PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 1 |

Tytuł artykułu

Effect of competitive interactions and water stress on the morphological characteristics of red clover (Trifolium pretense L.) cultivated with spring barley (Hordeum vulgare L.)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wplyw oddziaływań konkurencyjnych i stresu wodnego na cechy morfologiczne koniczyny czerwonej (Trifolium pretense L.) cultivated with spring barley (Hordeum vulgare L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
On the basis of a pot experiment set up according to the additive design, the effect of competitive actions of spring barley on the morphological characteristics of red clover in the conditions of water stress was evaluated. Biometric analyses were carried out on five dates set by the growth rhythm of barley in pure sowing with a higher water dose. The study included: plant height, number of shoots and leaves per plant, and root length. On the basis of plant biomass, relative yield, relative yield total, and competitive balance index were determined. It was demonstrated that spring barley, from tillering to the end of growth, limited red clover plant height and root length. At the straw-shooting stage, negative effect of the cereal intensified and caused the formation of a smaller number of leaves and shoots than in clover in pure sowing. Water shortage caused plant shortening (from barley tillering to the end of growth) and reduction in the number of leaves (tillering – earing) and shoots (straw-shooting and ripening) of clover.
PL
Na postawie doświadczenia wazonowego założonego według schematu addytywnego oceniano wpływ odziaływań konkurencyjnych jęczmienia jarego na cechy morfologiczne koniczyny czerwonej w warunkach stresu wodnego. Analizy biometryczne wykonywano w pięciu terminach wyznaczonych przez rytm wzrostu jęczmienia w siewie czystym z wyższą dawką wody. Badania obejmowały: wysokość roślin, liczbę pędów i liści na roślinie, długości korzeni. Na podstawie biomasy roślin określono plony względne, całkowity plon względny i wskaźnik równowagi konkurencyjnej. Wykazano, że jęczmień jary od fazy krzewienia do końca wegetacji ograniczał wysokość roślin i długość korzenia koniczyny czerwonej. Podczas strzelania w źdźbło negatywny wpływ zboża pogłębił się, powodując wykształcenie mniejszej liczby liści i pędów niż u koniczyny w siewie czystym. Niedobór wody spowodował skrócenie roślin (od fazy krzewienia jęczmienia do końca wegetacji) oraz redukcję liczby liści (krzewienie – kłoszenie) i pędów (strzelanie w źdźbło i dojrzewanie) koniczyny.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

