PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 74 | 02 |

Tytuł artykułu

Nowe regulacje dotyczące znakowania żywności bez GMO

Warianty tytułu

EN
New regulations on labelling GMO-free food

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Ustawą z 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, ujednolicającą zasady znakowania żywności i pasz, bez organizmów modyfikowanych genetycznie, likwidującą dowolność umieszczania takich informacji na produktach spożywczych. Nowa regulacja nie wprowadza całkowitej eliminacji śladowych ilości GMO oraz zakazu styczności z GMO-dopuszczalna ilość zawartości wynosi do 0,1% w żywności, a w paszy do 0,9%. Ustawa nie wyklucza również, poza wprowadzonymi okresami karencji, możliwości karmienia zwierząt paszami GMO, co może powodować problemy -m.in. technicznej wykrywalności modyfikacji genetycznych czy kwestii związanych z obowiązkami rzetelnego informowania konsumenta o produkcie. Nadal podstawowym problemem jest kwestia: czy stosowanie tego typu oznaczeń powinno być dopuszczalne, biorąc pod uwagę powszechną obecność organizmów modyfikowanych genetycznie i coraz większą trudność w ich faktycznym eliminowaniu.
EN
The article discusses the key problems concerning the Act of 13 June 2019 on labelling products manufactured without the use of genetically modified organisms as products free from such organisms, which standardises the principles of labelling GMO-free food and animal feed. This will put an end to the flexibility of including such information on foodstuffs. The new regulation does not fully eliminate trace amounts GMOs nor does it prevent contact therewith (the permissible GMO limit in food is up to 0.1% and up to 0.9% in animal feed). The act does not exclude the option of feeding animals with GMO feed, save the introduced waiting periods, which may give rise to various issues, including the problem of the technical detectability of genetic modifications or matters related to providing reliable information on products to consumers. However, the primary concern is still whether such marking should be permitted considering the widespread presence of genetically modified organisms and the increasing difficulty in the actual elimination thereof.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

02

Opis fizyczny

s.20-23,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Bibliografia

 • [1] European Commission. 2015. State of play in the EU on GM-free food labelling schemes and assessment of the need for possible harmonisation - case study. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2015, ISBN 978-92-79-49485-7.
 • [2] Korzycka M., P. Wojciechowski. 2017. System prawa żywnościowego, 330-338. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • [3] Michalczuk L., A. Babuchowski. 2019. „Nowe wymogi prawne dotyczące zawartości GMO w paszach i żywności a możliwości analityki". Przemysł Spożywczy 73: 20-14.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych (Dz. U. 2019 poz. 2236).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz (Dz. U. 2020 poz. 161).
 • [6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 • [7] Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
 • [8] Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.
 • [9] Wyrok Trybunału w sprawie C-442/09 z dnia 6 września 2011 r., Karl Heinz Bablok i in. p. Freistaat Bayern. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0442

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-006625b0-7e11-4958-b9bc-ec4b7d541250
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.