PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 53 | 2 |

Tytuł artykułu

Foraging habitat requirements of European Turtle Dove Streptopelia turtur in a Mediterranean forest landscape

Warianty tytułu

PL
Wymagania siedliskowe turkawki w śródziemnomorskim krajobrazie leśnym

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Land use changes occurring in Europe in recent decades are generating important changes in the forest landscape characteristics and are having important effects on avian species richness and abundance. This is particularly important for some bird species of particular conservation concern that require heterogenous landscapes where breeding habitats are proximal to foraging habitats. Among these birds, the European Turtle Dove Streptopelia turtur is particularly important because of its marked population decline. In southern Europe, forest landscapes have been considered important breeding areas for Turtle Doves. We assessed the influence of the foraging area characteristics — distance to cereal crops and wild seed species abundance — and water availability on Turtle Dove breeding habitat suitability in a Mediterranean forest landscape in southern Spain. Forty-six point locations were surveyed during the spring of 2014 and 2015 on two nearby farms of a forest protected area. The average local abundance of Turtle Doves found at each point location was 1.25 ± 1.31 males, and it was significantly higher at the point locations closest to cereal crops, as well as at nesting sites where the wild seed species included in its local diet were abundant, especially Echium plantagineum. Distance to water in the studied range (average distance 475 m) did not show a significant effect on Turtle Dove local abundance, although the high availability of water in the study area could have a positive influence on the overall Turtle Dove breeding habitat suitability. To benefit Turtle Dove breeding habitat suitability, cultivated areas with cereals/legumes near those forest areas where Turtle Doves reproduce should be promoted. Likewise, the promotion of those herbaceous species that are locally important in the Turtle Dove diet, available, for example, through specific grazing management, should be taken into account when nesting habitat restoration is designed in forest areas, regardless of whether the distances to food resources are long.
PL
Zmiany w użytkowaniu gruntów, które zaszły w Europie w ostatnich dziesięcioleciach, spowodowały istotne zmiany w krajobrazie, także krajobrazie leśnym, który stał się bardziej jednolity, co ma istotny wpływ na bogactwo gatunkowe i liczebność ptaków. Przekształcenia te mają szczególne znaczenie w przypadku gatunków ptaków, które wymagają mozaiki środowisk — tych odpowiednich do gniazdowania oraz żerowisk, które najczęściej położone są od nich w pewnej odległości. Jednym z gatunków o szczególnym znaczeniu w tej grupie jest turkawka, której liczebność uległa silnemu spadkowi. W pracy badano jak charakterystyka żerowisk — ich odległość od upraw zbóż, liczba dzikich gatunków, których nasiona są pokarmem turkawek oraz odległość od źródeł wody — wpływa na jakość siedlisk lęgowych w śródziemnomorskim krajobrazie roślinności twardolistnej. Badania prowadzono na dwóch terenach w parku narodowym Sierre de Andujar w południowej Hiszpanii, które różniły się m.in. odległością od terenów uprawnych (Fig. 1, Tab. 1). Liczebność ptaków określano metodą punktową. Następnie dla tych punktów określono: odległość od źródeł wody, skład i liczebność roślin zielnych (Fig. 1) oraz odległość od upraw (zbóż i wyki). Średnia liczebność turkawki wynosiła 1,25 ± 1,31 samców/punkt. Analizy wykazały, że największy wpływ na liczebność ptaków miała odległość od upraw (Tab. 3, 4, Fig. 2) oraz obfitość gatunków roślin zielnych, których nasiona wchodzą w skład lokalnej diety turkawek (Tab. 2, 4). Gatunkiem roślin zielnych, który dominował pod względem wielkości powierzchni, którą zajmował, był żmijowiec Echium plantagineum (Tab. 5). Nie wykazano istotnego wpływu odległości od źródeł wody na liczebność miejscowej populacji turkawki (Tab. 2, 3, 4), choć mogła mieć na to wpływ ogólnie wysoka dostępność wody na badanym obszarze. Autorzy konkludują, że w celu poprawy warunków bytowania turkawek należy promować uprawę zbóż/roślin strączkowych w pobliżu obszarów leśnych, na których gniazdują te ptaki, jak również stwarzać odpowiednie warunki do rozwoju tych gatunków roślin zielnych, które są ważne lokalnie w diecie tych ptaków, na przykład poprzez zarządzanie wypasem.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

53

Numer

2

Opis fizyczny

p.143-154,fig.,ref.

