PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 | 08 |

Tytuł artykułu

Określanie wartości odżywczej do celów etykietowania żywności

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Determination of the nutritive value for the purposes of food labelling

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Od 13 grudnia 2016 r. podawanie informacji o wartości odżywczej w etykietowaniu żywności będzie obowiązkowe. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, określenie wartości odżywczej środków spożywczych można wykonać opierając się na analizie żywności, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników lub obliczeniu na podstawie ogólnodostępnych i zaakceptowanych danych. Wybór metody zależy od rodzaju produktu spożywczego, jego składu oraz warunków procesu technologicznego.
EN
From 13 December 2016, the presentation of nutritive value in food labelling will be mandatory. In accordance with the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, determination of the nutritive value of products, can be performed on the basis of the analysis of food products, of the calculation based on the known or actual average values of the ingredients used, or of the calculation based upon generally established and approved data. The choice of method depends on the type of food product, its composition and the conditions of technological process.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

70

Numer

08

Opis fizyczny

s.52-55,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Samodzielna Pracownia Wartości Odżywczej Żywności, Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Bergström L. 1994. „Nutrient losses and gains in the preparation of foods” Report 32/94, National Food Administration, Sweden.
 • [2] Bognár A., J. Piekarski. 2000. „Guidelines for recipe information and calculation of nutrient composition of prepared foods (dishes)”. Journal of Food Composition and Analysis 13: 391-410.
 • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. L115 z 27.4.2012, S.1).
 • [4] frida.fooddata.dk.
 • [5] Hulumb G., R. Cutrufelli, L. Lemar, M. Stup. 2002. „Improving nutrient composition data in the national databank by applying cooking yield data and nutrient retention factors to recipe calculations”. US Nutrient Databank Conference 26th, Louisiana, USA. http:// www.nal.usda.gov./fnic/foodcomp/conf/.
 • [6] Kunachowicz H., I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow. 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • [7] Kunachowicz H., I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow. 2011 Jem zdrowo. Węglowodany, indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • [8] Kunachowicz H., B. Przygoda. 2010. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. W Praktyczny podręcznik dietetyki, 51-56. Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
 • [9] Przygoda B., K. Iwanow, I. Nadolna, H. Kunachowicz, A. Wojtasik. 2015. Charakterystyka wartości odżywczej produktów bezglutenowych. W Dieta bezglutenowa co wybrać? Wyd. II, 99-169. Wydawnictwo Lekarskie PZWL w Warszawie.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014, poz. 494, z póżn. zm.).
 • [11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304z 22.11.2011, str. 18-63, z późn. zm.).
 • [12] www.afssa.fr.
 • [13] www.fineli.fi.
 • [14] www.food.gov.uk.
 • [15] www.livsmedelsverket.se.
 • [16] www.nal.usda.gov.
 • [17] www.nutridatabaze.cz.
 • [18] www.sfk.online.
 • [19] www.tka.nutridata.ee.
 • [20] www.turkomp.gov.tr.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00a6498b-c424-4dbc-b224-e33bfb5cd6b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.