PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 65 | 1 |

Tytuł artykułu

Meteorological factors and airborne Rumex L. pollen concentration in Lublin

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Czynniki meteorologiczne a stężenie pyłku Rumex L. w powietrzu Lublina

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the present study was to analyse the Rumex pollen season dynamics in Lublin in 2001-2010 and to find relationships between season parameters and meteorological conditions. This study was carried out by the volumetric method using a Lanzoni VPPS 2000 trap. The start and end dates of each season were determined based on the 98% method. The effects of meteorological factors on the Rumex pollen seasons were analysed by employing Spearman’s correlation test. On average, the sorrel pollen season started on 13 May (±7 days), ended on 7 September (±6 days), and lasted nearly four months (±9 days). The highest pollen concentrations were recorded in June and July. A significantly negative correlation was found between season duration and Seasonal Pollen Index (SPI). During shorter pollen seasons, higher pollen counts were recorded. In all study years, the seasons were right-skewed. The pollen concentration was most strongly correlated with humidity and mean air temperature. The season parameters (onset, end, peak date, peak value, SPI value) were primarily dependent on air temperature before and during the pollen season.
PL
Celem badań była analiza dynamiki sezonów pyłkowych Rumex w Lublinie w latach 2001-2010 oraz znalezienie zależności między parametrami sezonu a warunkami meteorologicznymi. Badania prowadzono metodą wolumetryczną przy użyciu aparatu Lanzoni VPPS 2000. Początek i koniec sezonu ustalono w oparciu o metodę 98%. Wpływ czynników meteorologicznych na sezony pyłkowe szczawiu analizowano stosując test korelacji Spearmana. Sezon pyłkowy szczawiu rozpoczynał się średnio 13.05 (±7 dni), kończył 7.09 (±6 dni) i trwał prawie cztery miesiące (±9 dni). Najwyższe stężenia pyłku notowano w czerwcu i lipcu. Stwierdzono negatywną istotną statystycznie korelację między długością sezonu a wartością SPI. W czasie krótszych sezonów pyłkowych notowano wyższe sumy ziaren pyłku. We wszystkich latach badań sezony były prawostronnie asymetryczne. Stężenie ziaren pyłku szczawiu w sezonie było najsilniej skorelowane z wilgotnością i średnią temperaturą powietrza. Cechy sezonu (początek, koniec, data wartości maksymalnej, wartość maksymalna, SPI) uzależnione były przede wszystkim od temperatury powietrza przed lub w czasie sezonu pyłkowego.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

65

Numer

1

Opis fizyczny

p.45-52,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Botany, University of Life Sciences, Akademicka 15, 20-095 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Al c á z a r P. , S t a ch A ., Nowa k M., G a l á n C ., 2009. Comparison of airborne herb pollen types in Cordoba (Southwestern Spain) and Poznań (Western Poland). Aerobiologia, 25: 55-63.
 • Emb e r l i n, J . , Jones , S . , Ba i ley, J . , C au l ton, E . , Corden , J., D ubb el s , S ., Eva ns , J., Mc Donagh, N., M i l l i ng ton, W., Mu l l i ns , J. , Ru s s e l , R . & S p e n c e r , T. , 1994. Variation in the start of the grass pollen season at selected sites in the United Kingdom 1987-1992. Grana, 33: 94-99.
 • Fe lb e r F. , C l o t B . , L e img r ub e r A . , Sp e r t i n i F. , (Eds) 2003. Plantes, Pollen & Allergies. Les Cahiers du Jardin botanique, Neuchâtel (in French).
 • F ij a ł k ows k i D. , 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin (in Polish).
 • Ma a s c h H . J . , G e i s s l e r W. , 1983. In-vitro-Untersuchungen zur Allergen Bedeutung von Sauerampferpollen. Allergologie, 6: 10-12 (in German).
 • Ma u r i z i o A . , G r a f l I . , 1969. Das Trachtpflanzenbuch. Ehrenwirth Verlag, München (in German).
 • P i o t r ows k a K. , 2006. Kalendarz pyłkowy dla Lublina, 1995-2000. / Pollen calendar for Lublin, 1995-2000.Acta Agrobot. 59, (1): 529-538 (in Polish).
 • P i o t r ows k a K. , 2008. Pollen production in selected species of anemophilous plants. Acta Agrobot. 61 (1): 41-52.
 • P u c M. , 2006. Meteorological factors and pollen season dynamics of selected herbaceous plants in Szczecin, 2004-2008. Acta Agrobot. 62 (2): 97-109.
 • Rod r í g ue z -Rajo J .F., F d e z -Sevi l l a D. , S t a ch A. , J a t o V. , 2010. Assessment between pollen seasons in areas with different urbanization level related to local vegetation sources and differences in allergen exposure. Aerobiologia, 26: 1-14.
 • Ru t k ows k i L . , 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa (in Polish).
 • S p i e k sma , F.T h .M. , Ni k k e l s , A.H. , 1998. Airborne grass pollen in Leiden, The Netherlands: annual variations and trends in quantities and season starts over 26 years. Aerobiologia, 14, 347-358.
 • Wa r a k oms k a Z . , 1997. Obraz pyłkowy wielokwiatowych miodów Lubelszczyzny. / Pollen spectrum of multifloral honeys of Lublin region. Mat. I Ogólnopol. Konf. Nauk. „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, Lublin, 13-14 listopada 1997: 170-177 (in Polish).
 • We r ys z ko -Chmi e l ewsk a E. , Pio t r owsk a K. , 2004. Airborne pollen calendar of Lublin, Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 11: 91-97. We r y s z k o - C hm i e l ews k a E . (Ed), 2006. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Wyd. Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin (in Polish).
 • We r ys z ko -Chmi e l ewsk a E. , Pio t r owsk a K. , Ma l k i ewi c z M ., K l a c z a k K . , L i p i e c A ., Rapi e jko P. , St a r o ń K., Chł o p ek K. , Dą b r ows k a -Za p a r t K., P uc M., K i z i e wi c z B. , G a j o B. , K a l i n ows k a E . , 2011. Analiza sezonów pyłkowych szczawiu w wybranych miastach Polski w 2011 roku. / The analysis of sorrel pollen seasons in selected Polish cities in 2011. Alergoprofil, 7 (4): 21-24 (in Polish).
 • Wo d e h o u s e R . P. , 1971. Hayfever plants. Their appearance, distribution, time of flowering, and their role in hayfever. Hafner Publishing Company, New York.
 • Woł e k J . , 2006. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków (in Polish).
 • Wr ó b l ews k a A. , 2002. Obraz pyłkowy miodów niektórych gmin Podlasia. / Pollen spectrum of honeys of some Podlasie districts. Ann. UMCS, Sect. EEE X: 113-121 (in Polish).
 • Zawi s z a E ., S amol i ń s k i B. (Eds), 1998. Choroby alergiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-008fc9f6-efc1-4573-8dba-e9aa55904854
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.