Twórcy

 • Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, Universidad Politecnica de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spain
autor
 • Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, Universidad Politecnica de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spain
 • Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, Universidad Politecnica de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spain

Bibliografia

 • Augustine D. J., McNaughton S. J. 1998. Ungulate effects on the functional species composition of plant communities: herbivore selectivity and plant tolerance. J. Wildl. Manage. 62: 1165-1183.
 • Bakaloudis D. E., Vlachos C. G., Chatzinikos E., Bontzorlos V., Papakosta M. 2009. Breeding habitat preferences of the turtle dove (Streptopelia turtur) in the Dadia-Soufli National Park and its implications for management. Eur. J. Wildl. Res. 55: 597-602.
 • Bakker E. S., Ritchie M. E., Olff H., Milchunas D. G., Rnops J. M. 2006. Herbivore impact on grassland plant diversity depends on habitat productivity and herbivore size. Ecology Lett. 9: 780-788.
 • Balmori A. 2004. [Streptopelia turtur]. In: Madroño A., Gonzalez C., Atienza J. C. (eds). [Red book of Spanish birds]. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp. 71-73.
 • Barbaro L., Couzi L., Bretagnolle V., Nezan J., Vetillard F. 2008. Multi-scale habitat selection and foraging ecology of the eurasian hoopoe (Upupa epops) in pine plantations. Biodiv. Conserv. 17: 1073-1087.
 • Barton K. 2013. MuMIn: multi-model inference. R package version, 1.
 • Bates D., Maechler M., Bolker B., Walker S. 2014. lme4: Linear mixed-effects models using Eigen and S4. R package version, 1.
 • Belsky A. J. 1992. Effects of grazing, competition, disturbance and fire on species composition and diversity in grassland communities. J. Veg. Sci 3:187-200.
 • Bernis F. 1967. [Iberian migratory birds]. Vol. I, Fascicle 5. Special publication of the Spanish Ornithological Sodety. Madrid.
 • Bibby C. 2000. Bird census techniques. Elsevier.
 • BirdLife International 2016. Species factsheet: Streptopelia turtur. Downloaded from http://www.birdlife.org on 27/02/2018.
 • Blondel J., Aronson J. 1995. Biodiversity and ecosystem function in the Mediterranean basin: Human and non-human determinants. In: Davis G. W., Richardson D. M. (eds). Mediterranean-Type Ecosystems. The Function of Biodiversity. Ecological Studies 109. Springer-Verlag, Berlin, pp. 43-119.
 • Bollinger E. K., Gavin T. A. 1989. The effects of site quality on breeding-site fidelity in Bobolinks. Auk 106: 584-594.
 • Borralho R., Rito A., Rego F., Simoes H., Pinto P. V. 1998. Summer distribution of Red-legged Partridges Alectoris rufa in relation to water availability on Mediterranean farmland. Ibis 140: 620-625.
 • Boutin J. M., Lutz M. 2007. Management Plan for Turtle dove (Streptopelia turtur) 2007-2009. European Commission. Luxembourg.
 • Browne S. J., Aebischer N. J. 2003. Habitat use, foraging ecology and diet of Turtle Doves Streptopelia turtur in Britain. Ibis 145: 572-582.
 • Browne S. J., & Aebischer N. J. 2005. Studies of West Palearctic birds: turtle dove. British Birds 98: 58-72.
 • Burfield I, van Bommel F. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, Cambridge.
 • Burnham K. P., Anderson D. R. 2002. Information and likelihood theory: a basis for model selection and inference. Model selection and multimodel inference: a practical information-theoretic approach, pp. 49-97.
 • Butler S. J., Boccaccio L., Gregory R. D., Voříšek P., Norris K. 2010. Quantifying the impact of land-use change to European farmland bird populations. Agr. Ecosys. Environ. 137: 348-357.
