PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 565 |

Tytuł artykułu

Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) yield under limited phosphorus or potassium fertilization and the method of nitrogen supply

Warianty tytułu

PL
Plonowanie kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata) w warunkach ograniczonego nawożenia fosforem lub potasem oraz sposobu aplikacji azotu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study was to estimate the impact of fertilization with phosphorus and potassium as well as different ways of nitrogen application on the yield and leaf greenness index of cocksfoot under laboratory conditions. The pot study was conducted in 2005 in a phytotron. Plastic pots were tilled with soil material obtained from arable fields and then the seeds of cocksfoot were sown. Two experimental factors consisted of 16 objects in four replications. The investigation included the following variants: the type of component supplied in the preplant fertilization (0, P, K, PK), and the way of nitrogen delivery in the top dressing fertilization (0, a solid form of fertilizer, liquid form of fertilizer supplied to the soil, liquid form of fertilizer used on the leaves). Green yield of three consecutive regrowths was determined. Additionally the readings of the leaf greenness index (SPAD) were done after the initial foliar fertilization and 5 days after the preplant fertilization. It was found that the reduced fertilization with phosphorus or potassium had no significant effect on the yield of cocksfoot, but it clearly affected the value of the SPAD index. Higher values of this index were observed in the first regrowth of cocksfoot and from the tested fertilizing variants the the pre-plant fertilization with phosphorus or potassium had a positive impact on that index as well as the solid or liquid form of nitrogen applied to the soil.
PL
Oceniono wpływ nawożenia fosforem lub potasem oraz różnych sposobów podania azotu na plon i wskaźnik zieloności liścia kupkówki pospolitej w warunkach laboratoryjnych. Badania wazonowe prowadzono w 2005 roku w fitotronie. Plastikowe wazony napełniono materiałem glebowym pochodzącym z pola ornego i wysiano nasiona kupkówki pospolitej. Dwuczynnikowy eksperyment obejmował 16 obiektów w czterech powtórzeniach. Badania obejmowały następujące warianty: rodzaj wniesionego składnika w nawożeniu przedsiewnym (0; P; K; PK) oraz sposób podania azotu w nawożeniu pogłównym (0, forma stała nawozu, forma płynna nawozu podana na glebę, forma płynna nawozu podana na liść). Określono plon zielonej masy trzech kolejnych odrostów oraz przed nawożeniem pogłównym i 5 dni po tym nawożeniu dokonano odczytów wskaźnika zieloności liścia (SPAD). Stwierdzono, że ograniczone nawożenie fosforem lub potasem nie miało istotnego wpływu na plonowanie kupkówki pospolitej, ale wyraźnie oddziaływało na wartość wskaźnika SPAD. Wyższe wartości omawianego wskaźnika zaobserwowano w pierwszym odroście kupkówki pospolitej, a z testowanych wariantów nawozowych pozytywnie na tą wielkość oddziaływało nawożenie przedsiewne fosforem lub potasem oraz stałą i płynną (na glebę) formą azotu.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

565

Opis fizyczny

p.109-117,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Agronomy, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Institute of Agronomy, University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Institute of Agronomy, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Agricultural Chemistry Department, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
autor
 • Agricultural Chemistry Department, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Benedycki S. 1991. Optymalizacja nawożenia azotowego mieszanek motylkowo-trawiastych na użytkach przemiennych. Acta. Acad. Agricul. Tech. Olst. Agricultura 52: 1 - 57.
 • Blackmer T. M., Schepers J. S. 1995. Use of chlorophyll meter to monitor nitrogen status and schedule fertigation for corn. J. Prod. Agric. 8: 56 - 60.
 • Ciepiela A. G. 2004. Reakcja wybranych gatunków traw na nawożenia azotem stosowanym w roztworze mocznika i w saletrze amonowej. Wyd. AP Siedlce Rozprawy: 76 pp.
 • Curyło T. 1991. Oddziaływanie wieloletniego jednostronnego nawożenia azotowego na plonowanie i skład chemiczny runi łąkowej. Zesz. Nauk. AR Kraków 34: 157 - 164.
 • Czuba R. 1993. Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. I. Reakcja roślin a dolistne stosowanie azotu. Rocz. Glebozn. TXL IV: 69 - 78.
 • Filipek T. 2005. Dynamika antropogenicznych przyczyn zakwaszenia gleb w Polsce w ostatnich 30 latach. Nawozy i Nawożenie 2: 67 - 77.
 • Fotyma E., Bezdusznika D. 2000. Ocena stanu odżywienia zbóż ozimych azotem na podstawie pomiaru indeksu zieloności liścia. Fragm. Agron. 17(4): 29 - 44.
 • Gaborcik N. 1997. Chlorophyll and grassland - some recent aspects. Materiały Seminaryjne IMUZ 38: 87 - 93.
 • Grzebisz W. 1996. Efektywność i optymalizacja nawożenia, w: Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Wyd. Zakłady Chemiczne Police: 201 - 244.
 • Jankowski K., Nowak M. 2001. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu stosowanych dolistnie i doglebowo na wysokość plonowania łąki oraz zawartość składników organicznych. Pam. Puławski 125: 97 - 102.
 • Jodełka J., Jankowski K., Ciepiela G.A. 2003. Ocena stosowania azotu dolistnie w systemie nawożenia łąki trwałej. Acta Agroph. 85: 339 - 345.
 • Kochanowska-Bukowska Z. 1991. Ocena odmian kupkówki pospolitej na podstawie plonowania i wskaźników ulistnienia roślin. Biul. Oceny Odm. 23: 55 - 63.
 • Machul M. 2001. Ocena stanu odżywienia roślin azotem z zastosowaniem testów roślinnych. Post. Nauk Roln. 3: 71 - 83.
 • Olszewska M, Grzegorczyk S., Bałuch-Małecka A. 2008. Effect of phosphorus deficiency on gas exchange parameters, leaf greenness (SPAD) and yield of perennial lyegrass (Lolium perenne L.) and orchard grass (Dactylis glomerata L.). J. Elements. 13(1): 91 - 99.
 • Olszewska M. 2004. Wpływ stresu wodnego na parametry wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) oraz plonowanie wybranych odmian życicy trwałej i kupkówki pospolitej i uprawianych na glebie mineralnej. Łąkarstwo w Polsce 7: 169 - 178.
 • Olszewska M. 2006a. Wpływ nawożenia azotem na przebieg procesów fizjologicznych, indeks zieloności liści oraz plonowanie kupkówki pospolitej i życicy trwalej. Łąkarstwo w Polsce 9: 151 - 160.
 • Olszewska M. 2006b. Wpływ niedoboru potasu na wskaźniki wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) oraz plonowanie życicy trwałej i kupkówki pospolitej. J. Elemental. 11(4): 467 - 475.
 • Rogalski M. 1993. Efektywność dolistnego dokarmiania pszenicy roztworem mocznika. Fragm. Agronom. 1: 8 - 13.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-009b7f08-74ea-4252-84e2-66bf00b04013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.