1

Opis fizyczny

p.83-94,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Agroecosystems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl. Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
 • Department of Agroecosystems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl. Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
 • Department of Agroecosystems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl. Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agroecosystems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl. Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agroecosystems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl. Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • Andrzejewska, J., Ignaczak, S. (1996). Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Cz. III. Rozwój, plony i skład chemiczny seradeli. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo, 37, 31-39.
 • Austin, M.P.M., Fresco, L.F., Nicholls, A.O., Groves, R.H., Kaye, P.E. (1988). Competition and Relative Yield: Estimation and Interpretation at Different Densities and Under Various Nutrient Concentrations Using Silybum Marianum and Cirsium Vulgare. J. Ecol., 76(1), 157-171.
 • Begon, M., Harper J.L., Townsend, C.R. (1990). Ecology: individuals, populations and communities. Blackwell Scientific Publications, 2nd ed.
 • Belaygue, Ch., Wery, J., Cowan, A., Tardieu F. (1996). Contribution of leaf expansion, rate of leaf appearance, and stolon branching to growth of plant leaf area under water deficit in white clover. Crop Sci., 36(5), 1240-1246.
 • Briones, O., Montana, C., Ezcuraq, E. (1998). Competition intensity as a function of resource availability in semiarid ecosystem. Oecologia, 116, 365-372.
 • Cousens, R. D., Barnett, A. G., Barry, G.C. (2003). Dynamics of competition between wheat and oat. I. Effects of changing the timing of phenological events. Agron. J., 95, 1295-1304.
 • Grime, J.P. (1977). Evidence for the existence of three primary strategies in plants and its relevance to ecological and evolutionary theory. Am. Nat., 111, 1169-1194.
 • GUS, 2015. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2015.
 • Hauggaard-Nielsen, H., Ambus, P., Jensen, E.S. (2001). Temporal and spatial distribution of roots and competition for nitrogen in pea-barley intercrops – a field study employing 32P technique. Plant Soil, 236, 63-74.
 • Jensen, E.S. (1991). Nitrogen accumulation and residual effects of nitrogen catch crops. Acta Agric. Scand., 41, 333-344.
 • Känkänen, H., Eriksson, C. (2007). Effects of undersown crops on soil mineral N and grain yield of spring barley. Europ. J. Agron., 27, 25-34.
 • Kolhoff, E., Simon, W. (1985). Erfahrungen mit Serradella – Unter Saat in Winterroggen. Feldwirstchaft., 2, 78-79.
 • Księżak, J. (2010). Effect of root excretions from spring cereal seedlings on seed germination of field pea (Pisum sativum L.) and common vetch (Vicia sativa L.). Acta Sci. Pol. Agricultura, 9(2), 7-14, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Kuś, J., Jończyk, K. (2000). Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 470, 49-57.
 • Lucero, D.W., Grieu, P., Guckert, A. (1999). Effects of water deficit and plant interaction on morphological growth parameters and yield of white clover (Trifolium repens L.) and ryegrass (Lolium perenne L.) mixture. Eur. J. Agron., 11, 167-177.
 • Lucero, D.W., Grieu, P., Guckert, A. (2000). Water deficit and plant competition effects on growth and water-use efficiency of white clover (Trifolium repens L.) and ryegrass (Lolium perenne L.). Plant and Soil, 227, 1-15.
 • Ofori, F., Stern, W.R. (1987). Cereal-legume intercropping systems. Adv. Agron., 41, 41-90.
 • Sackville Hamilton N.R., (1994). Replacement and additive designs for plant competition studies. J. Appl. Ecol., 31, 599-603.
 • Semere, T., Froud-Williams, R.J. (2001). The effect of pea cultivar and water stress on root and shot competition between vegetative plants of maize and pea. J. Appl. Ecol., 38, 137-145.
 • Sobkowicz, P. (2001). Nadziemna i podziemna konkurencja między jęczmieniem jarym i owsem w mieszance w początkowym okresie wzrostu. Fragm. Agron., 2(70), 103-119.
 • Sobkowicz, P., Lejman, A. (2011). Reakcja jęczmienia jarego oraz wsiewek koniczyny perskiej i seradeli na nawożenie azotem. Fragm. Agron., 28(1), 50-61.
 • Svenson, K. S., Lewan E., Clarholm M. (1994). Effect of ryegrass catch crop on microbial biomass and mineral nitrogen in arable soil during winter. Swed. J. Agric. Res., 24(1), 31-38.
 • Teasdale, J. R., Brandsæter, L. O., Calegari, A., Skora Neto, F. (2007). Chapter 4. Cover crops and weed management. Non-Chemical Weed Management: Principles, Concepts, and Technology. K. Upadhyaya, R.E. Blackshaw (Ed.), CABI London, 49-64.
 • Thomas, H. (1984). Effects of drought on growth and competitive ability of perennial ryegrass and white clover. J. Appl. Ecol., 21(2), 591-602.
 • Thomsen, I.K., Christensen ,B.T. (2004). Yields of wheat and soil carbon and nitrogen contents following long-term incorporation of barley straw and ryegrass catch crops. Soil Use Manag., 20, 432-438.
 • Thorup-Kristensen, K., Magid, J., Jensen, L.S. (2003). Catch crops and green manures as biological tools in nitrogen management in temperate zones. Adv. Agron., 79, 227-302.
 • Treder, K., Jastrzębska, M., Kostrzewska, M. K., Makowski, P., Wanic, M. (2015). Wpływ oddziaływań konkurencyjnych i stresu wodnego na cechy morfologiczne jęczmienia jarego uprawianego z koniczyną czerwoną. Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(1), 75-84.
 • Wanic, M., Jastrzębska, M., Nowicki, J. (2005). Wsiewki międzyplonowe a zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w różnych stanowiskach. Fragm. Agron., 2(86), 238-248.
 • Wanic, M., Majchrzak, B., Waleryś, Z. (2006). Wsiewka międzyplonowa a plonowanie i choroby podstawy źdźbła jęczmienia jarego w wybranych stanowiskach. Fragm. Agron., 2(90), 149-161.
 • Wojciechowski, W. (2009). Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem jakościowej pszenicy jarej. Wyd. UP Wrocław, Monografie, 76.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00cbfffe-b399-4f72-9627-513ce35c9f2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.