PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 4 |

Tytuł artykułu

Straty wody i składników pokarmowych w systemie nawadniania kroplowego upraw szklarniowych

Warianty tytułu

EN
Losses of water and nutrients in drip irrigation system of greenhouse cultivation

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy określono straty wody i składników pokarmowych w systemie nawadniania kroplowego w szklarni, przy uprawie róż na substracie torfowym. Odpływy mierzono metodą naczynia cechowanego w trzech terminach, w których stosowano 2 lub 3 cykle nawadniania różnymi dawkami. Ponadto w laboratorium metodami referencyjnymi oznaczano w próbach uśrednionych pożywki i odcieków, stężenia 8 składników pokarmowych: N–NH4+, N–NO2–, N–NO3 –, PO4 3–, K+, SO4 2–, Ca2+ oraz Mg2+. Na podstawie pomierzonych objętości odcieków i stężeń zawartych w nich składników pokarmowych, z drugiej zaś strony w oparciu o objętości i stężenia składników w dostarczanej roślinom pożywce obliczono odpowiednio ładunki odprowadzane i wprowadzane do systemu, a z ich ilorazu ustalono procent strat składników pokarmowych. Analiza wyników badań wykazała duże zróżnicowanie objętości odpływu odcieków w zależności od wielkości nawadniającej dawki polewowej lub dobowej oraz ze względu na liczbę cykli realizowanych w ciągu dnia. W pracy wykazano potencjalne możliwości zmniejszenia strat wody w systemie nawadniania, które w zależności od wariantu obliczeniowego wyniosły w warunkach doświadczenia od 21,6 do 99,8%. Stwierdzono również wzrost stężeń Mg2+, SO4 2–, K+, N–NO2– w stosunku do pożywki podawanej roślinom, czyli odnotowano tzw. zjawisko zatężania odcieków. Ze względu na to zjawisko w przypadku tych samych 4 składników pokarmowych stwierdzono średnio największe, bo 70–90% straty ilościowe. Należy jednak podkreślić, że straty składników pokarmowych wystąpiły w każdym terminie badawczym i dotyczyły w różnym stopniu wszystkich badanych składników.
EN
Losses of water and nutrients in drip irrigation system of greenhouse rose cultivation in peat substrate were presented in the paper. The outflows were measured using calibrated vessel method, on three dates when 2 or 3 irrigation cycles with various doses were applied. Moreover, the following laboratory assessments were made using reference methods in the averaged samples of nutrient solution and leachates: concentrations of 8 nutrients N–NH4+, N–NO2–, N–NO3 –, PO4 3–, K+, SO4 2–, Ca2+ and Mg2+. On the basis of measured leachate volumes and their nutrient concentrations, and basing on the volumes and concentrations of nutrients in nutrient solution supplied to the plants, computed were respectively loads supplied to and removed from the system, whereas the percent of nutrient losses was calculated from their ratio. Analysis of the research results revealed a high diversification of the leachate outflow volume depending on the amount of watering or daily dose and due to the number of cycles realized during the day. The paper demonstrated potential of decreasing water losses in the irrigation system, which depending on the calculation variant, under the experimental conditions ranged from 21.6 to 99.8%. An increase in concentrations of Mg2+, SO4 2–, K+, and N–NO2– was also stated in comparison with the nutrient solution supplied to the plants, i.e. a phenomenon of so called condensation of leachates was observed. Due to this phenomenon, on average the highest, between 70 and 90% quantitative losses were noted for the same 4 nutrients. However, it should be emphasized that quantitative losses of nutrients occurred on each date of research and to various extent concerned all analyzed nutrients.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

4

Opis fizyczny

s.289-299,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków

Bibliografia

 • Breś W., 2002. Zanieczyszczenie środowiska jako skutek uprawy roślin ogrodniczych w otwartych systemach nawadniania i nawożenia. Rocz. AR Pozn. CCCXLII, Melior. Inż. Środ. 23, 35–42.
 • Drupka S., 1980. Deszczownie i deszczowanie. Wyd. 2. PWRiL Warszawa.
 • Dyśko J., 2003. Przelew – źródło składników pokarmowych. Owoce Warzywa Kwiaty, 21, 9.
 • Dyśko J., Kaniszewski S., Kowalczyk W. 2011. Wpływ fertygacji zalewowej na wzrost i rozwój rozsady pomidora szklarniowego uprawianego w podłożu organicznym. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 5, 157–165.
 • Jerzy M., 2006. Róża. [W:] Jerzy M. (red). Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami. PWRiL Warszawa, 255–258.
 • Kowalczyk W., Dyśko J., Felczyńska A., 2010. Ocena stopnia zanieczyszczenia składnikami nawozowymi wody z ujęć głębinowych na terenach o skoncentrowanej produkcji szklarniowej. Now. Warzyw. 51, 29–34.
 • Kowalczyk W., Dyśko J., Felczyńska A., 2013. Tendencje zmian zawartości wybranych składników mineralnych w wodach stosowanych do fertygacji warzyw uprawianych pod osłonami. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 2/I, 167–175.
 • Treder J., Matysiak B., 1996. Uprawa roślin doniczkowych na stołach zalewowych. Hasło Ogrod. 9, 61.
 • Treder J., Treder W., 2002. Nawadnianie róż. Owoce Warzywa Kwiaty 14, 29–31.
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2013. Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Rocz. Ochr. Środ. (Ann. Set Environ. Prot.) 15, 3, 2185–2203.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00bcdd79-ea51-4b1e-acd2-514e26bfc605
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.