PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 13 part I |

Tytuł artykułu

Quantitative structure of Hediste diversicolor (O. F. Muller) in estuary zones of the southern Baltic Sea (Poland's central coastline)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Struktura ilościowa Hediste diversicolor (O. F. Muller) w strefach estuariowych Bałtyku Południowego (wybrzeże środkowej Polski)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This study concerns the distribution of nereid Hediste diversicolor in the Middle Pomerania, near the estuaries of five rivers (Parsęta, Wieprza, Słupia, Łupawa and Łeba). The highest density of Hediste was observed in the vicinity of the Wieprza estuary while the lowest (7-fold lower) in the estuary of the Łeba River. As for biomass, it was the highest in the river mouth of Parsęta and the lowest in the Wieprza estuary. Frequency in the studied estuaries was low and amounted to 32%. Using standard statistical methods (significance tests) we indicated differences in average Hediste density and biomass between the eastern and western transects. Nereid’s density was 2-fold higher in the eastern transects while biomass in western. The applied multivariate regression and classification tree method (MR&CT) revealed that the density of Hediste was determined only by the depth of a sampling site while biomass by the distance from the coast. The Spearman’s correlation coefficient analysis indicated significant (p < 0.05) dependence of biomass and density on depth and distance from the shore. Due to ecological role of H.diversicolor as a food source for benthivorous fish, including valuable and endangered species (cod, flatfish), the analysis of food supply can be important in the identification of fish feeding grounds.
PL
Przeprowadzono badania nad rozmieszczeniem wieloszczeta Hediste diversicolor w częściach estuariowych polskiego Wybrzeża Środkowego, w strefie przyujściowej 5 rzek (Parsęty, Wieprzy, Słupi, Łupawy i Łeby). Największe zagęszczenie Hediste obserwowano w okolicach ujścia Wieprzy, a najmniejsze (blisko 7-krotnie niższe) w estuarium rzeki Łeby, natomiast biomasa tego gatunku najwyższe wartości uzyskała w ujściu Parsęty, zaś najniższe – Wieprzy. Frekwencja dla obszarów estuariowych była niewielka i wyniosła zaledwie F = 32%. Przy użyciu klasycznych metod statystycznych (testów istotności) wykazano różnice w średnim zagęszczeniu i biomasie pomiędzy profilami wschodnimi i zachodnimi w estuariach. Nereida osiągała blisko 2-krotnie wyższe zagęszczenie na profilach wschodnich, natomiast biomasa w takim samym zakresie była wyższa na profilach zachodnich. Zastosowana metoda MR&CT (drzewa regresyjne) dla danych z Morza Bałtyckiego wskazała, że na zagęszczenie Hediste wpływ ma jedynie głębokość wody w miejscu poboru, natomiast na biomasę odległość od brzegu. Analiza korelacji Spearmana wskazuje na istotną zależność (p < 0.05) zagęszczenia i biomasy od głębokości i odległości od brzegu. Ze względu na ekologiczną rolę H. diversicolor jako bazy pokarmowej dla ryb bentosożernych, w tym cennych, a zarazem zagrożonych gatunków (dorsz, płastuga itp.), określenie potencjalnej bazy pokarmowej może być cenną wskazówką co do identyfikacji miejsc ich żerowania.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.147-161,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Aquatic Ecology, Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk, Arciszewskiego 22b, 76-200 Slupsk, Poland
autor

Bibliografia

 • Bogucki M., 1954. Adaptacja Nereis diversicolor (O.F.M) do rozcieńczonej wody morskiej i wody słodkiej. (Adaptation of Nereis diversicolor (O.F.M.) to the diluted seawater and freshwater). Pol. Arch. Hydrobiol., 2, 237-251, (in Polish).
 • Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J. 1984. Classification and regression trees. Wadsworth International Group, Belmont, California, USA.
 • Chambers M.R., Milne H., 1975. Life cycle and production of Nereis diversicolor O.F. Müller in the Ythan estuary Scotland. Estuar. Coast. Mar. Sci., 3, 133-144.
 • Ciąglewicz W. Załachowski W., Szypuła J. Krzykawski S. Krzykawska J., 1972. Odżywianie się ryb przemysłowych Bałtyku Południowego. (Feeding of industrial fish in the southern Baltic Sea). Ekosystemy Morskie, Gdynia MIR, Zakł. Oceanogr., II Biologia): 363-450, (in Polish).
 • Clavero V., Niell F.X., Fernandez J.A., 1991. Effects of Nereis diversicolor (O.F. Müller) abundance on the dissolved phosphate exchange between sediment and overlying water in Palmones river estuary (southern Spain). Estuar. Coast. Mar. Sci., 33, 134-144.
