PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2019 | 163 | 04 |

Tytuł artykułu

Nietoperze w Puszczy Niepołomickiej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Bats in Niepolomicka Forest

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The objective of the study was to recognise the species composition of bats in two forest stands that differ in terms of habitat type and age class. The study was carried out in the Niepołomicka Forest (southern Poland). An ultrasound ‘time−expansion’ processing system with Pettersson D240× detector was used to identify bat species by their echolocation signals employing SonoBat v.2.9.7 software to analyse bioacoustic spectrograms. We set up 36 recording points located in: old−growth and young plantations within the hygric mixed coniferous forest type (Pino−Quercetum) and hygric deciduous forest type (Tilio−Carpinetum). The measurements were carried out in July 2013, from 8:30 PM to 0.00 AM. The occurrence of nine species of bats were documented (tab.) of which Pipistrellus pygmaeus, P. pipistrellus, Barbastella barbastellus, Myotis myotis, M. emarginatus, and M. daubentonii had not been previously recorded in the Niepołomicka Forest. P. pipistrellus, M. emarginatus, M. daubentonii, and E. serotinus were recorded only in old−growths, whereas Nyctalus leisleri, N. noctula, and P. pygmaeus were found within both habitat types. Only two of the species identified in the study (M. myotis, and B. barbastellus) occurred both in the plantations and old−growth of hygric deciduous forest as well as in hygric mixed coniferous forest. None of the detected species was recorded exclusively in old−growth of hygric mixed coniferous forest type. The occurrence of a given bat species in the studied forest habitats and age classes of forest stands can be associated with the availability of prey, divergent feeding strategies, and with the adaptations affecting the nature of flight and ways of locating prey. The obtained results widened the knowledge of the species composition of bat fauna in the Niepołomicka Forest. At least 13 bat species live here. Apart from the nine species found in this study, four other species were found there in past years (Plecotus auritus, M. bechsteinii, M. brandtii and M. mystacinus).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

163

Numer

04

Opis fizyczny

s.348-352,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul.Podbrzezie 3, 31-054 Kraków

