowaniem bezpiecznego dla środowiska insektycydu zawierającego rynaksypyr w ochronie kapusty głowiastej białej przed gąsienicami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (2): 904–910.
 • Pałczyński J., Dobrzański A. 2007. Reakcja cebuli i chwastów na mikrodawki oksyfluorofenu z adjuwantami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 224–228.
 • Robak J., Doruchowski W. 1994. Ochrona ogórka przed mączniakiem rzekomym (Pseudoperonospora cubensis) z uwzględnieniem odmian podatnych i odpornych. Biul. Warz. 42: 39–47.
 • Rogowska M., Szwejda J. 2002. Porównanie dwóch typów pułapek do odławiania imagines śmietki kapuścianej (Delia radium L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 42 (2): 622–624.
 • Rogowska M., Wrzodak R. 2007. Nowe feromony do stosowania w ochronie roślin warzywnych przed szkodnikami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (2): 355–357.
 • Rogowska M. 2009. Możliwości zastosowania deltametryny w ochronie warzyw kapustnych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 166–170.
 • Rogowska M. 2010. Ocena skuteczności nowego środka zawierającego Bacillus thuringiensis w ochronie warzyw kapustnych przed szkodnikami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1511–1516.
 • Rybczyński D. 2009. Zwalczanie śmietki kapuścianej (Delia radium L.) na rzodkiewce metodą zaprawiania nasion. Wiad. Warz. 49: 35–42.
 • Szwejda J. 2000. Szkodliwość i zwalczanie połyśnicy marchwianki (Psila rosae) na pietruszce i pasternaku. Oferta wdrożeniowa. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice: 53–57.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00ec829e-6fa9-4f64-b00f-f69328d573cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.