PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | 1 |

Tytuł artykułu

Zieleń na elewacjach – problem czy korzyść dla budynku?

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Greenery on facades – a problem or a benefit for buildings?

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Zieleń na elewacjach, mimo coraz większej popularności, wciąż budzi wiele wątpliwości odnośnie jej wpływu na ściany budynku. Czy rośliny pokrywające elewacje to rosnący problem, czy wsparcie zabudowy przez naturę? Niniejszy artykuł przedstawia i analizuje korzyści i problemy wynikające z połączenia architektury z naturą oraz ocenia konsekwencje jej zastosowania dla budynku. W rozważaniach uwzględniono stosowane powszechnie sposoby integracji roślin z elewacjami (system bezpośredni, pośredni i system żyjącej ściany), które przeanalizowano pod kątem dwóch rodzajów zachodzącego oddziaływania: fizycznego oraz chemicznego. Przegląd wskazał na liczne korzyści dla budynku wynikające z zastosowania zieleni, w tym ograniczenie strat ciepła, zwiększoną trwałość obudowy czy zmniejszenie naprężeń termicznych w przegrodzie pionowej. Mimo potencjalnych problemów wynikających głównie z erozyjnego działania roślin pnących porastających mury oraz ryzyka zawilgocenia osłoniętych elementów, zieleń stanowi wartość dodaną dla budynku.
EN
Greenery on elevations, despite it’s growing popularity, still raises many doubts about the consequences of it’s impact on the walls. Are the plants covering the façade a growing problem or a support for building through nature? This article presents and analyzes the benefits as well as problems resulting from the combination of architecture with nature and assesses the consequence of it’s application for the building. The considerations refer to commonly used methods of plant integration with elevations (direct system, indirect system and Living Walls System), which were analyzed in terms of two types of impact: physical and chemical. The review indicated numerous benefits for the building resulting from the use of greenery including: minimized heat loss, increased durability of the elevations or lowering heat stresses in vertical partition. Inspite of potential problems resulting mainly from the erosive action of climbing plants growing on the walls and the risk of moistening sheltered elements, greenery is an added value to the building.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

1

Opis fizyczny

s.119-132,fot.,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock

Bibliografia

 • Azkorra, Z., Pérez, G., Coma, J., Cabeza, L. F., Bures, S., Álvaro, J. E., Erkoreka, A. i Urrestarazu, M. (2015). Evaluation of green walls as passive acoustic insulation system for buildings. Applied Acoustic, 89, 46–56. doi: 10.1016/j.apacoust.2014.09.010
 • Barnaś, K. (2011). Elewacje zielone – nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie. Czasopismo Techniczne. Architektura, 108 (2-A/2), 7–13. Pobrano z lokalizacji: http://suw.biblos.pk.edu.pl/search&query=barnaś&termId=1,2,79&order=3,1 (dostęp 10.04.2018).
 • Bartnicka, M. i Ullman, I. (2009). Wykorzystać wszystkie atuty zieleni. Architecturae Et Artibus, 1 (2), 17–22. Pobrano z lokalizacji: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0043-0003 (dostęp 28.02.2018).
 • Borowski, J. (1996). Pnącza w warunkach miejskich. Pobrano z lokalizacji: www.zszp.pl/pliki/ZWKpnaczaWK.pdf (dostęp 13.06.2018).
 • Celadyn, W. (1992). Architektura a systemy roślinne. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Cuce, E. (2017). Thermal regulation impact of green walls: An experimental and numerical investigation. Applied Energy, 134, 247–254. doi: 0.1016/j.apenergy.2016.09.079
 • Hoelscher, M-T., Nehls, T., Jänicke, B. i Wessolek, G. (2016). Quantifying cooling effects of façade greening: Shading, transpiration and insulation. Energy and Buildings, 114, 283–290. doi: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815300761?via%3Dihub
 • Kowalczyk, A. (2011). Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 2, 66–81. Pobrano z lokalizacji: http://sendzimir.org.pl/images/ZR_2/5_PL.pdf (dostęp 08.05.2018).
 • Manso, M. i Castro-Gomes, J. P. (2015). Green wall systems: A review of their characteristics. Renewable and sustainable Energy Reviews, 41, 863–871. doi: 10.1016/j.rser.2014.07.203
 • Pérez, G., Coma, J., Martorell, I. i Cabeza, L. F. (2014). Vertical Greenery Systems (VGS) for Energy saving in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, 139–165. doi: 10.1016/j.rser.2014.07.055
 • Perini, K. i Rosasco, P. (2013). Cost-benefit analysis for green facades and living wall systems. Building and Environment, 70, 110–121. doi: 10.1016/j.buildenv.2013.08.012
 • Perini, K., Ottelé, M., Fraaij, A. L. A., Haas, E. M. i Raiteri, R. (2011b). Vertical greening systems and the effect on air flow and temperature on the building envelope. Building and Environment, 46, 2287–2294. doi: 10.1016/j.buildenv.2011.05.009
 • Perini, K., Ottelé, M., Haas, E. M. i Raiteri, R. (2011a). Greening the building envelope, facade greening and living wall systems. Open Journal of Ecology, 1 (1), 1–8. doi: 10.4236/oje.2011.11001
 • Safikhani, T., Abdullah, A. M., Ossen, D. R. i Baharvand, M. (2014). Thermal Impacts of Vertical Greenery Systems. Environmental and Climatic Technologies, 14, 5–11. doi: 10.1515/rtuect-2014-0007
 • Sheweka, S. M. i Mohamed, N. M. (2012). Green Facades as a New Sustainable Approach Towards Climate Change. Energy Procedia, 18, 507–520. doi: 10.1016/j.egypro.2012.05.062
 • Skorupski, W. (1984). Wyniki badań nad składem powietrza atmosferycznego na terenach zieleni i ulicach miejskich w Warszawie. W H. B. Szczepanowska (red.), Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (strony 95–108). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sternberg, T., Viles, H. i Cathersides, A. (2011). Evaluating the role of ivy (Hedera helix) in moderating wall surface microclimates and contributing to the bioprotection of historic buildings. Building and Environment, 46 (2), 293–297. doi: 10.1016/j.buildenv.2010.07.017
 • Susorova, I., Angulo, M., Bahrami, P. i Stephens, B. (2013). A model of vegetated exterior facades for evaluation of wall thermal performance. Building and Environment, 67, 1–13. Pobrano z lokalizacji: built-envi.com/publications/susorova_etal_be_2013.pdf (dostęp 11.04.2018).
 • Szczepanowska, H. B. (2012). Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich. Człowiek i Środowisko, 36 (1-2), 25–49.
 • Trzaskowska, E. (2010). Wykorzystanie roślin w projektowaniu architektonicznym (pnącza, ogrody wertykalne). Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN, 110–121. Pobrano z lokalizacji: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch6/Trzaskowska_1.pdf (dostęp 17.04.2018).
 • Zinowiec-Cieplik, K. (2017). Potencjał integracji form roślinnych z architekturą – środowisko i technika. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4 (54), 128–141. Pobrano z: yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-849151b5-c895-436c-a522-c755d05a3262?q=bwmeta1.element.desklight-726a562f-aeb9-4a57-aa5d-f38b0f1a406f;11&qt=CHILDREN-STATELESS (dostęp 29.01.2018).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-009afd51-96a1-4f4d-a057-1b2946c73444
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.