PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |

Tytuł artykułu

Effect of soil cultivation and intercrop plant growing upon weed infestation of spanish salsify (Scorzonera hispanica L.)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ systemu uprawy roli i roślin międzyplonowych na zachwaszczenie skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The quantity of weeds depends on biotopic factors, on the supply of seeds in the soil and agrotechincal procedures, which stimulate or inhibit weed germination and development. Intercrop plants applied in contemporary systems, modifying the soil environment, also influence the weed infestation of crops. The aim of conducted studies was to determine the effect of intercrop plant application and kind of ploughing upon the state and degree of Spanish salsify weed infestation. In the field experiment with growing Spanish salsify (Scorzonera hispanica L.) the following intercrop plants were applied: common vetch (Vicia sativa L.), tansy phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.), oat (Avena sativa L.), as well as differentiated soil tillage: conventional plough cultivation with pre-winter mouldboard ploughing without intercrop; intercrop plant sowing plus deep pre-winter ploughing; intercrop plant sowing plus spring ploughing. In Spanish salsify weed infestation jointly 37 taxons of weeds were determined, among which the most numerously occurred: Chenopodium album L., Senecio vulgaris L., Capsella bursa-pastoris (L.) Med., Lamium amplexicaule L., Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake and Urtica urens L. The numerical force of primary and secondary Spanish salsify weed infestation after pre-winter and spring ploughing was similar. Intercrop plants significantly limited the primary and secondary weed infestation of this plant. The smallest quantities of weeds grew in objects where oat was the intercrop plant, and the largest – in cultivation without intercrops. Intercrop plants limited the occurrence of Senecio vulgaris and Capsella bursa-pastoris in primary weed infestation, and oats intercrop also limited the occurrence of Lamium amplexicaule and Senecio vulgaris in secondary weed infestation of Spanish salsify.
PL
Wielkość zachwaszczenia zależy od czynników siedliskowych, od glebowego zapasu nasion oraz od zabiegów agrotechnicznych, które stymulują lub hamują kiełkowanie i rozwój chwastów. Stosowane we współczesnych systemach uprawy rośliny międzyplonowe modyfikując środowisko glebowe, oddziałują również na zachwaszczenie upraw. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu stosowania roślin międzyplonowych oraz rodzaju orki na stan i stopień zachwaszczenia skorzonery. W doświadczeniu polowym z uprawą skorzonery (Scorzonera hispanica L.) zastosowano rośliny międzyplonowe: wyka siewna (Vicia sativa L.), facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.), owies siewny (Avena sativa L.), oraz zróżnicowaną uprawę roli: tradycyjna uprawa płużna z orką przedzimową bez roślin międzyplonowych; siew roślin międzyplonowych + głęboka orka przedzimowa; siew roślin międzyplonowych + orka wiosenna. W zachwaszczeniu skorzonery oznaczono łącznie 37 taksonów chwastów, wśród których najliczniej występowały Chenopodium album L., Senecio vulgaris L., Capsella bursa-pastoris (L.) Med., Lamium amplexicaule L., Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake and Urtica urens L. Liczebność zachwaszczenia pierwotnego i wtórnego skorzonery po orce przedzimowej i wiosennej była zbliżona. Rośliny międzyplonowe istotnie ograniczyły zachwaszczenie pierwotne i wtórne skorzonery. Najmniej chwastów rosło w obiektach, w których rośliną międzyplonową był owies, a najwięcej w uprawie bez międzyplonów. Rośliny międzyplonowe ograniczyły występowanie Senecio vulgaris i Capsella bursa-pastoris w zachwaszczeniu pierwotnym, a międzyplon z owsa także występowanie Lamium amplexicaule i Senecio vulgaris w zachwaszczeniu wtórnym skorzonery.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

2

Opis fizyczny

p.153-166,ref.