 • Calladine J., Buner F., Aebischer N. J. 1999. Temporal variations in the singing activity and the detection of Turtle Doves Streptopelia turtur: implications for surveys. Bird Study 46: 74-80.
 • Carrascal L. M. Palomino D. 2008. [Spanish common birds. Population between 2004-2006]. SEO/BirdLife. Madrid.
 • Cervera T., Pino J., Marull J., Padró R., Tello E. 2016. Understanding the long-term dynamics of forest transition: From deforestation to afforestation in a Mediterranean landscape (Catalonia, 1868-2005). Land Use Policy 80: 318-331.
 • Chamberlain D. E., Fuller R. J., Bunce R. G. H., Duckworth J. C., Shrubb M. 2000. Changes in the abundance of farmland birds in relation to the timing of agricultural intensification in England and Wales. J. Appl. Ecol. 37: 771-788.
 • Chevan, A., Sutherland M. 1991. Hierarchical partitioning. Am. Stat. 45: 90-96.
 • Coe S. J., Rotenberry J. T. 2003. Water availability affects clutch size in a desert sparrow. Ecology 84: 3240-3249.
 • Cramp S. 1985. The Birds of the Western Palearctic. Vol. FV. Oxford: Oxford University Press, pp. 353-363.
 • Crawley M. J. 2012. Statistics: An Introduction using R. Chichester. Wiley.
 • De Buruaga M. S., Onrubia A., Fernández-García J. M., Campos M. Á., Canales F., Unamuno J. M. 2013. Breeding habitat use and conservation status of the turtle dove Streptopelia turtur in Northern Spain. Ardeola 59: 291-300.
 • De la Montana E., Rey-Benayas J. M., Carrascal L. M. 2006. Response of bird communities to silvicultural thinning of Mediterranean maquis. J. Appl. Ecol. 43: 651-659.
 • Dias S., Fontoura A. P 1996. [Summer diet of Turle Dove (Streptopelia turtur) in Southern Portugal]. Revista Forestal 9: 227-241.
 • Dias S., Moreira F., Beja P., Carvalho M., Gordinho L., Reino L., Rego F. 2013. Landscape effects on large scale abundance patterns of turtle doves Streptopelia turtur in Portugal. Eur. J. Wildl Res. 59: 531-541.
 • Díaz-Femández S., Arroyo B., Casas F., Martinez-Haro M., Viñuela J. 2013. Effect of game management on wild red-legged partridge abundance. PLoS one 8: e66671.
 • Díaz M. 1990. Interspecific patterns of seed selection among granivorous passerines: effects of seed size, seed nutritive value and bird morphology. Ibis 132: 467-476.
 • DiMiceli J. K., Stouffer P. C., Johnson E. I., Leonardi C., Moser E. B. 2007. Seed preferences of wintering Henslow's Sparrows. Condor 109: 595-604.
 • Dobson A. 2002. An introduction to Generalized Linear Models. Chapman & Hall, London.
 • Donald P. F., Fuller R. J., Evans A. D., Gough S. J. 1998. Effects of forest management and grazing on breeding bird communities in plantations of broadleaved and coniferous trees in western England. Biol. Conserv. 85: 183-197.
 • Dunn J. C., Morris A. J. 2012. Which features of UK farmland are important in retaining territories of the rapidly declining Turtle Dove Streptopelia turtur? Bird Study 59: 394-402.
 • Dunn J. C., Morris A. J., Grice P. V. 2015. Testing bespoke management of foraging habitat for European turtle doves Streptopelia turtur. J. Nat. Conserv. 25: 23-34.
 • Dunn J. C., Morris A. J., Grice P. V. 2016. Post-fledging habitat selection in a rapidly declining farmland bird, the European Turtle Dove Streptopelia turtur. Bird Conserv Int.: 1-13.
 • Dunning J. B., Danielson B. J., Pulliam H. R. 1992. Ecological processes that affect populations in complex landscapes. Oikos 65: 169-175.
 • Eraud C., Rivière M., Lormée H., Fox J. W., Ducamp J. J., Boutin J. M. 2013. Migration routes and staging areas of trans-Saharan Turtle Doves appraised from light-level geolocators. PloS one 8: e59396.