Bibliografia

 • Ahlén I. 2004. Heterodyne and time expansion methods for identification of bats in the field and through sound analysis. W: Brigham R. M., Kalko E. K. V., Jones G., Parsons S., Limpens H. J. G. A. [red.]. Bat Echolocation Research – tools, techniques and analysis. Bat Conservation International, Austin, Texas. 72-79.
 • Ahlén I., Baagře H. J. 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe:experiences from field identification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica 1 (2): 137-150.
 • Arita T. H., Fenton M. B. 1997. Flight and echolocation in the ecology and evolution of bats. Tree 12: 53-58.
 • Banasik J. 1978. Przyrodnicza bibliografia Puszczy Niepołomickiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1946-1977. Studia Naturae 14: 205-223.
 • Barabasz B. 1997. Zmiany roślinności łąk w części Puszczy Niepołomickiej w ciągu 20 lat. Studia Naturae A 43: 1-99.
 • Barataud M. 1996. The inaudible world (2 CDs) plus The world of bats (booklet). Acoustic identification of French bats. Editions Sittelle. Mens, France.
 • Bednarz Z. 1981. Bory Puszczy Niepołomickiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej Polskiej Akademii Nauk 9: 89-115.
 • Bobek B. 1973. Produkcja netto populacji gryzoni w grądach Puszczy Niepołomickiej. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Ćwikowa A., Lesiński J. A. 1981. Florystyczne zróżnicowanie zbiorowisk aktualnej roślinności leśnej Puszczy Niepołomickiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 9: 159-196.
 • Fenton M. B. 1990. The foraging behavior and ecology of animal-eating bats. Can. J. Zool. 68: 411-422.
 • Ferchmin M., Medwecka-Kornaś A. 1976. Grądy północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae A 13: 143-169.
 • Ford W. M., Menzel J. M., Menzel M. A., Edwards J. W., Kilgo J. C. 2006. Presence and absence of bats across habitat scales in the upper Coastal Plain of South Carolina. Journal of Wildlife Mangement 70: 1200-1209.
 • Głowaciński Z. 1975. Birds of the Niepołomice Forest – a faunistic-ecological study. Acta Zool. Crac. 20 (1): 1-87.
 • Głowaciński Z., Weiner J. 1977. Energetics of bird communities in successional series of a deciduous forest. Pol. Ecol. Stud. 3: 147-175.
 • Górecki A. 1984. Energy and matter flow through rodents. W: Grodziński W., Weiner J., Maycock P. F. [red.]. Forest ecosystems in industrial regions. Springer-Verlag. 113-121.
 • Grodziński W., Weiner J., Maycock P. F. [red.]. 1984. Forest ecosystems in industrial regions. Springer-Verlag.
 • Harmata W. 1996. Materiały do występowania nietoperzy Chiroptera w Puszczy Niepołomickiej. Przegląd Przyrod-niczy 7 (2): 84-87.
 • Harmata W. 1997. Wyniki zasiedlania przez ptaki ssaki i owady skrzynek lęgowych z trocinobetonu w Puszczy Niepołomickiej. Przegląd Przyrodniczy 8 (4): 121-128.
 • Herman K., Gudra T. 2009. Analiza sygnałów echolokacyjnych nietoperzy zarejestrowanych za pomocą różnych sys-temów pomiarowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 15 (1): 91-94.
 • Jantzen M. K. 2012. Bats and the landscape: The influence of edge effects and forest cover on bat activity. M. Sc. Thesis. University of Western Ontario, London, ON, Canada.
 • Kiszka J. 1977. Wpływ emisji miejskich i przemysłowych na florę porostów (Lichenes) Krakowa i Puszczy Niepołomickiej. Prace Monogr. WSP w Krakowie 19: 1-133.
 • Krull D., Schumm A., Metzner W., Neuweiler G. 1991. Foraging areas and foraging behavior in the notch-eared bat, Myotis emarginatus (Vespertilionidae). Behavioral Ecology and Sociobiology 28 (4): 247-253.
 • Lawrence B. D., Simmons J. A. 1982. Measurements of atmospheric attenuation at ultrasonic frequencies and the significance for echolocation by bats. Journal of the Acoustical Society of America 71: 585-590.
 • Medwecka-Kornaś A., Łomnicki A., Bandota-Gołczyk E. 1974. Energy flow in the oak-hornbeam forest. IBP Project „Ispina”. Bull. Acad. Pol. C1 II, Ser. Sci. Biol. 22 (9): 563-567.
 • Müller J., Mehr M., Bässler C., Fenton M. B., Hothorn T., Pretzsch H., Klemmt H. J., Brandl R. 2012. Aggregative response in bats: prey abundance versus habitat. Oecologia 169: 673-684.
 • Myczkowski S. 1981. Lasy grądowe Puszczy Niepołomickiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej Polskiej Akademii Nauk 9: 117-130.
 • Neuweiler G. 1990. Auditory adaptations for prey capture in echolocating bats. Physiological Reviews 70: 615-641.
 • Norberg V. M., Rayner J. M. V. 1987. Ecological morphology and flight in bats (Mammalia; Chiroptera): wing adaptations, flight performance, foraging strategy and echolocation. Phil Trans R Soc B. 316: 335-427.
 • Rachwald A. 1992. Habitat preference and activity of the noctule bat Nyctalus noctula in the Białowieża Primeval Forest. Acta Theriologica 37 (4): 413-422.
 • Russo D., Jones G. 2002. Identification of twenty-two bat species (Mammalia: Chiroptera) from Italy by analysis of time-expanded recordings of echolocation calls. Journal of Zoology 258: 91-103.
 • Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2005. Nietoperze Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.
 • Schnitzler H. U., Kalko E. K. V. 2001. Echolocation by Insect-Eating Bats. BioScience 51 (7): 557-569.
 • Struzik J., Rachwald A. 2000. Echolokacja. W: Kowalski M., Lesiński G. [red.]. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa.
 • Szewczak J. 2012. SonoBat 2. Software for bat call analysis. User’s Guide.
 • Świderski M., Matuła Z., Kamiński Z. 2012. Gospodarka leśna w Puszczy Niepołomickiej oraz na terenie sąsiednich kompleksów leśnych Niziny Nadwiślańskiej. Streszczenia materiałów sympozjum „Wpływ gospodarki leśnej na odnawialne zasoby przyrodnicze Puszczy Niepołomickiej i sąsiednich kompleksów leśnych na Nizinie Nad-wiślańskiej”. Niepołomice, 10-12 września 2012. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, RDLP Kraków. 16-19.
 • Wasilewski J. 1990. Dynamika liczebności i konsumpcji ptaków drapieżnych Puszczy Niepołomickiej. Acta Zool. Cracov. 33: 173-213.
 • Wojciuch-Płoskonka M. 2012. Rozmieszczenie i liczebność różnych rodzajów nietoperzy w Puszczy Niepołomickiej oraz wpływ gospodarki leśnej na potencjalną bazę pokarmową tych zwierząt. Praca doktorska. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00bb4709-6c92-4356-a96b-6c5205449a00
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.