PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 111 |

Tytuł artykułu

Młodzi Polacy wobec wyzwań współczesnego rynku – wybrane zachowania i ich determinanty w latach 2004–2014

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Young Poles facing the challenges of the modern market: chosen behaviors and their determinants in years 2004–2014

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Zachowania młodych konsumentów są przedmiotem zainteresowań ekonomistów już od kilku dziesięcioleci. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły w ostatnich 10 latach w zachowaniach młodych Polaków, zidentyfikowanie wybranych determinant ich zachowań oraz określenie sposobu oddziaływania tych czynników. Podstawę do wnioskowania na ten temat stanowią wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród konsumentów z grupy wiekowej 14–19 lat. Badania te miały miejsce kolejno w latach 2004, 2006 i 2014, a wykorzystaną w nich metodą była ankieta audytoryjna. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że młodzi konsumenci sprawnie adaptują się do wyzwań współczesnego rynku. W ich zachowaniach wyraźnie można zauważyć przejawy wirtualizacji, serwicyzacji, a także trendu związanego ze zdrowym stylem życia. Jednocześnie trudno jest wskazać stałą grupę czynników determinujących zachowania młodych Polaków. Tylko niektóre determinanty (np. wiek czy płeć) równocześnie oddziałują na więcej niż jedno zachowanie, a ich wpływ jest stały (widoczny w kolejnych latach). Inne czynniki (np. miejsce zamieszkania czy wykształcenie rodziców) kształtują tylko wybrane zachowania lub też ich wpływ zmienia się w czasie. Zdarza się też, że oddziaływanie czynnika zmienia kierunek.
EN
Young consumers’ behaviors are a subject of academic interest since several decades. The purpose of this article is to indicate the changes which occurred in behaviors of young Poles during the last 10 years, to identify chosen determinants of their behaviors and to specify a way of these determinants’ influences. The basis for drawing conclusions on this topic are outcomes of field research conducted in a group of consumers aged from 14 to 19. Those research projects took place in years 2004, 2006 and 2014, and with the use of auditorium questionnaire. The main finding of the analyses is that young consumers efficiently adapt to the challenges of the modern market. Symptoms of virtualization, servitization as well as a trend connected with healthy lifestyle can be observed. Simultaneously it is hard to indicate a constant set of determinants shaping behaviors of young Poles. Only chosen factors (e.g. age or sex) affect more than one type of behavior. Other factors, like place of living or parent’s educational level, influence only single behaviors and this infl uence changes over time. It also happens that an influence of given factor changes its direction.

Słowa kluczowe

Twórcy

autor
 • Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
autor
 • Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice

Bibliografia

 • ANTONIDES G., Van RAAIJ W.F., 2003: Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24.
 • BYWALEC CZ., 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 58.
 • BYWALEC CZ., 2009: Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, Handel Wewnętrzny, 3(32), s.1–10.
 • BYWALEC CZ., 2010: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • DULINIEC E., 1986: Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej, SGPiS, Warszawa, s. 303.
 • Frequency of contacts with relatives or friends by sex and age, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_part_020&lang=en (data dostępu: luty 2015).
 • Frequency of getting together with relatives or friends by sex and age, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_part_010&lang=en (data dostępu: luty 2015).
 • GAJEWSKI S., 1997: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 20–23.
 • GARBARSKI L. (red.), 2011: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 93.
 • GARBARSKI L., 1998: Zachowania nabywców, PWE, Warszawa, s. 21–37.
 • Individuals – frequency of internet use, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submit-ViewTableAction.do (data dostępu: luty 2015).
 • KIEŻEL E. (red.), 2000: Rynkowe zachowania konsumentów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 103–168.
 • KIEŻEL E. (red.), 2004: Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
 • KRAMER J., 1997: Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa, s. 78–82.
 • MRÓZ B., 2013: Konsument w globalnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • MRUK H., 2009: Konsument w gospodarce – ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, Handel Wewnętrzny, 4–5, s. 43–51
 • OLEJNICZUK-MERTA A., 2001: Rynek młodych konsumentów w Polsce, DIFIN, Warszawa.
 • OLEJNICZUK-MERTA A., 2009: Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, WAiP, Warszawa.
 • OLEJNICZUK-MERTA A., 2015: Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju. Konsumpcja i Innowacje, IBRKK, Warszawa, s. 10.
 • PATANAITTIKUL V., ONGKRUTRAKSA W., 2011: Thai youth and marketing communication in globalization age, International Journal of Management Cases, 13(4), s. 53–60.
 • PETER J.P., OLSON J.C., 2005: Consumer Behaviour and Marketing Strategy, 7th ed., Mc-GrawHill, NewYork.
 • Ratio of young people in the total population on 1 January by sex and age, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (data dostępu: listopad 2015).
 • Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystycznym, Warszawa.
 • SCHIFFMAN L., O’CASS A., PALADINO A., CARLSON J. 2013: Consumer Behaviour, Pearson Education, Australia, s. 393.
 • SOLOMON M.R., 2006: Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Gliwice.
 • SOWA I., 2010: Nowe trendy w zachowaniach konsumentów, [W]: Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, E. Kieżel (red.), PWE, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00c5bcb0-2001-40b5-bc8f-81280279d1fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.