 • Fabrizio S., Newton I.2003. Occupancy as a measure of territory quality. Journal of Animal Ecology 72: 857-865.
 • Franke A. C., Lotz L. A. P., Van Der Burg W. J., Van Overbeek L. 2009. The role of arable weed seeds for agroecosystem functioning. Weed Research 49:131-141.
 • Fontoura P., Dias S. 1996. Productivity of a turtle dove (Streptopelia turtur) population in the Northwest of Portugal. In: Botev N (ed.). The game and the man. Proceedings of the XXII Congress of the IUGB, Sofia, Bulgaria, pp. 1-6.
 • García-Ruiz J. M., Lasanta T., Ruiz-Flano P., Ortigosa L., White S., González C., Martí C. 1996. Land-use changes and sustainable development in mountain areas: a case study in the Spanish Pyrenees. Landscape Ecol. 11: 267-277.
 • García-Ruiz J. M., Lana-Renault N. 2011. Hydrological and erosive consequences of farmland abandonment in Europe, with spedal reference to the Mediterranean region - A review. Agr. Ecosys. Environ. 140: 317-338.
 • Gil-Tena A., Brotons L., Saura S. 2009. Mediterranean forest dynamics and forest bird distribution changes in the late 20th century. Global Change Biol. 15: 474-485.
 • Gómez-Manzaneque F., Martinez Garcia F., Morla C., Roig S. 2011. [The herbaceous communities of Lugar Nuevo and Selladores-Contadores (Andújar, Jaén): types, quality and spatial distribution[. In: [Pastures, cultural landscapes between tradition and new paradigms of S-XXI]. Spanish sodety for the study of pastures.
 • Gutiérrez-Galán A., Alonso C. 2016. European Turtle Dove Streptopelia turtur diet composition in Southern Spain. The role of wild seeds in Mediterranean forest areas. Bird Study 63: 490-499.
 • Heikkinen R. K., Luoto M., Virkkala R., Rainio K. 2004. Effects of habitat cover, landscape structure and spatial variables on the abundance of birds in an agricultural-forest mosaic. J. Appl. Ecol. 41: 824-835.
 • Hirzel A., Guisan A. 2002. Which is the optimal sampling strategy for habitat suitability modelling. Ecol. Model. 157: 331-341.
 • James C. D., Landsberg J., Morton S. R. 1999. Provision of watering points in the Australian arid zone: a review of effects on biota. J. Arid Environ. 41: 87-121.
 • Jimenez R., Hodar J. A., Camacho I.1994. [Summer diet of the turtle dove (Streptopelia turtur) in the south of Spain]. Gibier Faune Sauvage 9:119-126.
 • Junta de Andalucía. 2017. [Digital ortho-photography of Andalucía]. Consejería de Medio Ambiente у Ordenación del Territorio.
 • Junta de Andalucía 2018. [Forest Management Plan of Lugar Nuevo and Selladores Contadero (Revision)]. Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Ministerio para la Transición Ecológica.
 • Kafi F., Hanane S., Bensouilah T., Zeraoula A., Brahmia H., Houhamdi M. 2015. [Key factors of Turtle Dove breeding success (Streptopelia turtur) in a North-African farmland area]. Revue d'Écologie (Terre Vie) 70: 271-279.
 • Krausman P. R., Rosenstock S. S., Cain J. W. 2006. Developed waters for wildlife: science, perception, values, and controversy. Wildl. Soc. Bull. 34: 563-569.
 • Lacasa V. R. G., García-Abad C. S., Martin R. P., Rodríguez D. J. B., Garrido J. A. P., de La Varga M. E. A. 2010. Small game water troughs in a Spanish agrarian pseudo steppe: visits and water site choice by wild fauna. Eur. J. Wildl. Res. 56: 591-599.
 • Landsberg J., James C, Morton S., Hobbs T., Stol J., Drew A., Tongway H. 1997. The effects of artificial sources of water on rangeland biodiversity, final report to the Biodiversity Convention and Strategy Section of the Biodiversity Group, Environment Australia (unpublished report, CSIRO, Canberra).