Twórcy

 • Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Batish D.R., Singh H.P., Kohli R.K, Kaur S., 2001. Crop Allelopathy and Its Role in Ecological Agriculture. J. Crop Prod., 4, 2, 121-161.
 • Błażewicz-Woźniak M., 2004. Primary weed infestation of carrot in conservation tillage. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 3 (1), 165-174.
 • Błażewicz-Woźniak M., Kęsik T., Konopiński M., 2006. Influence of conservation tillage on weed infestation of onion. Acta Agrophys., 2006, 7(4), 839-949.
 • Błażewicz-Woźniak M., Kęsik T., Wach D., Konopiński M., 2008. The influence of conservation tillage on the mineral elements content in soil and chemical composition of onion. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(2), 61-72.
 • Błażewicz-Woźniak M., Konopiński M., 2009. The influence of intercrop plants and the date of their ploughing-in on weed infestation of root chicory Cichorium intybus L. var. sativum (Bisch.) Janch. Acta Agrobot. 62(1), 137-146.
 • Dobrzański A., Adamczewski K., 2006. Progress in mechanical methods of weed management in integrated and organic farming systems. Progress in Plant Prot., 46, 1, 11-18.
 • Duer I., 1985. Wpływ sposobu uprawy pożniwnej na wschody chwastów i plony zbóż w zmianowaniach zbożowych. Pam. Puł. 86, 131-145.
 • Fay P. K., Duke W. B., 1977. An Assessment of Allelopathic Potential in Avena Germ Plasm. Weed Sci., 25, 3, 224-228.
 • Feledyn-Szewczyk B., Duer I., 2007. Similarity between soil seed bank and current weed flora in winter wheat cultivated in different crop production systems. Annales UMCS, Agricultura, sec. E, 62(2), 157-167.
 • Franczuk J., Kosterna E., Zaniewicz-Bajkowska A., 2010. Weed-control effects on different types of cover-crop mulches. Acta Agric. Scand., Section B - Plant Soil Sci., 1651-1913, 60, 5, 472-479.
 • Hruszka M., Brzozowska I., 2008. Effectiveness of proecological and chemical methods of regulating weed infestation in crop rotation. Acta Agrophys., 12(2), 347-355.
 • Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 1994. Wpływ uproszczeń stosowanych w przedzimowej i wiosennej uprawie roli na zachwaszczenie roślin warzywnych. Annales UMCS, EEE, Horticultura 2, 23, 183-194.
 • Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 2000. Weed infestation and yield of onion and carrot under no-tillage cultivation using four cover crops. Ann. AFPP, Dijon - France, 437-444.
 • Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 2006. Influence of plant mulch and pre-winter soil tillage on physical properties of soil, emergence and yielding of onion. IX ESA Congress 4-7 September 2006, Warszawa, Poland. Bibl. Fragm. Agronom., 11/II, 545-546.
 • Khanh T.D., Chung M.I., Xuan T.D., Tawata S., 2005. The Exploitation of Crop Allelopathy in Sustainable Agricultural Production. J. Agronom. Crop Sci., 191, 3, 172-184.
 • Lanini W.T., Orloff S.B., Bendixen W.E., Canevari W.M., Schmierer J.L., Vargas R.N., 1999. Influence of oat (Avena sativa) interseeding on weed supression in the final year of an alfalfa (Medicago sativa). Stand. Weed Technol., 13, 399-403.
 • Lazauskas P., Pilipavicius V., 2004. Weed control in organic agriculture by the two layer plough. J. Plant Dis. Prot., 19, 573-580.
 • Ngouajio M., McGiffen M.E. Jr., Hutchinson C.M., 2003. Effect of cover crop and management system on weed populations in lettuce. Crop Prot. 22, 57-64.
 • Riemens M.M., Scheepens P.C., Weide van der R.Y., 2004. Dormancy, germination and emergence of weed seeds, with emphasis on the influence of light. Plant Res. Intern. B.V., Wageningen, 302, 46 ss.
 • Santon C.J., Shrestha A., Knezevic S.Z., Roy Roy R.C., Ball-Coelho B.R., 2000. Influence of tillage type on vertical weed seedbank distribution in a sandy soil. Can. J. Plant Sci. 80, 2, 455-457.
 • Wojciechowski W., Sowiński J., 2007. The effect of field management on weed seed bank in the soil]. Annales UMCS, E, Agricultura, 62(2), 33-39.
 • Woźniak A., 2005. Importance of underplant crop and farmyard as manures on the yield and weed infestation in a monoculture of spring wheat. Annales UMCS, E, Agricultura 60, 33-40.
 • Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M., 2009. The influence of soil tillage systems and weed control methods on weed infestation of potato (Solanum tuberosum l.). Acta Agrobot. 62 (2), 231-240.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-009fc222-f53c-4c47-9278-bae48f3a2a19
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.