PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 08 | 2 |

Tytuł artykułu

Effect of method and time of sowing on the growth, development, chlorophyll content and photosynthesis rate of Festuca rubra L. Ssp. commutata, trichophylla, rubra grown for seeds in the year of establishment and in the first production year

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpyw sposobu i terminu siewu na wzrost, rozwój, zawartość chlorofilu oraz intensywność fotosyntezy Festuca rubra L. Ssp. commutata, trichophylla, rubra w roku siewu i pierwszym roku użytkowania w uprawie na nasiona

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The experiment was carried out at the Variety Testing Station in Chrząstowo (53°09’ N; 17°35’ E). The aim of the study was to estimate the effect of a cover crop (spring barley) and sowing times (spring and summer) on the growth and development, chlorophyll content and photosynthesis rate of three subspecies of red fescue (ssp. rubra, trichophylla and commutata) in the first and second year of growth. Spring barley had a negative effect on leaf greenness index and development of the red fescue undersown crop in the year of establishment. Red fescue sown at the end of July developed as that sown at the beginning of the month. Delay of sowing until the middle of August resulted in reduction in plant tillering and height and in the photosynthesis rate of the youngest leaves in the year of establishment and of the flag leaf in the first production year. Fast growth rate of the creeping cultivar Nista may indicate a higher usefulness of this cultivar for sowing with a cover crop as compared with chewing cultivar Mirena and short creeping Womira.
PL
Badania wykonano w Stacji Oceny Odmian w Chrząstowie (53°09’ N; 17°35’ E). Ich celem była ocena wpływu rośliny ochronnej oraz terminów siewu (wiosennego i letniego) na wzrost i rozwój, zawartość chlorofilu oraz intensywność fotosyntezy trzech podgatunków kostrzewy czerwonej (ssp. rubra, trichophylla i commutata) w pierwszym i drugim roku wegetacji. Jęczmień jary miał negatywny wpływ na indeks zieloności liścia i rozwój wsiewki kostrzewy czerwonej w roku siewu. Kostrzewa czerwona wysiewana w końcu lipca rozwijała się podobnie jak z zasiewu na początku tego miesiąca. Opóźnienie siewu do połowy sierpnia spowodowało ograniczenie krzewistości i wysokości roślin oraz intensywności fotosyntezy najmłodszych liści w roku siewu i liścia flagowego w pierwszym roku pełnego użytkowania. Szybkie tempo wzrostu rozłogowej odmiany Nista może wskazywać na jej większą przydatność do zasiewu z rośliną ochronną niż kępowej odmiany Mirena i krótkorozłogowej Womiry.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

08

Numer

2

Opis fizyczny

p.31-41,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Plant Cultivation, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks. A. Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • Boelt B., 1997. Undersowing Poa pratensis L., Festuca rubra L., Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Lolium perenne L. for seed production in five cover crops. I. The yield of the cover crops and the seed yield of the undersown grasses. J. Appl. Seed Prod. 15, 41-47.
 • Boelt B., 1999. The effect of tiller size in autumn on the percentage of reproductive tillers in amenity types of Poa pratensis L., Festuca rubra L. and Lolium perenne L. [In:] Herbage seed as a key factor for improving production and environmental quality, M. Falcinelli, D. Rosellini (eds), Proc. 4th Intern. Herb. Seed Conf., Perugia, 23-27.
 • Chastain T., Grabe D., 1988. Establishment of red fescue crops with cereal companion crops. II. Seed production and economic implication. Crop Sci. 28, 313-316.
 • Domański P., 2006. Synteza wyników doświadczeń odmianowych. Trawy darniowe: kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica trwała [Synthesis of results of varietal experiments. Turf grasses: red fescue, smooth meadowgrass, perennial ryegrass]. COBORU Słupia Wielka, 1203, 1-28 [in Polish].
 • Domański P., Pelc M., 2007. Synteza wyników doświadczeń odmianowych. Trawy darniowe: kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica trwała [Synthesis of results of varietal experiments. Turf grasses: red fescue, smooth meadowgrass, perennial ryegrass]. COBORU Słupia Wielka, 1207, 1-26 [in Polish].
 • Fotyma E., 2000. Wykorzystanie glebowych i roślinnych testów do określenia potrzeb nawożenia azotem w warunkach zrównoważonego rolnictwa [Use of soil and plant tests to estimate needs for nitrogen fertilization under the conditions of sustainable agriculture]. Pam. Puł. 120, 81-89. [in Polish]
 • Gaborcik N., 2003. Relationship between contents of chlorophyll (a + b) (SPAD values) and nitrogen of some temperate grasses. Photosynthetica 41(2), 285-287.
 • Goliński P., XI Q., 2000. Evaluation of turf quality of some selected cultivars of Festuca rubra in sowing years set against varying soil humidity. Łąkarstwo w Polsce 3, 43-50,
 • Huylenbroeck V., Bockstaele V., 1999. Photosynthetic characteristics of perennial ryegrass and red fescue turf-grass cultivars. Grass For. Sci. 54, 267-274.
 • Kacperska A., 2005. Reakcje roślin na abiotyczne czynniki stresowe [Plant responses to abiotic stress factors]. [In:] Fizjologia roślin, J. Kopcewicz, S. Lewak (eds), PWN Warszawa, 612-678. [in Polish]
 • Martiniello P., D’Andrea E., 2006. Cool-season turf grass species adaptability in Mediterranean environments and quality traits of varieties. Europ. J. Agron. 25, 234-242.
 • Olszewska M., 2002. Wpływ stresu wodnego na intensywność fotosyntezy, zawartość chlorofilu i plonowanie Lolium perenne [Effect of water stress on the photosynthesis rate, chlorophyll content and yielding of Lolium perenne], Łąkarstwo w Polsce 5, 163-171 [in Polish].
 • Ramenda S., 1999. Technologie produkcji nasiennej traw. Kostrzewa czerwona [Technologies of grass seed production. Red fescue]. PIN Poznań, 1-23 [in Polish].
 • Strzałka K., 2005. Fotosynteza i chemosynteza [Photosynthesis and chemosynthesis]. [In:] Fizjologia roślin, J. Kopcewicz, S. Lewak (eds), PWN Warszawa, 272-328 [in Polish].
 • Szczepanek M., Skinder Z., Olszewski J., 2004. Procesy fizjologiczne i produkcyjność w pierwszym roku wegetacji życicy trwałej (Lolium perenne L.) w warunkach zróżnicowanego sposobu siewu i rozstawy rzędów [Phisiological processes and productivity in the first vegetation year of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) under the conditions of varied sowing and row spacing]. Pr. Kom. Nauk Rol. Biol. BTN B 52, 345-353 [in Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0003dd92-cbe3-4ba0-9f43-4f5c4c5f3204
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.