PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 2 |

Tytuł artykułu

Megatrendy w konsumpcji żywności a marketing społecznie zaangażowany

Warianty tytułu

EN
Megatrends in food consumption and social cause marketing
RU
Megatrendy v potreblenii produktov pitanija i marketing s oporojj na blagotvoritel'nost'

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji związku między megatrendami w konsumpcji żywności a marketingiem społecznie zaangażowanym. Ekokonsumpcja, świadoma konsumpcja oraz prosumpcja są tymi trendami, które wzmacniają zasadność podejmowania przez przedsiębiorstwa działań w ramach marketingu ważnej sprawy i marketingu zielonego. Biorąc pod uwagę te trendy, w których pojawia się nowy typ konsumenta (konsument prospołeczny), autorzy stwierdzają, że w marketingu społecznie zaangażowanym tkwi potencjał w kreowaniu żywnościowych innowacji produktowych o charakterze etycznym. Są one odpowiedzią na świadome, proekologiczne i solidarnościowe postawy konsumenckie. Artykuł ma charakter koncepcyjny i jest przeglądem literatury.
EN
An attempt to identify the connection between megatrends in food consumption and social cause marketing was made in the article. Eco consumption, conscious consumption and prosumption are those trends that are strengthening the legitimacy of taking action by enterprises within the framework of cause-related marketing and green marketing. In the light of these trends, at which a new type of the consumer is turning up (prosocial), authors state that cause-related marketing’s potential is in creating innovative food products of ethical nature. They are a response to the conscious, environmentally friendly and solidarity attitude of consumer. The article is of the conceptual and literature overview nature.
RU
В своей статье авторы попытались выявить связь между мегатрендами в потреблении пищи и маркетингом с опорой на благотворительность. Экопотребление, сознательное потребление и потребление и производство как одно целое (англ. prosumption) – это те тренды, которые повышают закономерность предпринятия фирмами действий в рамках маркетинга «важного дела» и «зеленого» маркетинга. Учитывая те тренды, в которых появляется новый тип потребителя (прообщественный потребитель), авторы констатируют, что маркетинг с опорой на благотворительность скрывает потенциал к формированию пищевых продуктовых инноваций этического характера. Они – ответ на сознательное, проэкологическое и сочувственное отношение потребителей Статья имеет концептуальный характер и представляет собой обзор литературы.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

2

Opis fizyczny

s.261-269,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 4, 10-952 Olsztyn
autor
 • Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 4, 10-952 Olsztyn

Bibliografia

 • Bąk T. (2014), Freeganizm jako subkultura i zjawisko nowych wartości w zglobalizowanym świecie, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1(30).
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWE, Warszawa.
 • Figiel S., Kufel J. (2016), Food product innovations and the main consumer trends, „Acta Scientiarum Polonorum”, nr 15(3).
 • Firlej K., Hamulczuk M., Kozłowski W., Kufel J., Piwowar A., Stańko S. (2015), Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Hines A. (2009), Consumer trends in three different worlds, „The Futurist”.
 • Koniorczyk G. (2014), Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350).
 • Kozłowski W., Rutkowska A. (2016). Konsumpcjonizm a marketing społecznie zaangażowany, (w:) Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu, TNOiK Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Kozłowski W. (2016b), Wpływ wysokości darowizny i stopnia dopasowania sprawy na intencje zakupowe w Cause-related marketing, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(362).
 • Kozłowski W., Rutkowska A. (2015), Marketing Społecznie Zaangażowany – szansa dla innowacji społecznych, „Logistyka”, nr 2.
 • Kozłowski W. (2009), Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 558(41).
 • Lebiejsko A. (2010), Domocentryzm a wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 15.
 • Mano H., Elliott M.T. (1997), Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving, „Advances in Consumer Research”, Vol. 24.
 • Olejniczuk-Merta A. (2015), Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju, (w:) Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja i innowacje, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Rostek A., Zalega T. (2015), Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 1), „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Słownik języka polskiego PWN (2016), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szepieniec-Puchalska D. (2012), Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(2).
 • Woś J. (2003), Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(5).
 • Reynolds J., Cuthbertson Ch. (2004), Retail Strategy, the View from the Bridge, Elsevier Butterworth Heinemann.
 • (www1) http://www.xtcworldinnovation.com/default.asp?id=19 [dostęp: 20.10.2016].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0068db6b-b184-4d6f-8b1a-826e7aa78c77
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.