 • Clay E., 1967. Litterature survey of the common fauna of estuaries. 1: Nereis diversicolor O.F. Müller 1776. Imperial Chemical Industries Ltd., 1-28.
 • Davey J.T., Watson P.G., 1995. The activity of Nereis diversicolor (Polychaeta) and its impact on nutrient fluxes in estuarine waters. Ophelia, 41, 57-70.
 • De’ath G., 2002. Multivariate regression trees: A new technique for modelling speciesenvironment relationships. Ecology, 83, 1105-1117.
 • De’ath G., Fabricus K.E., 2000. Classification and regression trees: A powerful and simple technique for ecological data analysis. Ecology, 81, 3178-3192.
 • Demel K., 1976. Nasz Bałtyk. (Our Baltic Sea). WSiP, Warszawa, (in Polish).
 • Demel K., Mulicki Z., 1954. Studia ilościowe nad wydajnością biologiczną dna południowego Bałtyku. (Quantitative studies of biological effectiveness of the Southern Baltic Sea bottom). Pr. MIR, 7, 75-126, (in Polish).
 • Essink K., Kleef H.L., Visser W., Tydeman P., 1985. Population dynamics of the ragworm Nereis diversicolor in the Dollard (Ems Estuary) under changing condition of stress by organic pollution. In: Marine biology of polar regions and effects of stress on marine organisms. (Eds.), J.S. Gray, M.E. Christiansen, John Wiley & Sons, Chichester, 585-600.
 • Fauvel P., 1923. Polychètes errantes. Faune de France, 5, 1-488.
 • Fauchald K., Jumars P.A., 1979. The diet of worms: a study of polychaetes feeding guids. Oceanogr. Mar. Biol. Ann., 17, 193-284.
 • Gillet P., 1990. Biomasse, production et dynamique des populations de Nereis diversicolor (Annélide Polychète) de l’estuaire de la Loire (France). Oceanol. Acta., 13, 361-371.
 • Gillet P., 1993. Impact de l’implantation d’un barrage sur la dynamique des populations de Nereis diversicolor (Annélide, Polychète) de l’estuaire du Bou Regreg, Maroc. J. Rech. Oceanogr., 18, 15-18.
 • Grant A., Hateley J.G., Jones N.V., 1989. Mapping the ecological impact of heavy metals on the estuarine polychaete Nereis diversicolor using inherited metal tolerance. Mar. Pol. Bull., 20, 235-236.
 • Hateley J.G., Grant A., Jones N.V., 1989. Heavy metal tolerance in estuarine populations of Nereis diversicolor. In: Reproduction, genetics and distributions of marine organisms. (Eds.) J.S Ryland, P.A. Tyler, Proceedings of the 23rd European Marine Biological Symposium, 379-384.
 • Jażdżewska K., 1962. Kilka uwag o faunie dennej Zatoki Puckiej. (A few comments on benthic fauna in the Puck Bay). Prz. Zool. 6, (in Polish).
 • Koszteyn J. 1973. Fauna dna i nadbrzeży rejonu portowego Gdańska i Wisły Śmiałej. (Benthic and costal fauna in harbour area of Gdańsk and Wisła Śmiała). Zesz. Nauk. Wydz. Biologii I Nauk o Ziemi, UG 3, Oceanografia, 41-63, (in Polish).
 • Möller P., 1985. Production and abundance of juvenile Nereis diversicolor and oogenic cycle of adult in shallow waters of Western Sweden. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 65, 603-616.
 • Neuhoff H.G., 1979. Influence of temperature and salinity on food conversion and growth of differents Nereis species (Polychaeta Annelida). Mar. Ecol. Prog. Ser., 1, 255-262.
 • Niemirycz E., Borkowski T., 1996. Charakterystyka jakości wód. W: Stan środowiska w polskiej strefie Bałtyku Południowego w 1995 roku. (Characteristics of water quality. In: Environmental conditions in the Polish zone of the Southern Baltic Sea in 1995). (Eds.) B. Cyberska, Z. Lauer, A. Trzosińska, Mater. Oddz. Mor. Inst. Meteor. i Gosp. Wod., Gdynia, 173-184, (in Polish).
 • Nithart M., 1998. Population dynamics and secondary production of Nereis diversicolor in a North Norfolk saltmarsh (U.K.). J. Mar. Biol. Ass. U.K., 78, 131-143.