 • López-Sánchez A., San Miguel A., López-Carrasco C., Huntsinger L., Roig S. 2016a. The important role of scattered trees on the herbaceous diversity of a grazed Mediterranean dehesa. Acta Oecol. 76: 31-38.
 • López-Sánchez A., San Miguel A., Dirzo R., Roig S. 2016b. Scattered trees and livestock grazing as keystones organisms for sustainable use and conservation of Mediterranean dehesas. J. Nat. Conserv. 33: 58-67.
 • McCollin D. 1998. Forest edges and habitat selection in birds: a functional approach. Ecography 21: 247-260.
 • MacDonald D., Crabtree J. R., Wiesinger G., Dax T., Stamou N., Fleury P., Gibon A. 2000. Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: environmental consequences and policy response. J. Environ. Manage. 59: 47-69.
 • Manzaneque F. G., Juaristi С. M., Molina J. R., Carrera T. 2002. [Vegetation catalogue of Lugar Nuevo (Jaén, Spain)]. Monografías del Jardín Botánico de Córdoba 10: 1-35.
 • Marshall E. J. P., Brown V. K., Boatman N. D., Lutman P. J. W., Squire G. R., Ward L. K. 2003. The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields. Weed research 43: 77-89.
 • Milly P. C., Dunne K. A., Vecchia A. V. 2005. Global pattern of trends in streamflow and water availability in a changing climate. Nature 438: 347.
 • Montoya J. M., Mesón M. 2002. [Migratory birds management: Turtle Dove (Streptopelia turtur 1.) in Spain]. Fundación Conde del Valle Salazar. Edit. Mundiprensa.
 • Murton R. K., Isaacson A. J., Westwood N. J. 1963. The food and growth of nestling wood-pigeons in relation to the breeding season. Proc. Zool. Soc. London 141: 747-781.
 • Murton R. K., Westwood N. J., Isaacson A. J. 1964. The feeding habits of the Woodpigeon Columba palumbus, Stock Dove C. oenas and Turtle Dove Streptopelia turtur. Ibis 106: 174-188.
 • Nagy L. R., Holmes R. T. 2005. Food limits annual fecundity of a migratory songbird: an experimental study. Ecology 86: 675-681.
 • Newton I.1998. Population limitation in birds. Academic Press. Boston.
 • Noy-Meir I., Gutman M., Kaplan, Y. 1989. Responses of Mediterranean grassland plants to grazing and protection. J. Ecol. 77: 290-310.
 • Noy-Meir I. 1998. Effects of grazing on Mediterranean grasslands: the community level. In: Papanastasis V. P., Peter D. (eds). Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean ecosystems. Official Publications of the European Communities, Luxemburg, pp. 27-39.
 • Nugent G., McShea W. J., Parkes J., Woodley S., Waithaka J., Moro J., Smith-Flueck J. M. 2011. Policies and management of overabundant deer (native or exotic) in protected areas. Animal Prod. Sci. 51: 384-389.
 • Ortuño F., De la Peña J. 1979. [National hunting reserves Lugar Nuevo у Selladores-Contadero]. Reserves у Cotos Nacionales 4:126-155.
 • Osem Y., Perevolotsky A., Kigel J. 2002. Grazing effect on diversity of annual plant communities in a semi-arid rangeland: interactions with small-scale spatial and temporal variation in primary productivity. J. Ecol. 90: 936-946.
 • Peco B., Espigares T., Levassor C. 1998. Trends and fluctuations in species abundance and richness in Mediterranean annual pastures. Appl. Veget. Sci. 1: 21-28.
 • Peco B., de Pablos I., Traba J., Levassor, C. 2005. The effect of grazing abandonment on species composition and functional traits: the case of dehesa grasslands. Basic Appl. Ecol. 6: 175-183.
 • Peiró V. 1990. [The breeding of Turtle Dove (Streptopelia turtur, L.) in Madrid]. Mediterránea: serie de estudios biológicos 12: 89-95.
 • Perkins A. J., Anderson G., Wilson J. D. 2007. Seed food preferences of granivorous farmland passerines. Bird Study 54: 46-53.
