PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Kontrowersje związane z diagnozą i leczeniem boreliozy na świecie

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Controversies related to diagnosis and treatment of Lyme borreliosis worldwide

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie. Choroba z Lyme jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze na świecie i jedną z najbardziej kontrowersyjnych chorób w historii medycyny. Wywołują ją krętki z rodzaju Borrelia, ma przebieg fazowy, jest chorobą przewlekłą, wielonarządową. Cel pracy. Celem pracy jest pokazanie odmiennych poglądów w sprawie kryteriów rozpoznawania i sposobów leczenia boreliozy, prezentowanych przez dwa amerykańskie towarzystwa naukowe, tj.: IDSA (Infectious Diseases Society of America) i ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society), oraz zwrócenie uwagi na problemy prawne jednego z nich. Stan wiedzy. Towarzystwo naukowe IDSA ma znaczący wpływ na kształt opieki medycznej, którą uzyskują chorzy na boreliozę w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jest to wpływowe stowarzyszenie medyczne, a jego wytyczne stanowią podstawę podobnych zaleceń diagnostyki i leczenia boreliozy w całej Europie, w tym w Polsce. W opozycji do ich poglądów jest inna grupa lekarzy – ILADS. Praca pokazuje istniejący pomiędzy nimi spór. Jak stwierdza R.B. Stricker, A. Lautin i J.J. Burrascano, jedną z istotnych przyczyn kontrowersji dotyczących leczenia jest brak wiarygodnych testów, dzięki którym byłoby możliwe monitorowanie leczenia i określenie momentu wyleczenia oraz obecności koinfekcji, które mogą komplikować przebieg choroby. Należy zauważyć, że dominacja poglądów IDSA i znaczący ich wpływ na kształt opieki medycznej powoduje, że wydane przez nich wytyczne, dotyczące diagnozy i leczenia boreliozy, mogą zamykać możliwości leczenia pacjentom. Podsumowanie. Towarzystwa medyczne mają obowiązek potwierdzić uzasadnione kontrowersje w metodach leczenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy spór dotyczy braku dostatecznych dowodów. Oznacza to, że różne punkty widzenia powinny być reprezentowane na panelach odpowiedzialnych za tworzenie wytycznych, a uzasadnione kontrowersje powinny być uznane i uwzględnione w tekście tych wytycznych.
EN
Introduction. Lyme disease is the most frequent ticks-borne disease worldwide, and one of the most controversial diseases in the history of medicine. It is caused by spirochaete Borrelia burgdorferi, a multi-organ and chronic disease with a multiphase course. Objective. The aim of the study is presentation of opposite views of two American scientific societies, IDSA (Infectious Diseases Society of America) and ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society), regarding the criteria of diagnosing and methods of treating Lyme borreliosis, and attracting attention to the legal problems of one of these societies. State of knowledge. The IDSA has a significant impact on the healthcare available for people suffering from Lyme borreliosis, both in the United States and in Europe. This medical society is very influential and its guidelines constitute a basis for similar recommendations concerning diagnosis and treatment of borreliosis in Europe, including Poland. Another group of physicians, the ILADS, has an opposite view. This article shows the debate between these two groups. According to Stricker RB, Lautin A and Burrascano JJ, one of the most important factors leading to the treatment-related controversy is the lack of reliable tests that could be used in monitoring the treatment and determining the moment of recovery or presence of co-infection which could complicate the course of the disease. It should be noted that the domination of the IDSA views and their significant effect on healthcare lead to the situation in which the IDSA guidelines concerning the diagnosis and treatment of Lyme borreliosis can hinder the possibilities of treating patients. Summary. Medical societies are under obligation to confirm justified controversies in the treatment methods, especially if the debate concerns the lack of sufficient evidence. This means that different points of view should be represented in guidelines-creating panels, and that justified controversies should be acknowledged and included in the text of those guidelines.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.372–377,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-003e1214-f68c-47cc-b97b-c0f2e791733d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.