PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 157 | 08 |

Tytuł artykułu

Lasy jako element dziedzictwa środowiskowego w kontekście praw podmiotowych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Forests as a part of national environmental legacy regarded to subjective rights of the citizens

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Polish constitution and other legal acts realize that state−own forests are the legacy of every citizen of Poland, and admission into it for recreation – including horse riding – is one of subjective rights, which should be effectively protected. Obviously the ‘theory of the owner’, where the foresters realizing in state−own forests only owner's privileges based on civil law, and both sides of that relation under law are equal, is not adequate on the area of administration and delimitation of these rights, as the citizen is always the weaker side.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

157

Numer

08

Opis fizyczny

s.630-640,bibliogr.

Twórcy

 • Sąd Rejonowy w Opolu, ul.Ozimska 60A, 46-020 Opole

Bibliografia

 • Boć J. [red.]. 1998. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Wrocław.
 • Bukowski Z. 2002. Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska. Pr. i Środ. 4 (63).
 • Dziobek−Romański J. 2011. Skuteczność działań administracji publicznej. Pr. i Środ. 1 (56).
 • Gruszecki K. 2011. Komentarz do art. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska. Komentarz. LEX.
 • Gwiazdowicz M. 2005. Strategia Leśna Unii Europejskiej. Informacja 1145 Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Haładyj A. 2002. Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska. Pr. i Środ. 2 (37).
 • Kadecki W. 1978. Ochrona lasów w prawie karnym. Palestra 3: 18.
 • Korzeniowski P. 2010. Radca prawny odpowiada. Pr. i Środ. 3 (95).
 • Ochendowski E. 2005. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń.
 • Rakoczy B. 2011. Komentarz do art. 26 ustawy o lasach. LEX.
 • Rakoczy B. 2006. Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. 1998a. Dz. U. z 1999 r. nr 6, poz. 42 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania. 1998b. Dz. U. z 1998 r., nr 11, poz. 39.
 • Tyburek M. 2011. Status prawny i zadania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W: Rakoczy B. [red.]. Wybrane problemy prawa leśnego. Oficyna.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2004. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 1997. Dz. U. z 1997 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 1985. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2001a. Dz. U. z 2008, nr 25, poz. 150 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 1991. Dz. U. z 2011 r., nr 11, poz. 59 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 2001b. Dz. U. z 2001 r., nr 97, poz.1051 z późn. zm.
 • Walas M. 2011. Korzystanie z lasów a korzystanie ze środowiska. W: Rakoczy B. [red.]. Wybrane problemy prawa leśnego. Oficyna.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 1994 roku. 1994. sygn. III SA 1314/93. Wspólnota 33/14.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2002 roku. 2002. Sygn. IV KK 344/02. LEX 75492.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 roku. 2011. Sygn. I CSK 582/10. LEX 970063.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2009 roku. 2009. Sygn. II SA/Go 825/08. LEX 526352.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2010 roku. 2010. Sygn. VII SA/Wa 1920/08, LEX 607034.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 roku. 2006. Sygn. K 23/05. OTK 6/62.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-006743c9-60cd-44e4-b91d-ee6ab841ea3b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.