 • Ozoh P.T.E., 1992. The importance of adult Hediste (Nereis) diversicolor in managing heavy metal pollution in shores and estuaries. Environ. Monit. Assess., 21, 165-171.
 • Piesik Z., 1998. Macrozoobenthos of the coastal zone in the region of Słowiński National Park. Balt. Coast. Zone, 2, 47-60.
 • Piesik Z., Wawrzyniak-Wydowska B., Wydrowski P., 1994. Możliwości introdukcji małża Dreissena polymorpha andrusovi w estuarium odrzańskim. (Possibilities of the introduction of the bivalve Dreissena polymorpha andrusovi in the Odra estuary). Zesz. Nauk. USz, Main Sciences, 2, 131-167, (in Polish).
 • Ratcliff P.J. 1979. An ecological study of the intertidal invertebrates of the Humber Estuary. PhD thesis, University of Hull.
 • R Development Core Team 2004. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical computing, http://www.Rproject.org
 • Reise K., 1981. High abundance of small zoobenthos around biogenic structures in tidal sediments of the Wadden sea. Helgol. Meeresunters., 34, 413-425.
 • Smith R.I., 1955. On the distribution of Nereis diversicolor in relation to salinity in the vicinity of Tvörminne Finland and the Isefjord Denmark. Biol. Bull., 108, 326-345.
 • Smith R.I., 1977. Physiological and reproductive adaptations of Nereis diversicolor to life in the Baltic Sea and adjacent waters. In: Essays on Polychaetous Annelids. (Eds.), D.J. Reish, K. Fauchald, University of South California Press, Los Angeles, 373-390.
 • Szlamińska M., 1976. Wstępna analiza biologiczna rejonu ujścia rzeki Wieprzy w 1972 roku i rzeki Słupi w 1973 roku. (Introductory biological analysis of the Wieprza estuary in 1972 and the Słupia River in 1973). Stud. i Mat. Oceanol., Biologia Morza PAN, 3, 109--132, (in Polish).
 • Warzocha J., 1995. Classification and structure of macrofaunal communities in the southern Baltic. Arch. Fish. Mar. Res., 42, 3, 225-237.
 • Wenne R., Wiktor K., 1982. Fauna denna przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej. (Bottom fauna of coastal waters of the Gdańsk Bay). Stud. i Mat. Oceanol., 39, 6, 137-171, (in Polish).
 • Wolff W.J., 1973. The estuary as a habitat. An analysis of data on the soft-bottom macrofauna on the estuarine aera of the rivers Rhine. Meuse and Scheldt. Zool. Verkan, 126, 1-242.
 • Wultańska D., 1971. Łowiska i rybołówstwo Morza Bałtyckiego. (Fishing grounds and fishery in the Baltic Sea). WSR, Szczecin, (in Polish).
 • Załachowski W., Szypuła J., Krzykawski S., Krzykawska I., 1976. Composition and amount of food consumed by sprat, herring and cod in the Southern Baltic in the years 1971--1974. ICES C.M. 1976/P, 23.
 • Żmudziński L., 1957. Zoobentos Zalewu Wiślanego. (Zoobenthos of Vistula Lagoon). Pr. MIR, 9, 453-500, (in Polish).
 • Żmudziński L., 1967. Zoobentos Zatoki Gdańskiej. (Zoobenthos of the Gulf of Gdańsk). Pr. MIR, 14A, 47-80, (in Polish).
 • Żmudziński L., 1978. Zmienność składu gatunkowego i biomasy zoobentosu Bałtyku południowego. W: Produktywność ekosystemu Morza Bałtyckiego. (Changeability of the species composition and the zoobenthos’ biomas the southern Baltic Sea. In: Ecosystem productivity of the Baltic Sea). (Ed.), W. Mańkowski, Ossolineum, Wrocław, 148-149, (in Polish).
 • Żmudziński L., 1982. Zoobentos litoralu Bałtyku. W: L. śmudziński, J. Ostrowski, Zoobentos Bałtyku lat sześćdziesiątych. (Baltic Sea littoral shallow water zoobenthos. In: L. Żmudziński, J. Ostrowski, Baltic zoobenthos of the 1960s). WSP, Słupsk, 5-38, (in Polish).
 • Żmudziński L. 1990. Świat zwierzęcy Bałtyku. (Animal world of the Baltic Sea). WSiP, Warszawa, (in Polish).
 • Żmudziński L., Andrulewicz E. 1997. Preliminary studies on sandy littoral macrofauna at protected areas of the Polish open Baltic Sea coast. Balt. Coast. Zone, 1, 33-43.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-007ab637-8fbe-4002-8ce4-d969a2a76d49
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.