 • Poyatos R., Latron J., Llorens P. 2003. Land use and land cover change after agricultural abandonment: the case of a Mediterranean mountain area (Catalan Pre-Pyrenees). Mountain Research and Development 23: 362-368.
 • R Core Team 2016. R: A language and environment for statisticalcomputing. R 700 Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 • Rivas-Martínez S., Fernández-González F., Loidi J., Lousă M., Penas A. 2001. Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association level. Itinera Geobotanica 14: 5-341.
 • Robinson R. A., Wilson J. D., Crick H. Q. 2001. The importance of arable habitat for farmland birds in grassland landscapes. J. Appl. Ecol. 38: 1059-1069.
 • Rocha G., Hidalgo S. 2002. [The Turtle Dove Streptopelia turtur. Evaluation of factors affecting its population status]. Universidad de Extremadura.
 • Rocha G., Quillfeldt P. 2015. Effect of supplementary food on age ratios of European turtle doves (Streptopelia turtur L.). Anim. Biodiv. Conserv. 38: 11-21.
 • Rudel T. K., Coomes O. T., Moran E., Achard F., Angelsen A., Xu J., Lambin E. 2005. Forest transitions: towards a global understanding of land use change. Global Environ. Change 15: 23-31.
 • San Miguel A. 2001. [Spanish natural pastures]. Mundi Prensa S.A. 329 p.
 • Santana J., Porto M., Gordinho L., Reino L., Beja P. 2012. Longterm responses of Mediterranean birds to forest fuel management. J. Appl. Ecol. 49: 632-643.
 • Schneider N. A., Griesser M. 2009. Influence and value of different water regimes on avian species richness in arid inland Australia. Biodiv. Conserv. 18: 457-471.
 • SEO/BirdLife 2013. [Results of common birds monitory program between 1996-2013]. SEO/BirdLife. Madrid.
 • Sirami C., Brotons L., Burfield I., Fonderflick J., Martin J. L. 2008. Is land abandonment having an impact on biodiversity? A meta-analytical approach to bird distribution changes in the north-western Mediterranean. Biol. Conserv. 141: 450-459.
 • Sternberg M., Gutman M., Perevolotsky A., Ungar E. D., Kigel J. 2000. Vegetation response to grazing management in a Mediterranean herbaceous community: a functional group approach. J. Appl. Ecol. 37: 224-237.
 • Vickery J. A., Bradbury R. B., Henderson I. G., Eaton M. A., Grice P. V. 2004. The role of agri-environment schemes and farm management practices in reversing the decline of farmland birds in England. Biol. Conserv. 119:19-39.
 • Vicente J., Höfle U., Garrido J. M., Acevedo P., Juste R., Barral M., Gortazar C. 2007. Risk factors associated with the prevalence of tuberculosis-like lesions in fenced wild boar and red deer in south central Spain. Vet. Res. 38: 451-464.
 • Voříšek P., Jiguet F., van Strien A., Škorpilová J., Klvaňová A., Gregory, R. D. 2010. Trends in abundance and biomass of widespread European farmland birds: how much have we lost? In: Lowland Farmland Birds III. BOU Proceedings, British Ornithologists' Union, Tring, pp. 1-24.
 • Walsh C., Mac Nally R. 2013. The hier, part package: hierarchical partitioning. R package version 1.0-4.
 • Wilson J. D. 2001. Weeds as a food source for farmland birds: what, where and how many should we leave? In: Proceedings 2001 The Brighton Crop Protection Conference — Weeds, Brighton, UK.
 • Zulueta J., Allué J. L. 1984. [Forest pastures. Problems and expectations in its research]. In: INIA (Ed.). I Asamblea Nacional de Investigación Forestal. Vol. 3, INIA, Madrid, pp.: 817-875.
 • Zuur A. F., Leno E. N., Walker N. J., Saveliev A. A., Smith, G.M. 2009. Mixed effects modelling for nested data, In: Mixed effects models and extensions in ecology with R. Springer, pp. 101-142.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00b4b494-cfb0-4004-be84-f7c7e3b0ccf7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.