PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |

Tytuł artykułu

Koszty profilaktyki przeciwpożarowej oraz gaszenia pożarów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The cost analysis of the fire safety measures in the Regional Directorate of State Forest in Katowice

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Znaczna powierzchnia Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP) jest w dużym stopniu narażona na wystąpienie pożaru lasu. Celem badań była analiza kosztów 107 bezpośrednich ochrony lasu przed pożarami oraz nakładów ponoszonych na gaszenie pożarów w latach 2008–2012 w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dokonano analizy kosztów bezpośrednich według funkcjonalnego układu kosztów oraz kosztówjednostkowych. Rozpoznano strukturę kosztów. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najwięcej środków finansowych ogółem na ochronę przeciwpożarową (profilaktyka i gaszenie pożarów) przeznaczono w Nadleśnictwie Kędzierzyn – 23,93 zł/ha (1 379 634,70 zł) oraz w Nadleśnictwie Katowice – 20,46 zł/ha (1 482 632,49 zł), natomiast najniższe nakłady na ten cel przeznaczono w Nadleśnictwie Andrychów – 0,50 zł/ha (29 792,93 zł). Analiza struktury kosztów wykazała, że najwyższe wydatki poniesiono na zabiegiz zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (profilaktyka) – 17 608 776,82 zł (45,8%) oraz na zabiegi ratownicze związane z gaszeniem pożaru – 15 879 909,99 zł (41,3%). Z przeprowadzonych analiz wynika, że RDLP Katowice w objętym badaniami okresie, rok rocznie przeznaczała wyższe środki finansowe na ochronę przeciwpożarową lasu. W 2009 r. byłato kwota 5 908 027,03 zł, natomiast w 2011 r. - 9 729 307,30 zł, przy czym środki przeznaczane na rofilaktykę wzrastały analogicznie do nakładów na gaszenie pożarów. Całkowite koszty poniesione na ochronę przeciwpożarową w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w objętym badaniami okresie wyniosły 38 437 211,70 zł. W nadleśnictwach zaliczanych do I kategorii zagrożenia pożarowego najwyższe nakłady przeznaczono na pozostałe zabiegi z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu, przy czym najwyższe koszty stwierdzono w Nadleśnictwie Kędzierzyn (23,93 zł/ha/rok), natomiast najniższe w Nadleśnictwie Gidle (10,99 zł/ha/rok). W nadleśnictwach zaliczanych do II i III kategorii zagrożenia pożarowegonadleśnictwa: Prószków (16,52 zł/ha/rok) oraz Wisła (5,81 zł/ha/rok) ponosiły najwyższe wydatki, z kolei najniższe Nadleśnictwo Bielsko (4,73 zł/ha/rok) i Nadleśnictwo Andrychów (0,50 zł/ha/rok).
EN
A large area of the Regional Directorate of State Forests in Katowice (the RDSF Katowice) is heavily exposed to the occurrence of forest fire. The aim of the study is to make a thorough analysis of the direct costs connected with the protection against the forest fires as well as the costs of extinguishing the fires over the years 2008-2012 in the Regional Directorate of State Forests in Katowice. The costs have been analyzed according to both the functional cost structure, which has been identified, and the unit costs. As a result of this analysis it has been pointed out that most of the financial resources for the fire protection was allocated for the Kedzierzyn Forest District, which amounted to 23.93 PLN per ha. (1 379 634.70 PLN) and the Katowice Forest District, which came to 20.46 PLN per ha. (1 482 632.49 PLN), whereas the lowest resources were given to the Andrychow Forest District – 0.50 PLN per ha. (29 792.93 PLN). The cost structure analysis showed that the highest costs were connected with the forest fire prevention, which came to 17 608 776.82 PLN (45.8%), and the fire emergency measures aimed at putting out the fires, which amounted to 15 879 909.99 PLN (41.3%). The analysis also proved that the RDSF Katowice allocated higher financial resources for the protection against the forest fires each year within the period covered by the research. In 2009 it amounted to 5 908 027.03 PLN, whereas in 2011 it was 9 729 307.30 PLN. At the same time the resources allocated for the fire prevention were increasing similarly to the expenses for extinguishing the forest fires. Within the period covered by the study the total costs of fire safety measures that the RDSF Katowice had to bear amounted to 38 437 211.70 PLN. In the forest divisions with the 1st degree of fire danger the highest financial means were given for other fire safety measures, with the highest costs in the Kedzierzyn Forest District (23.93 PLN per ha per year). The forest divisions with the 2nd and 3rd 108degree of fire danger included forestry managements of Proszkow and Wisla with the highest expenses of 16.52 PLN per ha per year and 5.81 PLN per ha per year respectively, andmanagements of Bielsko and Andrychow with the lowest expenses of 4.73 PLN per ha per year and 0.50 PLN per ha per year respectively. 109

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Opis fizyczny

s.93-109,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakow
autor
 • Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakow
autor
 • Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakow

Bibliografia

 • Butry D.T., Mercer E.D., Prestemon J.P., Pye J.M., Holmes T.P. 2001. What Is the Price of Catastrophic Wildfire?. Journal of Forestry, 11, 9-17.
 • Główny Urząd statystyczny. Leśnictwo 2013. Warszawa.
 • Instrukcja. 2012. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. Warszawa.
 • Karlikowski T. 1975. Pożary lasu. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa.
 • Micherda B. 2005. Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: PWN, 169-183.
 • Sawicki A. 2010. Pożary w lasach – wciąż gorący temat, Trybuna Leśna, 4, 10-11.
 • Stocki J. 2008. Pożary w lasach Polski, Przemysł Drzewny, 2, 23-27.
 • Piwnicki J., Szczygieł R., Ubysz B. 2005. Analiza ekonomiczna funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej lasu z podziałem na zadania obligatoryjne i dodatkowe (zalecenia dla praktyki leśnej). Maszynopis, Warszawa, 1-24.
 • Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i planu kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00142214-d8fa-454e-83b5-e9ce9af5a2dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.